WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративно-правове регулювання відповідальності посадових осіб - Реферат

Адміністративно-правове регулювання відповідальності посадових осіб - Реферат

Реферат на тему:

Адміністративно-правове регулювання відповідальності посадових осіб

Сьогодні на значну увагу заслуговує питання юридичної відповідальності посадових осіб. Ця проблема є актуальною не тільки в адміністративно-правовій науці, але й особливо гостро постала на практиці, що зумовлено проведенням правової реформи в усіх сферах управління.

Посадова особа є спеціальним суб'єктом управлінської діяльності, яку вона організовує, здійснює і водночас контролює виконання встановлених у процесі управління приписів, що й визначає особливість адміністративно-правового статусу цієї категорії службовців. Серед науковців виникла дискусія з приводу віднесення юридичної відповідальності до структурних елементів адміністративно-правового статусу посадової особи. З цього приводу в адміністративно-правовій науці. виділяють чотири найпоширеніших позиції..

Зокрема, А.А. Горницький, А.М. Костюков, О.В. Петришин зазначають, що відповідальність в управлінні виражає співвідношення виконання службових обов'язків і використання наданих прав [1, с. 3-5; 2, с. 24; 3, с. 65]. Цей факт дає підставу трактувати відповідальність як обов'язковий елемент адміністративно-правового статусу, який є одним із способів забезпечення виконання посадовою особою службових повноважень і дотримання службової етики.

З цією позицією не погоджуються І.С. Самощенко і М.Х. Фарукшин, аругментуючи це тим, що юридична відповідальність виступає самостійною категорією, яка не охоплюється поняттям правового статусу особи взагалі [4, с. 47-49].

Третю позицію висловив А.І. Щербак, наголошуючи, що відповідальність – це елемент статусу посади і закріплення цього елементу за посадою є обов'язковою умовою під час конструювання управлінських структур [5, с. 57]. Проте не можна погодитися, що відповідальність в управлінні є лише складовою статусу посади, оскільки в цьому випадку нівелюється психологічне ставлення правопорушника, яке відображає суб'єктивна сторона протиправного діяння.

Прихильники четвертої позиції, розглядають відповідальність водночас, як елемент статусу посади і елемент статусу посадової особи, яка виконує визначені посадою службові повноваження [6, с. 148]. На наш погляд, саме цей підхід дає можливість визначити зміст та особливості відповідальності посадових осіб в управлінні. Адміністративно-правовий статус посадової особи виникає з моменту заміщення посади, яка окреслює коло службових повноважень і вимоги щодо службової поведінки особи. Проте так само як не можна ототожнювати статус посади із правовим статусом посадової особи, не можна й ототожнювати відповідальність, яка встановлена посадою, із фактичною відповідальністю посадової особи.

Юридична відповідальність посадових осіб є наслідком їхнього недбалого виконання чи невиконання службових повноважень. Посадові особи як носії юридично-владних повноважень виступають спеціальним суб'єктом усіх видів юридичної відповідальності.

Конституція України проголосила пріоритетним завданням держави створення належних умов для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина. Головну роль у здійсненні цього завдання виконують посадові особи, оскільки вони наділені юридично-владними повноваженнями і вправі виконувати організаційно-розпорядчі дії.

Межі юридичної відповідальності такої групи службовців визначаються службовими повноваженнями, які закріплені у відповідних нормативно-правових актах. Із розширенням кількості виконуваних управлінських функцій зростає відповідальність за їхнє виконання.

У юридичній літературі визначені ознаки, які характеризують посадову особу як спеціальний суб'єкт юридичної відповідальності:

1) правові норми про відповідальність посадових осіб за порушення по службі враховують особливості служби як виду трудової діяльності;

2) для них встановлюється підвищена відповідальність, оскільки наслідки посадових правопорушень негативно виявляються за межами посади;

3) встановлюють спеціальні заходи відповідальності за службові правопорушення (пониження в посаді, пониження в спеціальному званні, позбавлення рангу державного службовця);

4) притягнення службовця до одного виду відповідальності не означає того, що це ж діяння кваліфікується як інший вид правопорушення, наслідком якого є певний вид юридичної відповідальності [6, с. 73; 7, с. 34-36;]. Зокрема, прикладом може бути встановлення заходів адміністративної і дисциплінарної відповідальності, що найчастіше застосовується на практиці.

Вперше легальне визнання посадової особи спеціальним суб'єктом адміністративної відповідальності зроблено Основами законодавства Союзу РСР і союзних республік про адміністративні правопорушення (1980). У ст. 8 Основ були зазначені підстави адміністративної відповідальності посадових осіб, хоча самого поняття "посадової особи" цей акт не містив [8, с. 35-37]. Кодекс України про адміністративні правопорушення, прийнятий в грудні 1984 р. [9], не змінив цього підходу. Законодавець виходив із широкого розуміння даного поняття.

Норми адміністративного права закріплюють і регулюють два види відповідальності посадових осіб – адміністративну і дисциплінарну. Відповідно до ст. 14 Кодексу про адміністративні правопорушення, посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення, які пов'язані з недодержанням установлених правил у сфері охорони порядку управління, державного і громадського порядку, природи, здоров'я населення та інших правил, забезпечення виконання яких входить до їхніх службових обов'язків. Це дає змогу простежити безпосередній зв'язок відповідальності і виконання службових повноважень, а водночас встановити можливість накладення адміністративних стягнень за службові правопорушення. Отже, службово-правовий статус зумовлює межі і характер відповідальності цих осіб.

Враховуючи особливості завдань, які покладені на службовців мілітаризованої служби, для них встановлений спеціальний порядок адміністративної відповідальності. Зокрема ст. 15 Кодексу про адміністративні правопорушення визначено особливості відповідальності військовослужбовців і призваних на збори військовозобов'язаних, а також осіб рядового і начальницького складів органів внутрішніх справ. Усі службовці Збройних Сил та органів внутрішніх справ України несуть відповідальність за адміністративні правопорушення відповідно до дисциплінарних статутів.

Водночас з цим, ст. 15 Кодексу [9] закріпила винятки із правила і встановила випадки, коли ці службовці несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах. Проте частиною третьою цієї ж статті передбачено, що органи (посадові особи), яким надано право накладати адміністративні стягнення, можуть замість накладення адміністративних стягнень передавати матеріали про правопорушення відповідним органам для вирішення питання про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності.

До посадових осіб, здебільшого, застосовуються адміністративні стягнення у вигляді попередження та штрафу. Розмір штрафу є більший ніж штраф, який накладається на інших осіб за аналогічне правопорушення.


 
 

Цікаве

Загрузка...