WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання фінансового контролю в Україні - Реферат

Правове регулювання фінансового контролю в Україні - Реферат

Реферат на тему:

Правове регулювання фінансового контролю в Україні

План

Правові засади здійснення фінансового контролю в Україні

 1. Види і організаційно-правові форми фінансового контролю.

 2. Методи фінансового контролю в Україні.

 3. Основні засади та принципи розмежування контрольно-наглядових повноважень в сфері фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування.

 4. Система та основи правового статусу фінансово-контрольних органів в Україні. (СРС)

Правові засади здійснення фінансового контролю в Україні

Фінансовий контроль це один із напрямів управлінської діяльності держави із властивими тільки йому прийомами та методами.

Вихідним положенням про фінансовий контроль є фінансова дисципліна, під якою розуміють сукупність вимог, встановлених законодавством щодо функціонування фінансового механізму держави і обов'язок дотримуватися їх всіма учасниками фінансових правовідносин.

Загалом фінансовий контроль можна визначити як регламентовану правовими нормамидіяльність уповноважених державою органів, органів місцевого самоврядування та недержавних організацій, щодо своєчасності і точності планування, обґрунтованості й повноти надходження коштів у відповідні фонди, правильності та ефективності їх використання, цілеспрямованості дій у сфері мобілізації, розподілу і використання централізованих і децентралізованих грошових фондів держави і суб'єктів місцевого самоврядування, а також застосування заходів впливу до порушників встановлених правил з метою найбільш ефективного соціально-економічного розвитку всіх учасників фінансових правовідносин і здійснення ефективної фінансової політики в державі.

Правове регулювання фінансового контролю в Україні відбувається завдяки спеціальним нормативно-правовим актам в сфері визначення повноважень та правового статусу фінансово-контрольних органів (Закон України "Про Рахункову палату"; "Про Державну податкову службу"; "Про Контрольно-ревізійну службу", Закон України від 5 квітня 2007 року "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та ін. підзаконними н/пр актами.

Види і організаційно-правові форми фінансового контролю.

В залежності від суб'єктів, що здійснюють фінансовий контроль:

  • Загальнодержавний:

   1. Державний

    1. Зовнішній – Рахункова палата

    2. Внутрішній – урядовий;

   2. Відомчий

    1. внутрішньовідомчий

    2. внутрішньогосподарский

  • Недержавний

   1. Аудит

   2. Громадський.

   3. Муніципальний.

Таким чином державний фінансовий контроль реалізується через загальнодержавний та відомчий. Загальнодержавний фінансовий контроль здійснюють органи державної влади та управління, а також спеціалізовані державні контролюючі органи. Зокрема, загальнодержавний фінансовий контроль здійснюють органи законодавчої влади, виконавчі органи управління, фінансові, податкові і кредитні установи, страхові організації, держкомітети, міністерства і відомства, відділи місцевих Рад, фінансові служби підприємств, організацій, установ, ревізійні комісії в кооперативних і громадських об'єднаннях.

За організаційною приналежністю, державний фінансовий контроль розрізняють як зовнішній (незалежний) та внутрішній (внутрішньо системний). Сьогодні існує стійка тенденція до визначення, що контроль, який здійснюється органами виконавчої влади всередині системи у процесі управлінської діяльності за законністю та доцільністю роботи органів виконавчої влади, дотриманням виконавської дисципліни та ефективністю управлінської дисципліни є внутрішнім, а контроль, що його здійснюють інші державні органи стосовно органів виконавчої влади – є зовнішнім.

Отже система дійового державного фінансового контролю складається з двох однаково важливих частин: внутрішнього (урядового) державного фінансового контролю (Міністерство фінансів України, органи Контрольно-ревізійної служби, Державне казначейство України, органи державної податкової служби тощо) та зовнішнього – незалежного державного фінансового контролю та державного аудиту, що його здійснює Рахункова палата.

Підсумовуючи визначимо, що загальнодержавний фінансовий контроль в Україні здійснюється через реалізацію владних повноважень відповідних органів, зокрема: урядовий державний фінансовий контроль: Міністерство фінансів України; Головне контрольно-ревізійне управління (служба); Державне казначейство України; Державна податкова служба; Державна митна служба; Фонд Держмайна; відомчі органи фінансового контролю1. Парламентський контроль: Верховна рада України та Рахункова палата.2

Відомчий контроль здійснюється міністерствами і відомствами всередині відповідної структури (тому його ще називають внутрішньовідомчим контролем). Такий контроль тісно пов'язаний із завданнями, що стоять перед міністерствами і відомствами. Загальні питання його організації та проведення регулюються Положенням про відомчий контроль у системі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади за фінансово-господарською діяльністю підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління3.

Внутрігосподарський фінансовий контроль здійснюють внутрішні структурні підрозділи підприємств, установ, організацій. система організації і здійснення контрольних заходів, спрямованих на власну фінансово-господарську діяльність суб'єкта господарювання, діяльність інших суб'єктів господарювання, що перебувають в його власності або належать до сфери його управління, які б забезпечували цільове та ефективне використання бюджетних коштів, державного і комунального майна.4

Позавідомчий фінансовий контроль здійснюють окремі міністерства й відомства України. Так, Міністерство зв'язку України контролює дотримання правил здійснення поштових переказів і пересилки валютних цінностей через митний кордон України. Державний митний комітет України здійснює контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України.

Муніципальний фінансовий контроль здійснюється через систему реалізації повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування відповідно до Конституції України, Закону України „Про місцеве самоврядування", Бюджетного кодексу України. Загалом, зауважимо, що проблема фінансового контролю на місцях, сьогодні є дуже актуальною, оскільки не здійснюється аналіз ефективності господарської діяльності органів місцевого самоврядування тощо.

Незалежний фінансовий контроль - аудит. Аудит це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації з фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам. Аудит здійснюється незалежними аудиторами (аудиторськими фірмами) на підставі одержаного сертифікату та ліцензії. Основними вимогами до аудиторів є: високий рівень кваліфікації, незалежність та неупередженість. Відносини щодо надання аудиторських послуг визначаються у договорі між аудитором та клієнтом.

Методи фінансового контролю.

Згідно Закону України від 5 квітня 2007 року "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій.

Державний нагляд (контроль) здійснюється за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів, або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених законом.

Державний нагляд (контроль) може здійснюватися комплексно кількома органами державного нагляду (контролю), якщо їхні повноваження на здійснення чи участь у комплексних заходах передбачені законом. Такі заходи проводяться за спільним рішенням керівників відповідних органів державного нагляду (контролю).


 
 

Цікаве

Загрузка...