WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Кримінально-виконавчі установи і громадські організації: партнери чи опоненти? - Реферат

Кримінально-виконавчі установи і громадські організації: партнери чи опоненти? - Реферат

Реферат на тему:

Кримінально-виконавчі установи і громадські організації: партнери чи опоненти?

Майже одинадцять років Україна є незалежною та суверенною державою. За цей час відбулись значні зрушення у соціальному, економічному та політичному положенні її органічних складових-державних органів і установ. Не обійшли зміни стороною і кримінально-виконавчі установи. При цьому, як відзначено на шостому засіданні Координаційного комітету по реформуванню системи виконання покарань України, що відбулося, у м. Страсбурзі (Франція) 17 – 18 грудня 2001 року, наша держава дещо просунулась у виконанні Спільної програми Комісії Європейських співтовариств та Ради Європи з цих питань, але проблем вистачає [1]. Однією із них є порушення прав ув'язнених та засуджених у місцях позбавлення волі.

Як зазначено у пункті 4 розділу "С" Висновків та рекомендацій Комітету ООН проти катувань від 21.11.2001р., 30% ув'язнених України є жертвами катування [2], Якщо керуватись офіційними даними, згідно яких у слідчих ізоляторах України (CI3О) станом на 01.01.02 р. трималось 41 тис. 87 заарештованих, то картина повсякденного тюремного життя видається просто жахливою [З]. До речі, по даних Державного департаменту України з питань виконання покарань (ДДУПВП) щорічно через СІЗО проходить більше 700 тис; осіб [4].

Як у будь-якій проблемі причин такого стану є багато. Про них говорять політики, практики, вчені. Більшість із них в їх основі бачить неналежне місце та роль громадянського суспільства у процесі виконання кримінальних покарань і, у першу чергу, у відсутності ефективного громадського контролю за діяльністю держави у цілому та її інститутів зокрема [5].

Важко з цим не погодитись, тим більше, коли навіть у високо розвинутих країнах світу вона є нагальною та не менш болючою. Створивши формальні умови для участі громадськості у кримінально-виконавчому процесі, державні органи і установи у реальному житті досить жорстко та в односторонньому порядку її нівелюють і звужують. Варто, наприклад, дати критичну оцінку діяльності адміністрації тюрми, як остання обмежує, а нерідко розриває стосунки з "цивільним" партнером [6].

Не є виключенням у ньому плані й Україна. Тому відносини, що зароджуються між кримінально-виконавчими установами і громадськими організаціями, у даний час носять у більшій мірі односторонній благодійно-меценатський характер, а не ділово-партнерські двосторонні стосунки. Саме тому й пояснюється відсутність реакції останніх на випадки порушення прав людини у місцях попереднього ув'язнення та позбавлення волі.

Ось чому досить проблематично впливати на процеси, що відбуваються в органах і установах ДДУПВП, не маючи постійного реального правового статусу суб'єкта виконання покарань.

Чинне кримінально-виконавче законодавство України, включаючи останні зміни у Виправно-трудовий Кодекс України (ВТК), досить розмито, вузько і декларативно забезпечує реальним змістом участь громадянського суспільства в реалізації державою цієї досить важливої соціальної функції.

Враховуючи, що Україна в ст. 1 Конституції закріпила положення про те, що вона є соціальною державою, є надія на те, що у новому Кримінально-виконавчому Кодексі (КВК) будуть закріплені ці та інші механізми реалізації статусу громадських інститутів у всіх галузях функціонування держави, включаючи кримінально-виконавчу діяльність. Деякі підходи у цьому розрізі вчені запропонували у "Доктринальній моделі Закону про пенітенціарну систему" [7] та в інших виданнях.

Взагалі форми участі науки у реаліях тюремного сьогодення різноманітні. Серед них особливе місце займає так званий моніторинг кримінально-виконавчої системи, який час від часу проводять по тих чи інших аспектах її роботи науковці різних фахових спеціальностей.

Не залишилась осторонь від цього процесу і кафедра кримінального права і процесу Волинського державного університету імені Лесі Українки (ВДУ), викладачі якої з участю студентів по спеціально розробленій анкеті провели анонімне опитування осіб, які проживають в Україні, щодо оцінки діяльності кримінально-виконавчої системи.

В опитуванні прийняли участь 2414 громадян, у тому числі: 98,75 % громадян України та 1,25 % – іноземців.

Серед респондентів 52,6 % складали жінки та 47,18 % – чоловіки.

82,35 % – опитуваних були міськими жителями; 2,4 відсотка осіб, які приймали участь у дослідженні відносились до категорії раніше судимих.

Наймолодшому з респондентів виповнилось 12 років, а найстаршому – 82 роки.

Серед опитуваних жителі Волині склали тільки 5 %.

