WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → “Вікова” ознака службової особи - Реферат

“Вікова” ознака службової особи - Реферат

В літературі також висловлено думку про те, що на практиці, як виняток, неповнолітній може бути визнаний службовою особою, якщо він є членом молодіжної громадської організації [27, c. 52]. Відповідно до ст. 4 Закону України ,,Про молодіжні та дитячі громадські організації'' від 1 грудня 1998 р. засновниками молодіжних та дитячих громадських організацій можуть бути особи, які досягли 15 річного віку [28]. Може видатися, що коли після створення цих організацій зазначені особи займають посаду, пов'язану із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, як того вимагає кримінальний закон, то є всі підстави для визнання їх вже в цьому віці службовими. Проте, ми поділяємо думку Л.П. Брич і В.О. Навроцького стосовно того, що підприємства, засновані на приватній формі власності, не можуть бути віднесені до громадських, оскільки в останніх не персоніфікована і не виділена частка, що належить кожному. Таке розуміння, на їхню думку, ґрунтується на семантичному значенні слова ,,громадський" [29]. Навряд чи може трапитись таке, коли відповідна громадська організація створена на державній чи комунальній формі власності. На основі цього ми не вбачаємо підстав для визнання осіб, які досягли 15-річного віку і є засновниками молодіжних чи дитячих громадських організацій службовими особами.

Підсумовуючи вищенаведене, вважаємо, що питання про вік, з якого особа може бути визнана службовою, має вирішуватися залежно від того, за якою ознакою вона визнається цим спеціальним суб'єктом злочину. Виконувати функції представника влади вона може лише з настанням повноліття, а займати посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків – після досягнення шістнадцятирічного віку.

Література

 1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2002. – 1104 с.

 2. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. (Ю.В. Олександр, В.І. Антипов, М.В. Володько та ін.). Вид. 3-тє, переробл. та допов. / За ред.. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 352 с.

 3. Кримінальне право в запитаннях і відповідях. Загальна частина. (Посібник для підготовки до іспитів) / За заг. Ред. В.А. Клименка. – К.: Атіка, 2003. – 288 с.

 4. Михеев Р.И. Проблемы вменяемости, вины и уголовной ответственности (Теория и практика): Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1995. – 70 с.

 5. Навроцький В.О., Брич Л.П. Ознаки посадової особи та кваліфікація господарських злочинів вчинених нею // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 1. – С. 58-62.

 6. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 7. Закон України ,,Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

 8. Закон України ,,Про Конституційний суд України" від 16 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – № 49. – Ст. 272.

 9. Закон України ,,Про статус суддів" від 15 грудня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. ... 1993. – № 8. – Ст. 56.

 10. Закон України ,,Про міліцію" від 20 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

 11. Щеглова Т.К. Применение уголовно-правовой нормы о должностной халатности. – Проблемы борьбы с преступной неосторожностью / ДВГУ. ... 1978. – Вып. 2 – С. 68 77.

 12. Свєтлов А.Я. Ответственность за должностные преступления. – К.: Наукова думка. ... 1978. – 303 с.

 13. Карпец И.И. Современные проблемы уголовного права и криминологии. – М., ,,Юрид. Лит.", 1976. – 224 с.

 14. Павлов В.Г. Субьект преступления. – Спб.: Изд-во ,,Юридический центр Пресс". – 2001. – 318 с.

 15. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні. – К.: Атіка, 2004. – 240 с.

 16. Папиашвили Ш.Г. Должностные преступления в теории уголовного права, законодательстве и судебной практике. Тбилиси: Издательство Тбилисского уни–та. – 1988. – 304 с.

 17. Гуторова Н.О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України. – Харків: В-во Національного університету внутрішніх справ. ... 2001. – 320 с.

 18. Гуторова Н.А. Преступления в сфере хозяйственной деятельности: Раздел VII Особенной части Уголовного кодексса Украины с научно-практическим комментарием. – Х.: ООО ,,Одиссей", 2003. – 256 с.

 19. Науковий коментар Кримінального кодексу України / М.Й. Коржанський – К.: Атіка, Академія, Ельга – Н, 2001. – 656 с.

 20. Гришаев П.И., ЗдравомысловБ.В. Взяточничество: понятие, причины, квалификация. Учеб. пособие. – М. – 1988. – 136 с.

 21. Астемиров З.А. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних (Теоретическое введение в изучение специального курса). Учеб. пособие. – М. – 1970. – 126 с.

 22. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко та ін.) / За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 656 с.

 23. Яковлєв Я.М. Половые преступления. – Душанбе: Изд. ,,Ирфон". – 1969. – 454 с.

 24. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

 25. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135.

 26. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К.: Видавничий Дім ,,Ін Юре", 2003. – 532 с.

 27. Галахова А.В. Превышение власти или служебных полномочий: Вопросы уголовно-правовой квалификации. – М.: ЮЛ, 1978. – 95 с.

 28. Закон України ,,Про молодіжні та дитячі громадські організації" від 1 грудня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. ... 1999. – № 1. – Ст. 2.

 29. Брич Л.П., Навроцький В.О. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні: Монографія / Вступна ст. М.Я. Азарова. – Атіка, 2000. – 288 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...