WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Вибори до національних РІАД УСРР (1920 – середина 1930-х років) - Реферат

Вибори до національних РІАД УСРР (1920 – середина 1930-х років) - Реферат

Обрання комуністів, комсомольців та інших прихильників радянської влади розцінювалося як поліпшення соціального стану новообраних рад, тому не враховувалася, що ці люди не мають відповідної кваліфікації. Вибори були спрямовані на досягнення єдиної мети – не допустити в національні ради куркулів та інших ворогів робітничого класу. Особливо гостро це виявилося в кінці 1920 – на початку 1930 років.

На відміну від Першої Всеукраїнської наради по роботі серед національних меншин (1927) друга аналогічна нарада (1930) приділила значно більше уваги виборам. Це зумовлювалося характером передвиборної кампанії, яка проходила на тлі розгорнутого соціалістичного наступу по всьому фронту. З доповіддю про чергові перевибори до рад національних меншин виступив Василенко.

Її зміст можна умовно поділити на дві частини:

1) пропагандистський, в якому дана оцінка загальної політичної ситуації (посилення класової боротьби на прикладі судового процесу "промпартії", очікування військового нападу, ліквідація глитая як класу). З огляду на це, перед радами національних меншин і ставилися нові завдання. Загалом – це домогтися обрання таких рад національних меншин і депутатів у ці бойові органи диктатури пролетаріату, які б могли боротися за виконання генеральної лінії, проголошеної ХVІ з'їздом ВКП(б), і перемагати класового ворога на всіх фронтах соціалістичного будівництва;

2) організаційна підготовка проведення виборів. У цьому напрямі Василенко виділив: а) контроль над складом виборчих комісій з метою недопущення участі в них чужих елементів; б) контроль над складанням списків виборців; в) перевірка роботи рад, що полягала в аналізі виконання радами їхніх господарсько-політичних кампаній; г) звітність рад перед виборцями, в процесі проведення якої планувалося мобілізувати пролетарські верстви національних меншин (бідняків, комітети незаможних селян, колгоспників, середняків) для організованого наступу на глитая, вилучення з рад його прихильників та недопущення обрання глитая в ради на майбутніх виборах [12, с.13-24].

У дебатах з приводу доповіді представники з місць наводили різні факти, які свідчили про незадовільну організаційну підготовку до виборів. Здебільшого вони зводилися ось до чого:

1) недостатня кількість передвиборної літератури на мовах національних меншин, особливо нечисленних (Запоріжжя, німецький Пулинський район);

2) надсилання виборчих карток на українській мові (в болгарський Коларівський, німецький Високопольский, єврейський Калініндорфський райони). У німецькому Високопольському районі після отримання таких карток пропонували не повертати їх, а використати на папір;

3) брак виборчої інструкції на мові національних меншин;

4) проведення підготовчої роботи в більшості німецьких районів апаратним шляхом, який обмежувався прийняттям постанов;

5) наявність спроб штучного утворення виборчих дільниць за національною ознакою (наприклад, татар і вірмен);

6) звіти відбувалися не на мові національних меншин (російські села в Полтавському окрузі, болгарські села в Ольшанському районі) [див.: 12, с.25, 27, 31, 33, 35].

Резолюція наради, затверджена ВУЦВК 12 грудня 1930 р., крім забезпечення національних меншин передвиборною літературою рідною мовою, вказала на головну мету перевиборів – підібрати такі кандидатури до складу національних і змішаних рад, який зміг би при керівному впливі робітників, колгоспників, бідняків у союзі з середняком домогтися ліквідації глитая як класу [див.: 12, с.147-149].

Такі завдання ставили і перед виборчими кампаніями першої половини 30-х років. Так Пленум ЦК КП(б)У (9-13 грудня 1930 р.) передбачав підпорядкувати наступну передвиборну кампанію сільрад завданням суцільної колективізації. Це означало боротьбу проти куркуля всіма можливими заходами: економічними (хлібозаготівля, фінанси), адміністративними (переселення розкуркулених за межі села, їх ліквідація) [див.: 10, 709, 714].

