WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Деякі проблемні питання кримінальної відповідальності за контрабанду - Реферат

Деякі проблемні питання кримінальної відповідальності за контрабанду - Реферат

Відзначаючи судові помилки під час розгляду кримінальних справ про контрабанду, доцільно навести приклад з судової практики Мостиського Районного суду Львівської області (справа №1-37/97 р.). Громадянин України Ч. (без визначеного місця проживання) був затриманий співробітниками митниці під час спроби вивезення за межі України предметів контрабанди. Поряд із призначенням умовного покарання з іспитовим строком на два роки у вироку містилась вказівка на те, що міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу змінити з утримання під вартою на підписку про невиїзд з постійного місця проживання. Виникає питання – про яке постійне місце проживаня йде мова, коли ця особа його не має. Звісно, ця помилка не ускладнює становище підсудного, проте, як і будь яка судова помилка, вона все ж є недопустимою 20.

У вивчених справах були виявлені випадки, коли під час проведення митного огляду громадяни пред'являли інспекторам митниці документи, у яких були занижені кількість та сума товару, що ввозиться. У поясненні ці громадяни посилалися на те, що вони так чинили з метою несплати акцизного збору, податку на додану вартість та державного мита, однак проти них порушувалися кримінальні справи за замах на контрабанду. На нашу думку, у таких діях є також ознаки злочину, передбаченого ст. 212 КК України, оскільки кількість і сума товару, що ввозили, занижувалась з метою ухилення від сплати податку [3].

Література

 1. Андрусів Г.В., Бантишев О.Ф. Відповідальність за злочини проти держави: Навчальний посібник для студентів юридичного факультету. – К.: РВЦ Київський університет, 1997.

 2. Архів Жовківського районного суду Львів. обл. – 1995 рік. – Справа №1-115.

 3. Там же. – 1997 рік. – Справа №1-11.

 4. Архів Залізничного районного суду Львів. обл. – 1996 рік. – Справа №1-701.

 5. Архів Личаківського районного суду Львів. обл. – 2000 рік. – Справа №1-280.

 6. Архів Мостиського районного суду Львів. обл. – 1996 рік. – Справа №1-19.

 7. Там же. – 1996 рік. – Справа №1-45.

 8. Там же. – 1996 рік. – Справа №1-94.

 9. Там же. – 1996 рік. – Справа №1-118.

 10. Там же. – 1996 рік. – Справа №1-144.

 11. Там же. – 1996 рік. – Справа №1-145.

 12. Там же. – 1996 рік. – Справа №1-157.

 13. Там же. – 1996 рік. – Справа №1-159.

 14. Там же. – 1996 рік. – Справа №1-228.

 15. Там же. – 1996 рік. – Справа №1-246.

 16. Там же. – 1996 рік. – Справа №1-287.

 17. Архів Жовківського районного суду Львів. обл. – 1997 рік. – Справа №1-11.

 18. Архів Мостиського районного суду Львів. обл. – 1997 рік. – Справа №1-19.

 19. Там же. – 1997 рік. – Справа №1-33.

 20. Там же. – 1997 рік. – Справа №1-37.

 21. Там же. – 1997 рік. – Справа №1-130.

 22. Там же. – 1997 рік. – Справа №1-269.

 23. Там же. – 1998 рік. – Справа №1-212.

 24. Там же. – 1999 рік. – Справа №1-224.

 25. Там же. – 2000 рік. – Справа №1-60.

 26. Там же. – 2000 рік. – Справа №1-129.

 27. Там же. – 2000 рік. – Справа №1-181.

 28. Архів Шевченківського районного суду Львів. обл. – 2000 рік. – Справа №1-465.

 29. Багрій-Шахматов Л. В. Кримінально-правові та кримінологічні проблеми боротьби з контрабандою в Україні // Митна справа. – №2. – 2000 р. – С. 3-12.

 30. Бажанов М. И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. – К.: ВО "Вища школа", 1980.

 31. Боротьба з корупцією – за "поняттями" // Голос України. – 2001. – №8 (2508) – С. 1,2.

 32. Владимиров В.А. Уголовно-правовая борьба с контрабандой. – М.: Изд. Высшая школа. – 1959.

 33. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навчальний посібник. – К.: Вища шк., 1998.

 34. Давитадзе Д.Д. Уголовная ответственность за контрабанду: вопросы квалификации (по материалам республики Грузия): Автореф. дисс... канд. юрид. наук. – Харьков: Украинская юридическая академия, 1992.

 35. Закон України від 12.07.01 р. №2665-ІІІ Про нафту і газ // Офіційний вісник України. – 2001 р. – №33. – Ст. 1524.

 36. Закон України від 15.05.96. – №192/96-ВР Про трубопровідний транспорт // ВВР України. – 1996. – №29. – Ст. 139.

