WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики фальшивомонетництва - Реферат

Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики фальшивомонетництва - Реферат

Реферат на тему:

Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики фальшивомонетництва

Таке соціально негативне явище як "економічна злочинність" в умовах нинішньої криміногенної ситуації в Україні, зберігаючи колишню назву, наповнюється новим змістом. Очевидним став процес розширення масштабів усталених та формування нових видів злочинних діянь, який знайшов своє відображення у розд. 7 нового Кримінального кодексу України.

Впливу вищенаведених процесів зазнали і суспільно небезпечні діяння, спричинені підробкою грошей, цінних паперів. Не випадково в новому КК 2001 року стаття про фальшивомонетництво характеризується розширенням кількості діянь, за які встановлена кримінальна караність. Тепер кримінальна відповідальність настає, за виготовлення з метою збуту та збуту, а також за зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту підроблених грошей, цінних паперів, білетів державних лотерей (ст. 199 КК України).

Статистичні узагальнення за роки чинності КК 1960 р., свідчать, що на "виготовлення та збут підроблених грошей, цінних паперів, білетів державної лотереї (ст. 79 КК 1960 р.) припадало приблизно 20% статистичного масиву, що давали "Інші злочини проти держави" [5, c. 550]. Статистичні дані Головного інформаційного бюро МВС України і дані судової статистики свідчать, що, починаючи з 1992 р., кількість злочинів цієї категорії і судимість за них зростають [2, с. 6].

Поширення фактів вилучення фальшивих грошей з обігу останнім часом зобов'язує правоохоронців особливу увагу приділяти виявленню, розкриттю та розслідуванню злочинів, зумовлених фальшивомонетництвом [9, c. 107]. Як показала практика, ці злочини здебільшого скоюють групи осіб чи організовані злочинні групи, нерідко з розгалуженими міжрегіональними, а інколи й міжнародними зв'язками, що викликає певні труднощі в розслідуванні кримінальних справ цієї категорії та потребує високої майстерності й професіоналізму як оперативних працівників спецпідрозділів, так і слідчих.

Нагальні потреби правоохоронної практики поставили перед наукою завдання всебічного вивчення нових процесів та явищ, пов'язаних з фальшуванням грошей, цінних паперів та білетів державних лотерей, удосконалення існуючих і формування нових ефективних криміналістичних методик боротьби з ними.

Одним із важливих напрямів у розробці методичних рекомендацій стосовно розслідування фальшивомонетництва є дослідження його криміналістичної характеристики. Центральна ідея, яка робить проблему криміналістичної характеристики такого виду злочинів важливою для слідчої практики, – об'єктивна детермінація складових елементів цієї характеристики: виявлені і на статистичному рівні узагальнені зв'язки, які виявилися між цими елементами в минулому, мають діагностичну цінність і в такій якості можуть використовуватися під час розслідування конкретного злочину. Без урахування криміналістичної характеристики важко уявити можливість обґрунтованого висунення версій та їхньої ефективної перевірки.

Зауважимо, що криміналістична характеристика злочинів упродовж останніх років є предметом суперечок та досліджень багатьох науковців і практиків, проте однозначності щодо її поняття, змісту та структури не досягнуто. Аналіз викладених у юридичній літературі поглядів на загальне поняття криміналістичної характеристики злочинівдає підставу трактувати її як певним чином упорядковану сукупність даних (відомостей) про криміналістично значимі ознаки злочинів [1, с. 359]. Проте найбільша розбіжність думок криміналістів спостерігається стосовно структурних елементів криміналістичної характеристики.