Наприклад, під час звітно-виборної кампанії до національних рад у 1934р. куркулі були викриті, зокрема в Дашавській єврейській раді, в Липинській польській раді Городницького району, в Непознанській польській раді Ємільчанського району, одній з польських рад Уланівського району, в складі виборчкому села Вороніно російського Путивльського району та ін. [13, с.19].

Внаслідок, зокрема, такого "демократичного" впливу процент явки національних меншин на виборах 1934 р. був дуже високим. Водночас слід підкреслити суто формальний або навіть фальшивий характер наведених цифр. Їх можна вважати ілюстрацією гри в демократію з боку радянської влади. За умов проведення судових процесів над меншовиками і есерами в 1921-1922 рр., "ізоляції ворожих радянській владі громадських угрупувань", саморозпуском інших політичних партій (а отже, ліквідації легальної політичної опозиції), контролю партійних і правоохоронних органів вибори навряд чи можна вважати справжніми [10, с.439, 445, 446].

Достовірним було інше. Навіть вживаючи таких заходів, радянська влада відчувала слабкість свого становища і намагалася залучити в національні ради прихильників комуністичної ідеології (більшовиків, комсомольців, членів комітету незаможних селян та ін.). Основним засобом цього стало прийняття законодавства, яке "сприяло забезпеченню правильного проведення класового виборчого права радянської конституції" [див.: 10, с.443]. Так КП(б)У формулювало позбавлення величезної кількості громадян різних національностей виборчих прав.

Література
 1. Доклад ВУЦИК "О проделанной работе по обслуживанию нацменшин на территории УСРР" (июль 1926 г.) // ЦДАВОВУ. – Ф.1. – Оп.2. – Спр.2933; Итоги работы среди национальных меньшинств: К 10-й годовщине Октябрськой революции. – Х.: ЦКНМ при ВУЦВК, 1927.; Цекиновський. Підсумки перевиборів комітетів СТВ // Більшовик України. – 1926. – №2-3.

 2. Урбах Л. Вибори до єврейських рад // Радянська Україна. – 1927. – №5-6.

 3. Гафтель І. Результати виборів до німецьких сільрад // Радянська Україна. – 1927. – №5-6.; Гафтель І. Попередні висновки по перевиборах в німецьких сільських радах України (лютий 1929 р.) // Німці в Україні. 1920-1930 рр. ХХ ст. Збірник документів державних архівів України / Упор.: Яковлєва Л.В., Чирко Б.В., Пишко С.П. – К.: КМП "Джая", 1994.

 4. Ялі С. Російські ради на Україні й завдання до пожвавлення їхньої роботи // Радянська Україна. – 1927. – №9.

 5. Саулевич Я. Перевибори рад 1926/27 р. серед польської людності // Радянська Україна. – 1927. – №5-6.

 6. Центральний державний архів громадських об'єднань України (далі – ЦДАГОУ). – Ф.1. – Оп.7. – Спр.59.

 7. Первое Всеукраинское совещание по работе среди национальных меньшинств, 8-11 января 1927 г. / ЦКНМ при ВУЦВК. – Х., 1927.

 8. Манчев Б. Болгарські селяни на виборах до рад // Радянська Україна. – 1927. – №5-6.; Зауваження болгарського бюро Раднацмену на річний звіт Мелітопольської окріно від 25.01.1929. // ЦДАВОВУ. Ф.166. – Оп.6. – Спр.2213.

 9. IV сесія ВУЦВК Х скликання (листопад 1928 р.) // ЦДАВОВУ. – Ф.1. – Оп.4 – Спр. 10.

 10. Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК. Т.1. 1918-1941. – К.: Політвидав України, 1976.

 11. Н.К. Попередні підсумки перевиборів національних єврейських сільрад // Радянська Україна. – 1929. – №3-4.

 12. Второе Всеукраинское совещание по работе среди национальных меньшинств, 27-30 ноября 1930 г.: Стенограф. отчет. – Москва; Харьков; Минск: Центриздат, 1931.

 13. Гітлянський А.С. Вибори до рад серед нацменшостей // Радянська Україна. – 1934. – №11.


 
 

Цікаве

Загрузка...