WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Визначення розміру матеріальної шкоди, заподіяної злочином, що підлягає відшкодуванню у кримінальному судочинстві - Реферат

Визначення розміру матеріальної шкоди, заподіяної злочином, що підлягає відшкодуванню у кримінальному судочинстві - Реферат

Шляхом цивільного позову у кримінальній справі можливе і відшкодування матеріальної та моральної шкоди внаслідок ушкодження здоров'я, смерті, каліцтва. На такій позиції стоїть і Пленум Верховного Суду України, який у п. 29 постанови від 7 лютого 2003 р. № 2 "Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи" зазначає, що при вирішенні цивільного позову у кримінальній справі про відшкодування матеріальної чи моральної шкоди, заподіяної внаслідок смерті, каліцтва або іншого ушкодження здоров'я потерпілого (витрат на лікування, посилене харчування, протезування, сторонній догляд, поховання тощо), суди повинні керуватися відповідним цивільним законодавством [23, с. 82], зокрема Положенням, а також роз'ясненнями із цих питань, що містяться у відповідних постановах Пленуму Верховного Суду України.

Отож, як бачимо, не дивлячись на зміни, що були внесені у законодавство останнім часом та спрямовані на врегулювання питань у визначенні розміру матеріальної шкоди, яка підлягає відшкодуванню у кримінальному судочинстві, до сьогодні залишається ряд важливих проблем в цьому аспекті. В першу чергу, це обумовлено існуванням значної кількості підзаконних нормативно-правових актів, які не завжди дають пряму відповідь на запитання, які диктує практика, а також доволі часто зазнають змін, що своєю чергою впливає на доброякісність їх застосування. Водночас, ряд актуальних питань взагалі вирішено лише на рівні постанов Пленуму Верховного Суду України, що відповідно, варто визнати одним з недоліків правового регулювання.

Література

 1. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1973–2004). За загальною редакцією В.Т. Маляренка. Офіційне видання. К.: 2004. – с. 90-102.

 2. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1972–2004). За загальною редакцією В.Т. Маляренка. Офіційне видання. У двох томах. Том 1, К.: "Ін Юре", 2004. – с. 91 106.

 3. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1973–2004). За загальною редакцією В.Т. Маляренка. Офіційне видання. К.: 2004. – с. 275-283.

 4. ГазетдиновН.И. Деятельность следователя по возмещению материального ущерба. Издательство Казанского университета, 1990. – 96 с.

 5. ГуреевП.П. Гражданский иск в уголовном процессе. – М., 1961. – 95 с.

 6. ЗинатуллинЗ.З. Возмещение материального ущерба в уголовном процессе. Изд-во Казанского университета, 1974. – 99 с.

 7. МазаловА.Г. Гражданский иск в уголовном процессе. Изд. 2-е, исп. и допол. М., "Юрид. лит", 1977. – 176 с.

 8. ГошовськийМ.І. Характер і розмір шкоди, завданої злочином, як елемент предмета доказування в кримінальному процесі України. Автореферат дис. ... канд. юрид. наук, Львів, 1997. – 25 с.

 9. ГошовськийМ.І., КучинськаО.П. Потерпілий у кримінальному процесі України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 192 с.

 10. НорВ.Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве. – К.: "Выща школа", 1989. – 275 с.

 11. ПоляковИ.Н. Имущественный вред, причиненный преступлением: понятие, проблемы возмещения // Советское государство и право. – 1989. – № 6. – с. 52-57

 12. ШадринВ.С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений: – М.: ООО Издательство "Юрлитинформ", 2000. – 232 с.

 13. НовицкийИ.Б. Основы римского приватного права. М., 1972. – 235 с.

 14. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1972–2004). За загальною редакцією В.Т. Маляренка. Офіційне видання. У двох томах. Том 1, К.: "Ін Юре", 2004. – с. 107 115.

 15. Збірник постанов Уряду України. – 1993. – № 10. – Ст. 193.

 16. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навчальний посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – с. 215-223.

 17. Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів. Затверджено наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 18 травня 1995 року № 37 з наступними змінами та доповненнями; Положення про порядок обчислення розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх вод України. Затверджено наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 26 жовтня 1995 року № 116; Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116 з наступними змінами та доповненнями; Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення правил охорони водних ресурсів на землях водного фонду, пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення правил їх експлуатації. Затверджено наказом Державного комітету України по водному господарству від 29 грудня 2001 року № 290; Методика розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушень правил рибальства та охорони водних живих ресурсів. Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 12 липня 2004 р. № 248/273

 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 1995 року № 484 "Про такси для обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних підприємствами, установами, організаціями і громадянами України, іноземними юридичними особами та громадянами внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх вод України"; Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 1996 р. № 1464 з відповідними додатками "Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісовому господарству"; Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. № 32 з відповідними додатками "Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів риб та інших об'єктів водного промислу"; Постанова Кабінету Міністрів України від 21 квітня 1998 р. № 521 з відповідними додатками "Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"; Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1999 р. № 559 з відповідними додатками із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 1789 "Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів"

 19. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди. / Упоряд.: В.С. Ковальський, Л.П. Ляшко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – с. 114-126.

 20. РатиновА. Участие потерпевшего в предварительном следствии // Социалистическая законность. – 1959. – № 4. – с. 32-34.

 21. БожьевВ.П. К вопросу о понятии потерпевшего в советском уголовном процессе // Ученые записки. Всесоюзный институт юридических наук. – Вып. 15, М., 1962. – с. 152-176.

 22. Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 25. – Ст. 193

 23. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1973–2004). За загальною редакцією В.Т. Маляренка. Офіційне видання. К.: 2004. – с. 73-82.


 
 

Цікаве

Загрузка...