Будь-яке діяння, передбачене ст. 199 КК, має свої індивідуальні ознаки. Це положення зберігає своє значення і для злочинів, об'єднаних у вид на підставі загальних класифікаційних критеріїв. Злочини одного виду. маючи загальні ознаки, разом з тим, не втрачають своєї індивідуальності. Самоочевидне, що детальна характеристика всіх елементів ситуацій скоєння злочинів такого виду неможлива, адже, для цього потрібно описувати кожний злочин зокрема. Тому для формування криміналістичної характеристики цього виду злочинів, як фальшивомонетництво, потрібно зупинитися на елементах, найважливіших з погляду розробки криміналістичних рекомендацій, прийомів для їхнього розслідування. Такими є закономірно повторювані типові елементи ситуацій вчинення злочинів даної категорії.

В.В. Радаєв зазначає, що, визначаючи структурні елементи криміналістичної характеристики певного виду злочинів, необхідно враховувати положення наук кримінального права, кримінального процесу, кримінології та ін [7, c. 9].

Зокрема, кримінальний закон, визначаючи загальні ознаки злочинного діяння і елементи складу злочину, тим самим зумовлює направленість криміналістичної характеристики, націлює її на створення передумов для встановлення обставин, які мають кримінально-правове значення. Тому зміст криміналістичної характеристики певною мірою визначається обставинами, які підлягають встановленню з метою правильної кваліфікації в цій категорії справ. Велике значення мають також норми кримінально-процесуального законодавства, які визначають предмет доказування, оскільки обставини, що підлягають доказуванню у кримінальній справі, є вихідною базою для визначення компонентів криміналістичної характеристики злочинів [3, с. 25; 4, с. 80-81]. А відповідно до ст. 23 КПК України, до предмета доказування в кожній кримінальній справі входять причини злочину та умови, що сприяли його вчиненню, які є головним стрижнем кримінологічної науки.

Адаптуючи ці компоненти до традиційних кримінально-правових ознак складів злочинів, передбачених ст. 199 КК, і враховуючи визначений КПК предмет доказування, видається можливим визначити такі імперативні елементи, властиві видовій криміналістичній характеристиці фальшивомонетництва: безпосередній предмет посягання, спосіб учинення злочину, особа злочинця, мета злочину, слідова картина в широкій її інтерпретації.

Важливим складовим елементом криміналістичної характеристики злочинів, пов'язаних з підробкою грошей, цінних паперів, є дані про особливості особи злочинця. У криміналістичному вивченні особи фальшивомонетника доцільно виділити два напрями. По-перше, здобуття інформації про особу невідомого злочинця. Цей напрям є актуальним у разі порушення кримінальної справи за фактом виявлення і вилучення підроблених грошей, цінних паперів, білетів державних лотерей. По-друге, збирання і дослідження відомостей про вже відомого слідству затриманого підозрюваного з метою вичерпної криміналістичної оцінки особи суб'єкта для: а) вибору тактики провадження окремих слідчих дій; б) досягнення необхідного психологічного контакту з підозрювиним (обвинуваченим); в) прогнозування поведінки злочинця; г) планування розслідування злочину.

Досліджуючи особу злочинця як елемент видової криміналістичної характеристики фальшифомонетництва, важливо мати на увазі, що на сьогодні ще немає достатньої кількості результатів правоохоронної практики стосовно зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту підроблених грошей, цінних паперів, білетів державних лотерей, які служили б інформаційною базою для формування криміналістичної характеристики осіб, що вчиняють злочини, передбачені ст. 199 КК, такими способами. Адже криміналістична характеристика будь-якого злочину повинна базуватися на матеріалах вивчення слідчої практики [7, c. 9; 1, c. 366-368], що забезпечує об'єктивність її змісту, дає можливості виявити закономірності, які лежать в основі механізму вчинення і механізму утворення слідової картини злочину. Тому видається можливим сформувати криміналістичну характеристику фальшивомонетництва лише стосовно двох складів злочинів: виготовлення з метою збуту підроблених державних казначейських білетів, білетів Національного банку України, металевої монети, державних цінних паперів, або іноземної валюти, або білетів державної лотереї; збут цих предметів.


 
 

Цікаве

Загрузка...