WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Сучасний стан та тенденції розвитку законодавчої техніки в Україні: теоретичні аспекти - Реферат

Сучасний стан та тенденції розвитку законодавчої техніки в Україні: теоретичні аспекти - Реферат

Важливою тенденцією розвитку законодавчої техніки в Україні науковцями слушно визнається подальший розвиток „комплексної, багатофункціональної комп'ютеризованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої, правозастосовної та правоосвітньої діяльності" [14, с. 3].

Таким чином, розглянувши теоретичні аспекти сучасного стану та тенденцій розвитку законодавчої техніки в Україні, приходимо до наступних висновків. У сучасний період розвитку України відбувається поступове усвідомлення потреби здійснення перемін у сфері законодавчої техніки, однак підходи до цієї проблеми, які домінували за радянських часів, великою мірою зберігаються і зараз. Такий стан теоретичного осмислення законодавчої техніки зумовлює необхідність радикальної переоцінки поняття законодавчої техніки, її змісту, ролі і соціального призначення. Потрібен радикальний відхід від абсолютизації її інструментального аспекту, необхідними є розробка і застосування правил і засобів законодавчої техніки, які повинні бути спрямовані на ефективне закріплення в законах прав і свобод людини і громадянина, які б ґрунтувалися на загальнолюдських правових цінностях і створення гарантій їх реалізації. Для цього необхідна подальша більш інтенсивна наукова розробка існуючих та формування принципово нових юридичних конструкцій норм, інститутів і галузей права, які повинні слугувати забезпеченню прав і свобод людини і громадянина. Потрібне щебільш активне наукове опрацювання правил і засобів законодавчої техніки у сфері приватного права та втілення їх результатів у практику створення і систематизації законів. Ґрунтовні переміни повинні відбутися у підходах до осмислення правил і засобів законодавчої техніки у галузі публічного права, призначення яких - забезпечення прав людини. Подальший розвиток законодавчої техніки в Україні зумовлюється впливом європейських правоінтеграційних процесів. Необхідним єприскорення процесів інтеграції здобутківзагальнотеоретичних, галузевих, міжгалузевих, прикладних, міжнародно-правових юридичних наук, логіки, лінгвістики і інших наук. Потребують подальшої наукової розробки теоретичні проблеми планування і прогнозування законодавчої діяльності в Україні, які б сприяли більш ефективному позитивному, системному застосуванню правил і засобів законодавчої техніки. Розвиток законодавчої техніки в Україні повинен відбуватися у напрямку більш ефективного використання здобутків законодавчої, інтерпретаційної і правозастосовної видів юридичної практики з метою інтенсифікації подальшого вироблення правовою наукою правил та засобів створення і систематизації законів. Важливим питанням євивчення і використання наукових доробок із проблем законодавчої техніки не лише вітчизняних учених радянського та сучасного періодів і зарубіжних науковців, але й робіт дореволюційних учених. Потрібен подальший розвиток комп'ютеризованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої діяльності.

В цілому, стан наукового опрацювання проблем законодавчої техніки та практики застосування її правил і засобів, а також тенденції розвитку законодавчої техніки зумовлюються станом усіх складових соціальної системи і тому усі вищезазначені проблеми потребують системного, комплексного вирішення. Подальші дослідження законодавчої техніки полягають у більш глибокому вивченні практичних аспектів застосування її правил і засобів.

  Література

 1. КореневА.П. Законодательная техника и кодификация советского административного права // Правоведение. – 1961, № 3. – С. 36.

 2. ЮковМ.К. Место юридической техники в правотворчестве // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 1979, № 5. – С. 46.

 3. КозюбраМ.І. Тенденції розвитку джерел права України в контексті європейських правоінтеграційних процесів // Національний університет „Києво-Могилянська академія". Наукові записки. Юридичні науки. Том 26. 2004. – С. 3-9.

 4. ТарасовН.Н. Юридические конструкции в праве и научном исследовании (методологические проблемы) // Российский юридический журнал. 2000, № 3. – С. 26 27.

 5. СташисВ.В. Загальна характеристика нового Кримінального кодексу України // Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування і вивчення: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. [Харків] 25 – 26 жовт. 2001 р. / Редкол.: Сташис В.В. (голов. ред.) та ін. – К. – Х.: „Юрінком Інтер", 2002. – С. 5-10.

 6. БорисовВ.І. Загальна характеристика Особливої частини нового Кримінального кодексу України // Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування і вивчення: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. [Харків] 25 – 26 жовт. 2001 р. / Редкол.: Сташис В.В. (голов. ред..) та ін. – К. – Х.: „Юрінком Інтер", 2002. – С. 99-104.

 7. Авер'яновВ. Українське адміністративне право на етапі реформування: питання нової доктрини // Українське право. – 2005, № 1 (18). – С. 185-200.

 8. ЛабаО.В. Право Європейського Союзу та право України: теоретико-правові проблеми співвідношення та гармонізації (1991 – 2004 рр.). Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.ю.н. – К., 2005. – 20 с.

 9. ЛисенкоО. Місце порівняльного правознавства в системі юридичних наук // Українське право. – 2005, № 1 (18). – С. 150-162.

 10. АндрейцевВ.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії. – К.: Знання, 2005. – 445 с.

 11. БарановВ.М., РабиновичП.М. Юридическая техника законотворчества в России и Украине: опыт сравнительно-правового анализа // Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. проф. В.М. Баранова. – Нижний Новгород, 2000. – С. 67 80.

 12. ЖениФр. Законодательная техника въ современныхъ гражданско-правовыхъ кодификаціяхъ // Журналъ Министерства Юстиціъ. 1906, № 8 (октябрь). – С. 129.

 13. БашмаковА. Законодательная техника и народное право // Журналъ Министерства Юстиціъ. 1904, № 2. – С. 174-183.

 14. ШвецьМ. Нова технологія законотворення // Право України, 2003, № 3. – С. 3-8.


 
 

Цікаве

Загрузка...