WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Спільна власність (Курсова) - Реферат

Спільна власність (Курсова) - Реферат

статутному фонді. На його вимогу та за згодою товариства вклад може бути повернений повністю або частково в натуральній формі (ст.54 Закону "Про господарські товариства"). Тобто, можливі випадки, що засновник (учасник) товариства може знову набути у власність майно, передане ним до статутного фонду.
І все-таки найбільш простою і розповсюдженою формою об'єднання юридичними особами діяльності і майна є договори про сумісну діяльність, якими сторони визначають умови виникнення та здійснення права спільної власності. Нерідко з цього приводу між ними можуть виникнути спори.
Так, державна комунальна фірма "Київпобут" у зв'язку з відсутністю власних коштів 4.02.1993 р. уклала з Експортно-імпортним банком України договір, за яким банк зобов'язався частково фінансувати будівництво Будинку побуту, а фірма "Київпобут" зобов'язалася надати банку відповідну частину виробничих приміщень у власність (повне господарське відання). Однак після завершення будівництва фірма "Київпобут" відмовилася виконати це зобов'язання. Рішенням арбітражного суду М.Києва від 9.03.1994 р. було задоволене позов Експортно-імпортного банку України про визнання за ним права власності на відповідну частину спільно збудованих виробничих приміщень площею 1146 кв.м (Архів арбітражного суду М.Києва, справа №11/14. -1996).
Продовжує залишатися невизначеною в законодавстві, юридичній літературі правова природа підприємства, заснованого на власності трудового колективу підприємства, кооперативу, іншого статутного товариства, громадської та релігійної організації. В Законі "Про власність" власність такого підприємства одержала назву колективної. Однак, запропонована законодавцем конструкція права колективної власності є невдалою, оскільки, зокрема, дає підстави для її ототожнення з спільною власністю, яка не належить до самостійної форми власності. Це відбувається тому, що з однієї сторони власником майна колективного підприємства визнається юридична особа, а з іншої - колектив орендарів, трудовий колектив, засновники, члени споживчої спілки чи інші особи, які утворили цю юридичну особу. Фактично цим утверджується концепція подвійного і навіть потрійного власника щодо одного і того ж майна, що неприпустимо для правової системи. Усуненню цієї суперечності може сприяти нова Конституція України 1996 р., в якій не передбачена колективна форма власності.
Висновок
В даній курсовій роботі розглянуто одне з найважливіших питань, яке виникає у сфері цивільно-правових відносин між громадянами та юридичними особами - право спільної власності.
Існування інституту права спільної власності має велике значення. З його допомогою для громадян створюються кращі умови для задоволення матеріальних і соціально-культурних потреб,раціонального використання сімейного бюджету, зміцнення сімейно-трудових зв'язків і товариських взаємин, а також отримання трудових доходів.
Право спільної власності відкриває кращі перспективи і для юридичних осіб, сприяючи підвищенню ефективності виробничо-господарської діяльності, економії коштів і ресурсів.
Отже, право спільної власності є невід'ємною ланкою у суспільних відносинах, що виникають в державі між організаціями, громадянами, а також між державою та організаціями (громадянами). І це право повинне захищатися законом.
Практичне завдання: заява до суду про поновлення громадянина в дієздатності.
До Івано-Франківського місцевого суду
Кметюк Ірини Дмитрівни,
яка мешкає в м. Івано-Франківську,
по вул. Шевченка 26/5
про поновлення Кметюка Юрія
Васильовича, 1943р. народження,
уродженця м. Івано-Франківська,
який мешкає в м. Івано-Франківську,
по вул. Шевченка 26/5,
у дієздатності
Заява
Рішенням Івано-Франківського місцевого суду від 17 жовтня 1999р. мій чоловік, Кметюк Юрій Васильович, внаслідок психічної хвороби був визнаний недієздатним.
Згідно з рішенням судс над ним встановлена опіка.
Уданий час гр. Кметюк Юрій Васильович стаціонарне пройшов лікування у психоневрологічнійлікарні, стан його здоров'я значно покращився, і він може розуміти значення своїх дій і керувати ними. Опіки не потребує.
Відповідно до ст. 15 ЦКУ, ст. 260 ЦПК України
Прошу:
1. Поновити у дієздатності Кметюка Юрія Васильовича, 1943р. народження, уродженця м. Івано-Франківська, який мешкає в м. Івано-
Франківську, по вул. Шевченка 26/5.
2. Запитати виписку з історії хвороби гр. Кметюка Юрія Васильовича.
Додаток:
1. Копія рішення суду про визнання громадянина Кметюка Юрія Васильовича недієздатним.
2. Копія свідоцтва про шлюб.
3. Довідка про прописку.
4. Довідка лікаря-психіатра про стан здоров'я Кметюка Юрія Васильовича.
5. Дві копії заяви.
6. Марка державного мита.
18 січня 2002 р. Підпис ____________(Кметюк І.Д.)
Список використаної літератури:
1. "Конституція України". К., 1996.
2. "Цивільний кодекс України"(діюче законодав-
ство зі змінами на 20.06.2002 р.). К., 2002.
3. "Цивільний кодекс України" (проект). Книга
перша. Текст прийнятий Верховною Радою
України 8 червня 2000 р.
4. "Цивільне право України". Частина перша.
Підручник для студентів юридичних вузів і
факультетів. Редакційна колегія: О.В. Дзера,
Н.С. Кузнєцова, О.А. Підопригора, Д.В. Боброва.
К.: "Вентурі"; 1997.
5. "Цивільне та сімейне право України". Харків:
"Одісей"; 2002.
6. "Цивільне право України" ( під редакцією
О.В. Дзери). К.: " Юрінком Інтер "; 2002.
7. "Цивільне право України" ( під редакцією
Підопригори О.А. ). К., 1994.
8. І.В. Бюріков, Ю.А. Заіка, В.М. Співак "Цивільне
право України" (Загальна частина) . К.: "Науко-
ва думка"; 2000.
9. "Цивільне та сімейне право України у запитан-нях та
відповідях" ( під редакцією Є.О. Харито-нова ).
К., 2002.
10. М.І. Хавронюк, М.І. Митник "Юридичний
довідник для населення". К.: "А.С.К."; 1999.
11. Заика Ю.А., Гопанчук В.С. "Юридический
справочник на каждий день". К., 1997.
12. " Кодекс про шлюб та сім'ю ". К., 2001.
13. " Сімейний кодекс України ". К., 2002.
14. " Сімейне право України ". (За редакцією
Дзери О.В.). К.: "Вентурі"; 1997.
15. "Кодекс про шлюб та сім'ю УРСР". Науково-
практичний коментар (за редакцією О.Н. Якименка)
К., 1973.
16. Співак В.М., Гопанчук В.С. "Законодавство
України про шлюб і сім'ю". К.: "Наукова думка";
1998.
17. "Судові зразки документів (заяви, позовні заяви,
спори, клопотання)". Практичний посібник.
К., 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...