З 2414 опитуваних громадян були особи 109 професій, у тому числі:

19,26 % – од студента; 8,38 % – безробітні; 7,37 % – вчителі; 6 % – медичні працівники; 4,68 % – інженери; 4 % – водії; 3,72 % – юристи; 3,35 % бухгалтери; 2,98 % – продавці; 2,44 % – учні; 2,36 % – військовослужбовці;

менше 2 % – пенсіонери, економісти, підприємці, секретарі, вихователі, слюсарі, менеджери, токарі, столярі, службовці (відповідно кожна категорія працюючих від І до 2 %); менше 1 % – це респонденти інших 88 професій.

Як встановлено по 1-му питанню анкети, взагалі нічого не було відомо про діяльність в Україні системи виконання покарань 19,4 % опитаних громадян. Ще 67,1 % мали з цього приводу поверхові знання, а 10,7 % досконало володіли інформацією по суті.

Більшість респондентів (68,3 %) про кримінально-виконавчу систему України отримали відомості із засобів масової інформації. З розмов близьких, колишніх засуджених, оточення тощо інформацію про органи виконання покарань оволоділи 21,8 % громадян, а 9,2 % – з особистого досвіду.

На думку 52,2 % опитаних, систему правосуддя потрібно вдосконалювати. А з огляду 38 % громадян, вона є несправедливою. Задоволені роботою судової системи тільки 10,2 % респондентів.

Байдуже ("нейтрально") відносяться до засуджених 59,4 % опитаних;

негативно – 26 %; позитивно – 13 %.

У той самий час, нейтральне відношення до персоналу кримінально-виконавчої системи теж є домінуючим серед респондентів (58%); негативне складає 22,2%; позитивне – 18%. А ще 44,5% опитаних ніколи б не пішли працювати у ці державні органи виконавчої влади. 43 % громадян погодились би це зробити тільки при виключних обставинах (безробіття, т.п.). І тільки 19,4 % респондентів виявили бажання служити в органах і установах виконання покарань.

44,4 % вважають недостатніми зусилля держави по належному утриманню засуджених у кримінально-виконавчих установах. Ще 41 % громадян переконані, що це проблеми тільки держави, а 12 % задоволені виконанням останньою своїх повноважень з цих питань.

Разом з тим, не задоволені вкладом у вирішенні даних проблем з боку суспільства 43,4 % опитаних, а 40,8 % осіб Переконані, що громадські інституції не повинні цим займатись, так як це виключні функції держави. 12% респондентів вважають достатніми зусилля суспільства у створенні належаних умов отримання засуджених.

Переважна більшість громадян переконана у необхідності реформування системи виконання покарань (71 %). Зворотну думку мають 5,3% опитаних, а ще 23 % вважають, що це проблеми держави, а не суспільства.

37% опитаних висловили думку про те, що систему виконання покарань потрібно реформувати "келейно", і це не завдання суспільних інститутів (36,3%). І тільки 22 % громадян переконані, що реформи без участі громадськості ефективними не будуть.

Діяльність адміністрації кримінально-виконавчих установ України 40 % опитаних оцінюють як незадовільну, 14,1 % – позитивно. Майже половина респондентів (43, 1 %) вважають, що таку "експертизу" повинні проводити компетентні державні органи.

На запитання чи можливе взаєморозуміння засудженого і працівника системи виконання покарань ствердно відповіли 36 % громадян. Не вірять таким стосункам 14 % опитаних. Більшість респондентів переконані, що все залежиш від.(конкретних людей (51 %).

50 % опитаних вважають, що тільки від засудженого залежить можливість партнерських відносин з адміністрацією кримінально-виконавчих установ по вирішенню проблем його виправлення. 28 % громадян вірять у таке партнерство, а 20%-ні.

Більша половина респондентів переконані у необхідності проведення заходів психологічного – розвантаження персоналу КВУ (57 %). Заперечують цей висновок; 10 % її громадян, а 25 % вважають, що таку роботу слід проводити індивідуально по результатах медичного обстеження персоналу.

І, нарешті, 57 % опитаних думають, що для удосконалення роботи системи виконання покарань необхідно "покращити" закони. Ще 25% вважають, що для цього слід покращити підбір кадрів. І тільки 20% заявили, що потрібно покривити соціальний захист персоналу.

Аналіз результатів проведеного нами дослідження засвідчує про такі негативні тенденції в оцінці кримінально-виконавчої системи України, що склалась у певної частини нашого суспільства:

1. Тільки один з десяти опитаних у повному об'ємі володіє інформацією, як він вважає, про діяльність так званого "тюремного" відомства. При цьому, пріоритетним джерелом знань з цих питань є засоби масової інформації. Найбільш поширеними із них є:

  • газета "Закон і обов'язок", яку видає ДДУПВП;

  • інформаційний бюлетень "Аспект", який випускає громадська правозахисна організація "Донецький меморіал";

  • телебачення, радіо тощо.

Викликає сумнів щодо об'єктивності інформації що її отримують респонденти про органи і установи виконання покарань із вуст оточення (кожний п'ятий опитаний).


 
 

Цікаве

Загрузка...