WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Місце і роль категорій системного підходу в державно-правових дослідженнях - Реферат

Місце і роль категорій системного підходу в державно-правових дослідженнях - Реферат

Стосовно, наприклад, політичної системи України на сучасному етапі її розвитку, то на "вході" системного підходу повинні бути задіяні такі політичні категорії, як "народ" з усіма якостями, що йому притаманні в українському суспільстві, і, насамперед, народ як єдине джерело державної влади. Безумовно, поряд з народом як єдиним джерелом державної влади принципову роль відіграватимуть демократичні принципи організації суспільства й держави і передусім принцип послідовного народовладдя. І це приклад того, що до системних категорій, які є вихідним матеріалом у становленні політичної системи провідну роль відіграють не тільки матеріальні явища (народ, держава, партії тощо), але й відповідні демократичні принципи, спрямовані на формування та здійснення політики.

Важливе значення в дослідницькій діяльності має перевірка комплексу категорій системного підходу з позиції їх ефективності у відповідний час і у відповідному просторі, розуміння того, як саме ті чи інші категорії у кожному конкретному випадку сприймаються населенням. При цьому, безумовно, дуже важливо з'ясувати, чи справді відповідні якості, які відіграють роль категорій системного підходу, вже визріли, є реальними, "забезпечують" "своє поле" у системі зазначених категорій.

З'ясовуючи запитання стосовно досягнення необхідної міри зрілості тими чи іншими категоріями системного підходу, ми маємо на увазі такі з них, які водночас характеризують відповідні позитивні якості системи, яку ми організуємо або яка вже існує на практиці. Разом з тим системний підхід повинен допомогти ліквідувати ті "огріхи" у системі, які перешкоджають її прогресивному, якісному розвитку. Зрозуміло, що у суспільному житті не все негативне, що існує, можна ліквідувати шляхом прийняття тих чи інших нормативних актів та подібними засобами. Але в цій ситуації вкрай важливо визначити конкретну мету, а потім уже вирішувати питання, як позбутися тих чи інших складнощів.

Готуючись реалізувати системний підхід стосовно, наприклад, наукового аналізу того чи іншого предмета, соціального явища, як уже наголошувалось, передусім треба чітко визначити категорії системного підходу. У цьому визначенні сприятимуть науковий аналіз досліджуваного явища, а також надбані нами знання у тій сфері, що є об'єктом дослідження. У цьому процесі чималу роль відіграватимуть також знання, переконання, припущення, які існують у наших думках стосовно предмета нашого дослідження.

Водночас є потреба повторити, що визначення кожної категорії системного підходу, особливо коли йдеться про основні, найважливіші системні заходи, визначення принципових питань конституційного, загалом суспільного розвитку, повинно бути одним з найголовніших завдань керівництва країни. Саме на це повинні бути зорієнтовані діючі у державі закони і передусім Конституція держави, що має принципове значення. Адже закріплення за державою, її органами у діючому законодавстві, особливо у Конституції, тих чи інших найвищих якостей, якими у реальному житті держава не володіє, призводить на практиці до вкрай негативної ситуації. Загально відомо, що саме Конституція, її положення – це підсумок того, що вже зроблено у державі, і установка на те, що треба зробити. На це й орієнтуються широкі маси населення країни і розчарування з цього ж приводу аж ніяк не сприяють зміцненню та розвитку режиму демократії в країні.

Залежно від характеру тієї чи іншої категорії системного підходу можливі й інші різноманітні засоби ретельного аналізу відповідних явищ, які слід розглядати у певних ситуаціях як категорії системного підходу.

Усе це (кількість прикладів та ситуацій можна значно збільшити) дає всі підстави для висновку, що визначення системи категорій – це дуже складна і відповідальна справа, особливо, коли мова йде про категорії великої політичної ваги, які торкаються найважливіших сторін життя суспільства та держави.

У даному разі йдеться про системні категорії найвищого демократичного ґатунку і, як показує практика, у більшості держав, зокрема тих, що тільки стали на шлях демократичних перетворень, становище з демократичними категоріями є майже однаковим.

Підхід до держави як до цілого, в якому загальний інтерес та загальна воля органічно поєднуються з волею та інтересом особливого – кожного члена державного союзу, зауважував ще Гегель, хоча у нього це скоріше визначалося як прогресивна, демократична ідея, яку ще слід реалізувати в практичному державному житті. Гегель писав: "Сутність держави нового часу є у тому, що загальне пов'язане в ньому з повною свободою особистості та з благоденством індивідів, отож інтерес сім'ї і громадянського суспільства повинен концентруватися у державі, але при цьому всеосяжність мети не може бути досягнута без власного знання та бажання особистості, яка повинна зберігати своє право. Отже, загальне повинно активно здійснюватися, але разом з тим суб'єктивність повинна знайти повний і життєвий розвиток. Лише завдяки тому, що обидва моменти перебувають у своїй силі, держава може бути розглянута як розчленоване і дійсно організоване" [2, с.286-287].

Інакше кажучи, у Гегеля мова йде про те, що в організованій державі (і передусім у сучасній державі), загальний та індивідуальний інтереси повинні бути органічно пов'язані, і це, безумовно, є ще однією в принципі демократичною умовою розвитку держави. Що ж до нашого часу, то така вимога, без сумніву, є однією з головних умов розвитку демократичної державності, що повинно знайти і знаходить свій вираз у категоріях системного підходу, які ми й аналізуємо. І, видається, не буде перебільшенням, якщо підкреслити, що у наш час, коли людина, її права та свободи набувають такого інтенсивного розвитку на всьому демократичному просторі земної кулі, до числа категорій системного підходу, що характеризують демократичний устрій, усю політичну систему держави, безумовно, повинні входити й категорії, принципи, що закріплюють її демократичний статус.

Отже, дослідницький успіх великою мірою залежить від правильного визначення тих категорій, на підставі яких він здійснюється. Зрозуміло, що чим конкретніші ці категорії, чим поглибленіше вони спрямовуватимуться на пізнання самої суті об'єкта дослідження, тим повнішими будуть наукові результати у виявленні тих чи інших рис головного явища чи предмета, які є об'єктом дослідження. В таких обставинах великого значення набувають якості категорій системного підходу, бо тільки в цьому випадку можна гарантувати, що комплекс дослідницьких об'єктів, тобто явищ, які ми вже добре знаємо, поставить перед нами питання про нові зв'язки між ними, про можливість або й необхідність виявлення інших якостей, які зроблять наш предмет дослідження більш досконалим.

Література

  1. Блауберг И.В., Юдин Е.Г. Становление и сущность системного подхода. – М., 1997.

  2. Гегель. Философия права. – М.,1990.

  3. Садовский В. Н. Основание общей теории систем. – М., 1974.

  4. Тюхтин В.С. Отражение, системы, кибернетика. – М., 1972.


 
 

Цікаве

Загрузка...