WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Сутність стадії виконання вироку - Реферат

Сутність стадії виконання вироку - Реферат

Суд під час винесення вироку не може передбачити появи таких обставин в майбутньому, оскільки вони виникають під час та у зв'язку з реалізацією вироку. Тобто вирок суду в частині призначеного покарання, до певної міри, має прогностичний характер, і якщо провести паралелі із вищезгаданою правовою концепцією, то вирок в частині призначеного покарання, так би мовити, має "відкриту структуру". Звідси робимо висновок, що по мірі виникнення тих чи інших чинників, появу яких не передбачив суд під час винесення вироку, вирок має бути скореговано відповідно до умов. Такі чинники зумовлені самою реалізацією вироку, їх поява не може залишати рішення про покарання без змін, інакше досягнення мети покарання буде ускладненим.

Потрібно зазначити, що на стадії виконання вироку під час корегування міри покарання, суд не має права уточняти факти чи давати їм юридичну кваліфікацію, розглядати питання про доведеність чи недоведеність вини, переглянути по суті призначене судом першої інстанції покарання, визнавши його несправедливим.

Саме особливість рішення про покарання, яка виявляється в його прогностичному характері, поряд із необхідністю звернення вироку до виконання, зумовлює необхідність стадії виконання вироку в кримінальному процесі.

Зазначимо, що окрім питань, пов'язаних із зверненням вироку до виконання та питань щодо коректування покарання, передбаченого вироком, законодавець до компетенції суду в аналізованій стадії кримінального процесу зачислює і вирішення питань про різного роду сумніви і суперечності, що виникають під час виконання вироку. Кримінально-процесуальний закон не дає визначення питань, які має розглянути суд. Однак у постанові Пленуму Верховного Суду України від 21.12.1990 р. № 11 „Про практику застосування судами України процесуального законодавства при вирішенні питань, пов'язаних з виконанням вироків"здійснено спробу дати орієнтовний перелік таких питань. За своєю суттю це питання, які суд повинен був вирішити на стадії судового розгляду, – при постановленні вироку2. На думку М.К. Свиридова, віднесення таких питань до компетенції суду на стадії виконання вироку зумовлена відсутністю в кримінальному процесі інституту часткової відміни вироку й такі питання не можуть вирішуватись на стадії виконання вироку, оскільки в такому випадку стирається межа між стадією судового розгляду та виконанням вироку [4, с. 18, 22-24]. А тому, автор пропонує на стадії судового розгляду вирішувати зазначені питання.

Проте, видається, що з'ясування таких питань є доцільнішим на стадії виконання вироку. На думку М.К. Свиридова, коли суд не вирішив, наприклад, питання про застосування акту амністії, то він знову повинен розглядати справу лише щоб з'ясувати це питання. У такому випадку суд лише даремно витратить час, доведеться знову розглядати питання, які вже були правильно вирішені. І.Д. Перлов, підкреслюючи те, що в стадії виконання вироку можуть бути виправлені деякі помилки вироків, пояснював це не тим, що виправлення таких помилок відповідає стадії виконання вироку, а тим, що для цього не потрібно витребувати справу, скасовувати вирок і проводити новий судовий розгляд, завжди пов'язаний з викликом всіх учасників судового розгляду і повторним судовим слідством [3, с. 14].

Вирішення судом питань про сумніви і суперечності, які виникають під час виконання вироку не потребує скасування вироку й такого процесуального режиму, в якому проходить розгляд кримінальної справи. Вказані питання не пов'язані з обставинами вчиненого злочину, їх вирішення не потребує від суду дослідження нових доказів, і тому для з'ясування таких питань на стадії виконання вироку є всі необхідні умови .

Видається, що суд на стадії виконання вироку може вирішувати питання про сумніви і недоліки, які виникають в процесі виконання вироку. Під час роз'яснення вищезазначених питань суд не змінює вироку, а лише роз'яснює та тлумачить суть вироку для органів, які здійснюють фактичне виконання вироку.

Отже, підсумовуючи, можна зробити висновок про те, що стадія виконання вироку за своєю правовою природою має вирішувати не лише питання щодо звернення вироку до виконання та подальшого його корегування в частині призначеного покарання. Вирішення судом інших питань, пов'язаних із виконанням вироку завдяки правовій природі таких питань є цілком закономірним і правильним на аналізованій стадії кримінального процесу.

Дослідження суті стадії виконання вироку дасть змогу в майбутньому визначити предмет зазначеної стадії, ознаки питань, які суд має право розглядати під час кримінально-процесуальної діяльності з виконання вироку та детальніше з'ясувати які ж питання можуть бути розглянуті судом в ході усунення сумнівів і суперечностей, що виникають під час виконання вироку.

Література

  1. Матвиенко Е.А., Бибило В.Н. Уголовное судопроизводство по исполнению приговора. – Минск: Издательство БГУ, 1982. – 206 с.

  2. МиненокА.И. Стадия исполнения приговора (проблемы повышения эффективности: Учеб. пособие). – Калининград, 1988. – 64 с.

  3. ПерловИ.Д. Исполнение приговора. – М., 1963. – 227 с.

  4. СвиридовМ.К. Сущность и предмет стадии исполнения приговора. – Томск, 1978. – 222 с.

  5. Харт Х.Л.А., Концепція права /пер. з англ./ – К.: Сфера, 1998. – 265с. (The Concept of Law by H. L. A. Hart, Oxford University Press, 1994, Second ed.).

1 У цьому випадку йдеться про виконання обвинувального вироку без звільнення засудженого від відбування покарання. Щодо виконання виправдувального вироку та обвинувального вироку із звільненням від відбування покарання, то, видається, що у зазначених випадках виконання вироку безпосередньо судом, по суті полягає лише в реалізації рішення про відміну раніше обраного запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

2 Саме формулювання питань, які можуть бути вирішені судом під час виконання вироку, у згаданій Постанові Пленуму Верховного Суду України дає змогу зробити висновок про те, що такі питання повинні вирішуватись на стадії судового розгляду. Зокрема, майже у кожному пункті зазначено „... якщо суд не вирішив це питання у вироку...".


 
 

Цікаве

Загрузка...