WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Реформування системи органів виконавчої влади - Реферат

Реформування системи органів виконавчої влади - Реферат

Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Ці органи мають особливі завдання та повноваження. Відносно органів зі спеціальним статусом може встановлюватись спеціальний порядок утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, а також призначення та звільнення керівників.

В Указі Президента України "Про систему центральних органів виконавчої влади" від 15 грудня 1999 р. надано право Кабінету Міністрів утворювалися в складі центральних органів виконавчої влади урядові органи державного управління.

Типове положення про урядовий орган державного управління затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2000 р.

Урядовий орган (департаменти, служби, інспекції) здійснює управління окремими підгалузями або сферами діяльності. В межах, визначених центральними органами виконавчої влади, цей урядовий орган керує майном підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, виконує контрольно-наглядові функції та ін.

Керівника урядового органу призначає на посаду і звільняє Кабінет Міністрів України. Керівник має заступників (не більше трьох), у тому числі одного першого, яких призначає на посади Кабінетом Міністрів України.

Урядовий орган може утворювати територіальні органи за погодженням з центральним органом. Урядовий орган видає організаційно-розпорядчі накази. Може утворюватись колегія, персональний склад якої затверджує керівник центрального органу виконавчої влади.

Залежно від виду і характеру діяльності центрального органу виконавчої влади кількість урядових органів може бути різною.

Наприклад, Міністерство освіти і науки України має Державний департамент інтелектуальної власності і Державну інспекцію навчальних закладів; Міністерство транспорту України – Державний департамент авіаційного транспорту, Державний департамент морського і річкового транспорту, Державний департамент автомобільного транспорту, Державний департамент залізничного транспорту.

Як зазначалось, урядові органи утворюються у складі центральних органів виконавчої влади, тобто, вони є "органами" в "органі".

Можна погодитись з думкою, що урядові органи мають бути безпосередньо підпорядкованими центральним органам виконавчої влади, але автономними [9].

Особливу увагу необхідно звернути на правове регулювання діяльності органів виконавчої влади.

Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади встановлює правовий статус центральних органів виконавчої влади [10].

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2000 р. затверджена гранична кількість працівників апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та підпорядкованих їм територіальних органів, а також ліміт легкових автомобілів, що обслуговують їх, зі змінами від 6 травня 2001 р. [11].

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2002 р. упорядковані структури апарату центральних органів виконавчої влади та його структурних підрозділів [12].

Встановлено, що в складі апарату центральних органів виконавчої влади залежно від ступеня складності завдань, функцій, повноважень, обсягів робіт утворюються департаменти, управління, відділи, сектори.

Указом Президента України "Про зміну кількісного складу керівництва у системі центральних органів виконавчої влади" від 10 березня 2005 р. ліквідовані посади перших заступників міністрів-керівників апарату міністрів у зв'язках з Верховною Радою України – у міністерствах, перших заступників керівників у зв'язках з Верховною Радою України – в інших центральних органах виконавчої влади.

Встановлено, що Міністр, керівник іншого центрального органу виконавчої влади може мати не більше чотирьох заступників, у тому числі одного першого. У разі необхідності за рішенням Президента України кількість заступників може бути збільшена [13].

Указом Президента України від 20 квітня 2005 р. відбулося чергове перетворення центральних органів виконавчої влади [14].

Указом Президента України від 15 квітня 2005 р. уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про засади реформування системи центральних органів виконавчої влади."

Передбачається змінити структури центральних органів виконавчої влади, які б забезпечили найефективніші виконання завдань Кабінету Міністрів України щодо підвищення економіки країни і рівня життя населення.

Кабінету Міністрів України доручено вжити заходів щодо прискорення ухвалення Закону України про Кабінет Міністрів України і після його прийняття у двомісячний строк подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про центральні органи виконавчої влади [15].

Це рішення назріло давно, бо організація і діяльність органів виконавчої влади мають бути визначені законом (п. 12 ст. 92 Конституції України).

Пошук і встановлення оптимальної системи органів виконавчої влади необхідні. Але систематичні постійні зміни у системі центральних органів виконавчої влади спричиняють труднощі в державному управлінні і не сприяють зміцненню законності, умовою якої є стабільність законодавства.

За період з 1994 по 2004 р. стосовно органів виконавчої влади було прийнято 100 Указів Президента України і 300 Постанов Кабінету Міністрів України.

Певні зміни в системі органів виконавчої влади відбуваються в Автономній Республіці Крим і місцевих органах.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим прийняла постанову "Про систему органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим і внесення змін до деяких нормативно-правових актів" унаслідок якої було утворено нові міністерства і головні управління [16].

Великі зміни мають відбутися у системі місцевих органів виконавчої влади. Опубліковано проект Закону України "Про територіальний устрій України" [17]. З прийняттям цього закону буде встановлено правовий статус і рівні місцевих органів виконавчої влади.

У Верховній Раді знаходяться проекти законів "Про місцеве самоврядування і місцеві державні адміністрації".

З прийняттям цих законів має бути встановлено систему місцевих органів виконавчої влади.

Література

 1. ГонцяжЯ., ГнидюкН. Адміністративна реформа: нездійснені мрії та втрачені можливості. – К.: Міленіум. 2002.

 2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про урядові комітети" від 17 лютого 2000 року // Офіційний вісник України. – 2000. – № 7

 3. Урядовий кур'єр. – 2005. – 16 березня.

 4. Урядовий кур'єр. – 2004. – 10 грудня

 5. Офіційний вісник України. – 2000. – № 24; 2004. – № 42.

 6. КолпаковВ.К., КузьменкоО.В. Адміністративне право – К.: "Юрінком Інтер". 2003, С. 107.

 7. Указом Президента України "Про систему центральних органів виконавчої влади" // Урядовий кур'єр. – 1999. – 17 грудня.

 8. КоліушкоІ., ТимощукВ. Про запровадження у сферу виконавчої влади посад державних політичних діячів // Право України. – 2000.

 9. І.Коліушко. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи. К.: Факт. – 2002. С. 59.

 10. Затверджено Указом Президента України від 12 березня 1996р.// Урядовий кур'єр. – 1996. – 28 березня.

 11. Урядовий кур'єр. – 2000. – 29 березня; 2001. – 6 травня.

 12. Урядовий кур'єр. – 2002. – 23 жовтня.

 13. Урядовий кур'єр. – 2005. – 16 березня.

 14. Урядовий кур'єр. – 2005. – 22 квітня.

 15. Урядовий кур'єр. – 2005. – 19 квітня.

 16. Урядовий кур'єр. – 2004. – 5 березня.

 17. Урядовий кур'єр. – 2005. – 22 квітня.


 
 

Цікаве

Загрузка...