WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Джерела вивчення державного ладу і права на Буковині у складі Австрії (1774-1918 рр.) - Реферат

Джерела вивчення державного ладу і права на Буковині у складі Австрії (1774-1918 рр.) - Реферат

Окремі відомості з історії державного ладу на Буковині можна почерпнути з мемуарів. Їх, на жаль, небагато. На особливу увагу заслуговують збірники виступів депутата австрійського парламенту та Буковинського сейму, одного з найвідоміших українських політичних діячів Буковини Миколи Василька [2, 30]. Важливі повідомлення містяться у спогадах С.Смаль-Стоцького [14, 15], О.Поповича [10], Т.Галіпа [3]. До цього кола джерел можна віднести й книгу спогадів колишнього начальника буковинської жандармерії Е.Фішера [18].

Важливим джерелом для вивчення означеної проблеми є матеріали тогочасної періодичної преси. За даними О. Добржанського, напередодні 1914 р. на Буковині виходило 63 періодичні видання (28 з них – політичних, а за мовою: німецьких – 42, українських – 12, румунських – 8, польських – 1) [4? C/ 54]. Особливе значення мають матеріали урядових газет "Algemeines Landesgesetz und Regierungsblatt fur das Herzogthum Bukowina", "Gesetz – und Verordnungsblatt fur das Herzogtum Bukowina", "Landesgesetz – und Regierungsblatt fur das Herzogthum Bukowina", "Bukowina", "Czernowitzer Zeitung". Цінна інформація стосовно діяльності розглядуваних питань міститься в українських газетах – "Буковині", "Новій Буковині", "Народному голосі", "Народній справі", "Буковинских ведомостях", "Народной раде", в румунській газеті "Bucovina" та польській – "Gazeta polska".

Навіть наведений короткий огляд джерел до історії державного ладу і права на Буковині (крім нормативно-правових актів) свідчить про їх масштабність і різноманітність. Більшість архівних матеріалів, переважно німецькомовних, багатотомні німецькомовні зібрання протоколів сесій буковинського сейму, матеріали різномовної преси ще чекають на своїх дослідників. Назрів час для публікації українською мовою найважливіших загальноавстрійських та крайових законів, за якими жила тривалий час Буковина (підвалини цієї роботи були закладені ще С.Смаль-Стоцьким, який здійснив український переклад "Підручника для громадської управи в воєводстві Буковині для ужитку членів ради громадської і громадських секретарів", виданого у 1904 р.). Не менше заслуговують на видання українською мовою зібрання виступів у сеймі, державній раді та делегаціях М.Василька. Повчальною для сучасних депутатів обласної та міської рад була б публікація хоч окремих матеріалів із зібрання стенографічних протоколів сесій Буковинського сейму (та чому б не відродити й саму практику публікацій таких протоколів?!).

Література
 1. Боротьба трудящих Північної Буковини проти соціального і національного гноблення у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Зб. док. і матер. – Ужгород: Карпати, 1979.

 2. Василько Н. Справоздание посла Николая рыцаря Василька о его деятельности в державной думе и краевом сейме в роках 1898 и до конца 1900 / Пер. с нем. Е.Маковиевич. – Черновцы, 1952.

 3. Галіп Т. З моїх споминів // Буковинський журнал. – 1994. – Ч. 1-4.

 4. Добржанський О. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – Чернівці: Золоті литаври, 1999.

 5. Ляпунов Ю., Никирса М. Документальна скарбниця Буковини (до 90-річчя створення архіву). – Чернівці, 1998.

 6. Никифорак М.В. До питання про джерела державного права на Буковині у 1775-1918 рр. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 75: Правознавство. – Чернівці: ЧДУ, 2000.

 7. Никифорак М.В. З історії кодифікації австрійського цивільного та цивільно-процесуального права // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 82: Правознавство. – Чернівці: ЧДУ, 2000.

 8. Никифорак М.В. Джерела кримінального та кримінально-процесуального права на Буковині у 1975-1918 рр. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 91: Правознавство. – Чернівці: ЧДУ, 2000.

 9. Під колоніальним гнітом. Північна Буковина в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Док. і матер. – Ужгород: Карпати, 1986.

 10. Попович О. Відродження Буковини. – Львів: Червона калина, 1933.

 11. Рогачевский А.Л. О публикации источников по истории государства и права // Правоведение. – 1999. – №2. – С. 18-23.

 12. Селянський рух на Буковині в 40-х роках ХІХ ст. – К.: Політвидав України, 1949.

 13. Скакун О. Джерельна база наукових досліджень з історії політичних і правових вчень та інтерпретація політико-правового вчення // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – №3.

 14. Смаль-Стоцький С. Моя політика. – Чернівці, 1913.

 15. Смаль-Стоцький С. Моя сповідь // Діло. – 1913. – 27 лютого.

 16. Споконвічна українська земля. Історичні зв'язки Північної Буковини з Росією і Наддніпрянською Україною: Док. і матер. – Ужгород: Карпати, 1990.

 17. Gemeinderaths – und Magistrats – Handbuch – Czernowitz, 1895.

 18. Fischer E. Krieg ohne Heer. Meine Verteitigung der Bukowina gegen die Russen. – Wien, 1935.

 19. Mitteilungen der Statistischen Landesamtes des Herzogtums Bukowina. Heft I-XVII. – Czernowitz, 1892-1913.

 20. Ősterrtichische Justizstatistik. Ein Handbuch fűr die Justizverwaltung. Erstes Jahrgang. 1910. – Wien, 1913.

 21. Osterreichische Stadtebuch. Statistische Berichte von groeren osterreichischen Stadten. Bd. I-XI. – Wien, 1886-1906.

 22. Oesterreichisches statistischen Handbuch fűr die in Reichsrathe vertretenen Konigreiche und Lander. XXXI Jahrgang. 1912. – Wien, 1913.

 23. Personalsland des Herzogthums Bukowina. 1897-1917.

 24. Provinzial – Schematismus fur das Herzogthums Bukowina. 1870-1914.

 25. Rang-Klassen und Bezuge der Beamten der Landeshauptstadt Czernowitz. – Czernowitz, 1869.

 26. Stenographische Protokolle des Bukowinaer Landtages. 1863-1913.

 27. Stenographische Protokolle uber die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten. 1898-1914.

 28. Verzeichnis der Advokaten, Notare und Verteidiger in Strafsahen in Oesterreich. –Wien, 1855.

 29. Wagner R. Die Revolutionsjahre 1848/49 in Konigreich Galizien – Lodomerien (einschlilich Bukowina). Dokumente aus osterreichischer Zeit. – Munchen, 1983.

 30. Wassilko N. Rechenschaftsbericht uber seine Thatigkeit im Reichsrathe und Landtage 1898-1900. – Czernowitz, 1901.

 31. Verwaltungsbericht der Landeshauptstadt Czernowitz fur das Jahr 1887. – Czernowitz: Verlag der Stadtmagistrates, 1889.

 32. Verwaltungsbericht der Landeshauptstadt Czernowitz fur das Jahr 1891/1894. – Czernowitz, 1987.


 
 

Цікаве

Загрузка...