WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Міжнародна правосуб’єктність європейського союзу - Реферат

Міжнародна правосуб’єктність європейського союзу - Реферат

Реферат на тему:

Міжнародна правосуб'єктність європейського союзу

Проблеми міжнародної правосуб'ктності є одними з найактуальніших у теорії міжнародного права. Особливо гостро вони постають, коли йдеться про аналіз правового статусу сучасних міжнародних організацій, які внаслідок волевиявлення їх держав – членів (через передачу певної частки суверенітету) набувають щоразу більше наддержавних ознак.

Саме таким правовим феноменом, який не має аналогів у світі і привертає до себе увагу багатьох дослідників, є Європейський Союз (ЄС), який став результатом тривалого історичного процесу європейської інтеграції.

Європейський Союз виник як наслідок послідовного злиття трьох Європейських Співтовариств: Європейського об'єднання вугілля і сталі (ЄОВС), Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) та Європейського співтовариства з атомної енергії (Євроатом), які юридично продовжують існувати і, власне, їх правосуб'єктність є предметом дослідження даної статті. Передусім оцінка міжнародної правосуб'єктності Європейських Співтовариств (а особливо необхідно виділити Європейське економічне співтовариство) має значення для наукового аналізу, в подальшому – міжнародної правосуб'єктності Європейського Союзу.

Пошуки федеративних рис у міжнародних організацій, порівняння їх з федеративними утвореннями почалися одразу з початку діяльності та розвитку Європейських Співтовариств. Серед науковців існували й існують різноманітні погляди щодо їх правової природи.

Зокрема, виділяючи великі відмінності у правовому статусі Співтовариств від традиційних міжнародних організацій, все ж визнає їх такими відомий учений-міжнародник З.Клепацький [1, с.148]. У свою чергу В.Моравецький вважає їх утвореннями на межі між міжнародною організацією і функціональним (у певних галузях) союзом держав [3, с.427].

Підтримуючи думку, що Європейські Співтовариства є міжнародними організаціями, необхідно зазначити, що міжнародні організації створюються на основі багатостороннього міждержавного договору, який відіграє роль конститутивного акта. Він встановлює особливі, відмінні від держав – членів, цілі і завдання організації, її функції, компетенцію, порядок взаємовідносин між організацією та державами – членами. Саме на підставі договору і встановлюється обсяг міжнародної правосуб'єктності організації.

Держави – засновниці в ст.210 Договору про утворення Європейського економічного співтовариства [5] зафіксували положення, що "Співтовариство є юридичною особою". (Аналогічні норми закріплені в ст.6 Договору про утворення ЄОВС і ст.184 Договору про утворення Євроатома).

У зв'язку з цим необхідно відзначити, що Комісія міжнародного права ООН визначила критерії правосуб'єктності міжнародної організації. Одним з них, зокрема, є здатність укладати міжнародні договори, що регулюється міжнародним правом. (До цих критеріїв, звичайно, входять елементи активного і пасивного права посольства, а також можливість користуватися привілеями та імунітетами відповідно до міжнародного права).

І все ж необхідно погодитись з І.І.Лукашуком, що право укладати міжнародні договори є практично найпереконливішою ознакою наявності в організації міжнародної правосуб'єктності, оскільки, якщо в тих чи інших межах не визнавати за міжнародною організацією правосуб'єктності, то вона не вправі укладати і здійснювати міжнародні договори [2, c.152].

Подібно до більшості міжнародних організацій ЄЕС може діяти тільки на основі принципу "наданих повноважень", тобто в рамках відповідних норм свого статуту (Римського договору). Це свідчить про те, що, за словами Ю.М.Юмашева, Співтовариство створювали відповідно до класичних канонів міжнародного публічного права. В той же час воно володіє характерними рисами, які відрізняють його від типових міжнародних організацій [7, c.13]. Серед них учений виділяє значну самостійність Співтовариства, порівнюючи з державами – членами. Зокрема, в ЄЕС є власні фінансові засоби і спільно розвинута інституційна система, а також воно не може припинити існування тільки за власним розсудом держав – членів і без участі своїх керівних органів, які наділені правом приймати певні рішення більшістю голосів, а не одноголосно. Деякі правові акти цих органів є обов'язковими не тільки для держав – членів, але й для їх громадян і виявляють безпосередню дію як на держави, так і на громадян [7, c.13].

