WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Джерела вивчення державного ладу і права на Буковині у складі Австрії (1774-1918 рр.) - Реферат

Джерела вивчення державного ладу і права на Буковині у складі Австрії (1774-1918 рр.) - Реферат

Реферат на тему:

Джерела вивчення державного ладу і права на Буковині у складі Австрії (1774-1918 рр.)

Про джерела конституційного, цивільного, цивільно-процесуального, кримінального і кримінально-процесуального права, що діяли на Буковині в досліджуваний історичний період, уже було опубліковано кілька наших статей. [6, 7, 8]. Однак поняття джерел вивчення (пізнання) права не зводиться до правових пам'яток, передусім законів, а охоплює й інші різноманітні матеріали – архівні документи, мемуари, дані статистики і періодики [11, с.18-23, 13].

Саме про ці джерела йдеться у статті.

Виняткове значення для дослідження проблеми мають документи, які зберігаються у фондах державного архіву Чернівецької області [3].

Під час вивчення питань про основні етапи розвитку адміністративних установ краю у 1775-1918 рр. великий інтерес викликають справи фондів "Галицьке намісництво (у справах Буковини)" [ф. 1026], "Австрійська військова адміністрація" [ф. 29], "Буковинська окружна управа" [ф. 1], Буковинська крайова управа [ф. 3], фонди Вижницької, Заставнівської, Кіцманської, Сторожинецької та Чернівецької повітових управ [відповідно ф. 880, 7, 8, 1029, 4].

Загалом це майже 72 тис. справ. У них містяться імператорські укази, директивні розпорядження Придворної військової ради, Галицького намісництва про державно-правовий статус Буковини та організацію адміністративних установ; про зміни адміністративно-територіального устрою; описи державного кордону Буковини, матеріали про оподаткування населення та організацію податкових служб, про створення регулярних військ на Буковині і проведення рекрутських наборів; звіти військової адміністрації, окружної та крайової управ Буковини про основні напрямки своєї діяльності, їх листування з центральними урядовими установами; дані про керівний склад державних установ краю (у тому числі крайових президентів); списки службовців; циркуляри про порядок ведення діловодства. Значний інтерес викликають інформації про проведення на Буковині виборів до австрійського парламенту та крайового сейму, про діяльність буковинських парламентарів. Багато справ містять матеріали про діяльність громадських управ, про заснування, правовий статус і діяльність різноманітних громадських об'єднань.

Аналіз розвитку крайового самоврядування на Буковині неможливий без вивчення справ за 1861-1918 рр. з фонду "Виконавчий комітет Буковинського сейму" [ф. 2]. Тут містяться документи, що визначали структуру, функції і компетенцію виконавчого комітету сейму (українська назва того часу – Крайовий виділ), його звіти, пропозиції сеймові з шкільних, санітарних, будівельних, сільськогосподарських, фінансових та інших питань. Є у справах фонду чимало матеріалів про організацію та діяльність самого сейму, його склад, сеймові вибори, форми роботи сеймових депутатів з виборцями.

Одним із наймісткіших в архіві є фонд "Чернівецький міський магістрат" [ф. 39], справи якого охоплюють період з 1793 по 1918 рік. У численних директивних вказівках центральних віденських установ, окружної та крайової управ, протоколах засідань магістрату та громадської ради Чернівців зосереджено цікаві матеріали про основні етапи історії Чернівецького магістрату, про його компетенцію та практичну діяльність, про вибори бургомістрів, радників та громадської ради. Привертають увагу алфавітні покажчики жителів міста, книги перепису населення, списки рекрутів, переліки державних та військових установ.

Матеріали про розвиток судоустрою та порядок судочинства на Буковині містяться у фонді "Крайовий суд Буковини" [ф. 115] та 6 фондах повітових судів.

Тут зосереджені звіти крайового та повітових судів, акти перевірки їхньої діяльності; розпорядження, інструкції, оголошення, повідомлення, листування з приводу порядку ведення судової документації; штатні розклади роботи судових службовців; списки особового складу судів і присяжних засідателів; інформації про заміщення вакантних посад суддів, адвокатів та нотаріусів, справи про дисциплінарні покарання суддів, адвокатів і нотаріусів.

Уявлення про організацію роботи прокуратури на Буковині дають матеріали фонду "Чернівецька крайова прокуратура" [ф. 131]. Заслуговують на особливу увагу річні звіти прокуратур, звинувачувальні акти і доповідні записки про склади злочинів засуджених, облікові картки засуджених.

Цікаві документи фонду "Крайова фінансова прокуратура" [ф. 271]. Передусім велика група справ стосується стягування податків, встановлення боргів. У багатьох справах йдеться про захист інтересів державних відомств, православного релігійного фонду в земельних та інших майнових конфліктах із сільськими громадами та окремими громадянами. Часто ці справи торкаються вимог виплати компенсації за ушкодження внаслідок нещасних випадків. Предметом обстеження з боку фінансової прокуратури був порядок управління і використання коштів із благодійних фондів. У воєнний час виявлено найбільше справ про конфіскацію майна дезертирів, засуджених за "шпигунство і сприяння російським військам".

У фонді "Дирекція поліції" [ф. 10], що діяла на Буковині з 1853 р., варті уваги циркуляри Вищого поліцейського управління у Відні, річні звіти про діяльність Дирекції поліції, інформації про поліцейські пости; патрулі, порядок їхнього розміщення; послужні листи службовців поліції.

Іншу групу джерел до вивчення державного ладу і права становлять опубліковані документи. Найбільше місце серед них належить багатотомним стенографічним протоколам Буковинського сейму та австрійської державної ради [26, 27]. Викликають інтерес опубліковані джерела про діяльність Чернівецького магістрату [17, 31, 32].

Окремі аспекти досліджуваної проблеми розкриваються в документах, поміщених у збірниках, опублікованих у радянський час [1, 9, 12, 16]. Цікавий збірник, що містить документи про революційні події на Буковині у 1848-1849 рр., опублікував у 1983 р. у Мюнхені Р.Вагнер [29].

Чимало цінної інформації для дослідження міститься в довідковій літературі. Це довідники про персональний склад основних органів крайового та повітового управління за 1897-1917 рр. [23] та "Провінційні покажчики герцогства Буковини" за 1870-1914 рр., які друкувалися здебільшого у щорічних календарях (наприклад, "Haus – Kalender") [24]. Близький до них за змістом "Покажчик Буковинського фінансового управління", опублікований у 1902 р. Цікаві дані містяться у довіднику про "Ранги та доходи чиновників Чернівців" [25]. Починаючи з 1855 р., в Австрії виходили щорічні покажчики адвокатів і нотарів, що містили інформацію про склад адвокатських та нотаріальних палат, їхні керівні органи, кількість адвокатів у різних повітах Буковини [28].

Важлива інформація з досліджуваної теми міститься у довіднику "Учреждения Западной Украины до воссоединения ее в едином Украинском Советском социалистическом государстве", що вийшов з друку у видавництві Львівського університету в 1955 р.

Суттєве значення для вивчення адміністративно-територіального устрою, діяльності представницьких, урядових та правоохоронних органів мають матеріали статистики, як загальноавстрійської, так і крайової [19-22]. Статистичні дані дають змогу детальніше проаналізувати розвиток податкової справи, динаміку виборчих кампаній, рівень злочинності, ефективність діяльності судів.


 
 

Цікаве

Загрузка...