 37. Закон України від 16.10.97 №575/97-ВР "Про електроенергетику" (із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 8.06.2000 року №18/2-ІІІ, від 22.06.2000 року №1821-ІІІ) // ВВР України – 1998. – №1. – Ст. 1; ВВР України. – 2000. – №38. – Ст. 319; ВВР України. – 2000. – №38. – Ст. 321.

 38. Закон України від 17.05.2001 року №2415-ІІІ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та митних правил // "Голос України". – 2001. – 12 черв. – №102 (2601). – С. 6.

 39. Качев Н.В. Криминологическое исследование контрабанды // Социалистическая законность. – 1990. – №1.

 40. Колдаев В. Ответственность за контрабанду // Человек и закон. – 1972. – №9.

 41. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть / Под общей редакцией Генер. прокурора Российской Федерации, профессора Ю.И. Скуратова и Председателя Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедева. – М.: Издат. группа ИНФРА М – НОРМА, 1996.

 42. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / Отв. ред. д-р юрид. наук, проф. А.В. Наумов. – М.: Юристъ, 1996.

 43. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. Ю.И. Скуратова и д-ра юрид. наук, Председателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева. – 3-е изд., изм. и доп. – М.: НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА М), 2001.

 44. Коннов А.И. Некоторые тенденции развития организованной преступной деятельности в Российской Федерации. // В кн. Организованная преступность – 3. – М., 1996.

 45. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Українська правнича фундація, 1996.

 46. Кримінальна диктатура і оскаженілий тоталітаризм // Голос України. – 2001. – 20 січ. – №11 (2511). – С. 1, 6.

 47. Кримінальне право. Особлива частина: Підручник / Александров Ю.В., Антипов В.І., Володько М.В. та ін.; відп. ред. Шакун В.І. – К.: НАВСУ – Правові джерела, 1998.

 48. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / Г.В. Андрусів, П.П. Андрушко, С.Я. Лихова та ін.; П.С. Матишевський та ін. (ред.). – К.: Юрінком Інтер, 1999.

 49. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. – К.: Атіка, 2001.

 50. Критер Г. А. Борьба с хищениями социалистического имущества. – М.: Юрид. лит-ра, 1965.

 51. Кузнецов В. В. Кримінально-правова характеристика електроенергії як стратегічно важливого предмета зовнішньоекономічних відносин // Митна справа. – 2001. – №2. – С. 49-56.

 52. Курс советского уголовного права. Часть особенная. – Т. 3 – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1973.

 53. Лукьянов В. В. Контрабанда, совершенная с сокрытием предметов в специальных хранилищах // Вестник ЛГУ. – №17.

 54. Меньшагин В.Д., Куринов Б.А. Научно-практический комментарий к закону об уголовной ответственности за государственные преступления. – 2-е изд., / Ответ. ред. проф. П.С. Ромашкин. – М.: Гос. изд-во юрид. лит-ры, 1961.

 55. Митний кодекс України від 12.12.91 р. // ВВР. – 1992. – №6. – Ст. 203.

 56. Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления: Уголовно-правовой анализ и общие вопросы оперативно-розыскной деятельности / Под ред. зам. нач. следств. службы Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленингр. обл. А.В. Федорова. – С-Пб.: Изд-во Юрид. центр Пресс, 1999.

 57. Мочерний С.В. Основи економічних знань: Підручник. – К.: Видав. центр "Академія", 2000. – С. 82.

 58. Музика А. Об'єкт злочинів, пов'язаних з наркоманією // Право України. – 1997. – №12. – С. 90-95.

 59. Не підсовуйте "контрабанду". Нас цікавить справа Гонгадзе // Голос України. – 2001. – 10 січ. – №3 (2503). – С. 2, 12.

 60. Перелік корисних копалин та їх мінімальні запаси або перспективні ресурси, що вважаються стратегічно важливими для економіки України. Затверджений Постановою КМ України від 15 липля 1997 р. №742 "Про надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних копалин" // Офіційний вісник України. – 1997. – №29. – Ст. 26.

 61. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22.12.95 р. №22 "Про практику призначення судами Кримінального покарання" // Право України. – 1996. – №4. – С. 65-71.

 62. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.02.99 р. №2 "Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил" // ВВС України. – 1999. – №2. – С. 2-5.

 63. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.03.1999 р. "Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів" // Закон і бізнес. – 1999. – 21 лип. – №30. – С. 27-30.

 64. Советский энциклопедический словарь. – М., 1987.

 65. Советское уголовное право. Особенная часть. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982.

 66. Советское уголовное право. Особенная часть. – М.: Юрид. лит-ра, 1988.

 67. Тацій В.Я. Об'єкт і предмет злочину в кримінальному праві України: Навч. посіб. – Харків: Укр. ЮА, 1994.

 68. Тацій В. Я., Сташис В. В. Новий кримінальний кодекс України // Урядовий кур'єр. – 2001. – №106. – 16 черв. – С. 6-7.

 69. Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления. – Ростов на Дону: Изд-во Ростов. ун-та, 1977.


 
 

Цікаве

Загрузка...