З погляду теорії міжнародного права важливою рисою Співтовариства є власний правопорядок, який суттєво відрізняється як від міжнародного права, так і від правопорядків держав – членів. У свою чергу, Суд Співтовариств неодноразово підкреслював, що ЄЕС за своєю природою – це, по суті, новий правопорядок, який діє стосовно держав – членів, так і громадян, наділяючи їх безпосередньо правами і обов'язками.

Розглядаючи існуючі теоретичні підходи щодо правової природи ЄЕС, І.С.Шабан виділяє такі три основні напрями: одні науковці повністю відкидають наддержавний характер ЄЕС, вважаючи, що Співтовариство не торкається суверенних прав держав – учасників; інші, навпаки, визнають за органами "Спільного ринку" наддержавний характер. Треті вчені додержуються проміжної позиції, яка, на нашу думку, є найбільш правомірною. Цього ж погляду дотримується І.С.Шабан, вказуючи при цьому, що однією з особливостей ЄЕС й інших організацій західноєвропейської інтеграції є обмеження суверенітету держав – членів [6, c. 119-121].

Крім того, автор наводить інші відмінності Європейських Співтовариств від традиційних міжнародних організацій, а саме: відхід від принципу одноголосності під час прийняття рішень, а також відхід від традиційного принципу дотримання юридичної рівності. Європейські Співтовариства відмовились від цього принципу. Згідно з ст.148 Римського договору, приймаючи рішення Ради, які потребують кваліфікованої більшості, ФРН, Франція та Італія мали по 4 голоси, Бельгія і Нідерланди – по 2, Люксембург – 1 голос, а, згідно із ст.138 Римського договору, в Асамблеї ЄЕС ФРН, Франція та Італія мали по 36 представників, Бельгія і Нідерланди – по 14, а Люксембург – 6 представників.

В аспекті правової природи ЄЕС варто пригадати, що, подібно до Європейського Союзу, у міжнародно-правовій літературі висловлюються також думки щодо федеративної та конфедеративної суті цього Співтовариства. На нашу думку, в зовнішній сфері Співтовариство ближче до союзу держав конфедеративного типу, оскільки держави – члени продовжують зберігати свій суверенітет. Цієї позиції дотримується і Ю.М.Юмашев. Щодо внутрішньої сфери, то Співтовариство володіє певними рисами, які властиві федерації. Серед цих рис визначним є існування автономного правопорядку ЄЕС, який поширюється не тільки на держави – члени, але й на їхніх громадян. Примат права ЄЕС над правом держав – учасниць визнаний останніми. Такий елемент федералізму являє собою специфічний ступінь якісних відмінностей між ЄЕС і традиційними міжнародними організаціями [7, c.13].

Звичайно, Європейські Співтовариства в даному випадку нас зацікавили тільки як перший етап, як інституція, що передувала Європейському Союзу. В свою чергу, всебічне і повне дослідження міжнародної правосуб'єктності Європейських Співтовариств і Європейського Союзу, а також правових аспектів його співпраці з Україною сприятиме досягненню стратегічної мети цього співробітництва – повноправного членства України в Європейському Союзі, що передбачено в преамбулі Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу, затвердженої Указом Президента України від 11 червня 1998 року [4], а в середньостроковому вимірі допоможе під час розробки ефективних правових механізмів для взаємовигідних стосунків між Україною та ЄС.

Література

  1. Клепацкий З. Западноевропейские международные организации. – М., 1973.

  2. Лукашук И.И. Международная организация, как сторона в международных договорах // Советский ежегодник международного права. 1959. – М., 1960.

  3. Morawiecki W. Organizacije miedzynаrodowe. – Warsawa, 1965.

  4. Офіційний Вісник України. – 1998. – №8. – Ст.296.

  5. Тексти статей Договорів про утворення ЄОВС, ЄЕС та Євроатома дані за виданням: Договоры, учреждающие Европейские Сообщества. – М.: Право, 1994.

  6. Шабан И.С. Империалистическая сущность западноевропейской интеграции. – М., 1971.

  7. Юмашев Ю.М. Международно-правовые формы внешнеэкономических связей ЕЭС. – М., 1989.


 
 

Цікаве

Загрузка...