WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття даних, одержаних у результаті застосування науково-технічних засобів у кримінальному процесі - Реферат

Поняття даних, одержаних у результаті застосування науково-технічних засобів у кримінальному процесі - Реферат

Реферат на тему:

Поняття даних, одержаних у результаті застосування науково-технічних засобів у кримінальному процесі

Одним із важливих питань, пов'язаних з застосуванням у кримінальному судочинстві різноманітних науково-технічних засобів, є визначення поняття даних, одержаних у результаті використання таких науково-технічних засобів у кримінальному процесі.

У цьому зв'язку передусім закономірно постає питання: чому необхідно вживати саме термін дані, а не інший, наприклад відомості, одержані в результаті застосування науково-технічних засобів, і, по-друге, виникає потреба з'ясувати співвідношення таких категорій, як результат, інформація, дані, матеріали, що використовуються в криміналістичних та кримінально-процесуальних ученнях щодо наслідків застосування науково-технічних засобів у процесі розслідування злочинів.[3, с.34; 5, с.89; 6, с.6]

Відповідь на це проблематичне питання швидше за все треба шукати у смисловому навантаженні самого терміна дані, яке визначається як поняття, що відображає відомості, необхідні для будь-якого наступного висновку або рішення [4, с.210]. Своєю чергою поняття відомості тлумачать як категорію, що відображає певні знання або уявлення про будь-що [4, с.176].

Вважається, що для безпомилкового з'ясування окресленого питання звернення до лінгвістичного аспекту визначення понять є закономірним, а з боку "техніки" розробки певної правової категорії – і необхідним.

З огляду на смислове навантаження правомірно стверджувати, що використання поняття дані у нашому випадку, коли йдеться про наслідки застосування науково-технічних засобів, є більш доцільним, ніж вужчого за своїм внутрішнім смислом поняття відомості.

Крім того, зауважимо, що йдеться про дані, одержані в результаті застосування науково-технічних засобів, а відтак більш точним, а отже, і виправданим є визначення змісту результату такого застосування саме у вигляді даних, а не відомостей, тому що дані, їх отримання і надходження в кримінальному процесі становлять кінцеву мету і є завершенням процесу використання науково-технічного засобу. Адже, застосувавши в процесі розслідування злочину певний науково-технічний засіб, у розпорядження органів розслідування надходять саме дані, а знаннями і уявленнями, що втілюються у вербальній, графічній, предметній або наглядно-образній формі, такі дані стають уже в подальшому процесі розумової обробки здобутої інформації. Отже, саме дані, а не відомості є результатом експлуатації певних властивостей науково-технічних засобів. Крім того, науковий результат, як невід'ємний елемент поняття науково-технічного засобу також втілюється в даних, які і містять у собі певні відомості про факти, що торкаються розслідуваної кримінальної справи.

Не менш важливим питанням є співвідношення категорій дані, результат, інформація, матеріали як форми втілення. У світлі викладеного розуміння даних, одержаних у результаті застосування науково-технічних засобів у процесі розслідування злочину, правомірно так розуміти співвідношення перелічених понять: результат застосування науково-технічних засобів у процесі розслідування злочинів – це інформація у вигляді даних, втілена в певних матеріалах (формах).

Це дає підставу зробити такий висновок: результатом застосування науково-технічного засобу є відомості про злочин, які виступають у вигляді даних. Іншими словами, результатом застосування науково-технічного засобу в процесі розслідування злочину виступає кримінальнозначуща інформація у вигляді даних. Таке розуміння повністю відповідає визначенню інформації як наукового явища взагалі, тобто як відомостей про навколишній світ і про процеси, що в ньому відбуваються, які сприймаються людиною безпосередньо або за допомогою спеціальних пристроїв [7, с.172].

Однак для повного з'ясування поняття даних, одержаних у результаті застосування науково-технічних засобів у кримінальному процесі, тобто саме в розумінні даних, які можуть бути використані для доказування по конкретній кримінальній справі, необхідно окремо наголосити на такому положенні: під час застосування науково-технічних засобів у кримінальному судочинстві завжди дістають певні дані, певну інформацію, але характер такої інформації, її властивості прямо залежать від виду використаного науково-технічного засобу та від його функціонального призначення.

Проілюструємо це положення на прикладі. Застосувавши під час проведення певної слідчої дії (обшуку, слідчого огляду) пошукові науково-технічні засоби і виявивши за допомогою їх корисних властивостей об'єкт пошуку – певний предмет, що цікавить слідство через його причетність до розслідуваної кримінальної справи, слідство дістає інформацію, яка є результатом застосування пошукового науково-технічного засобу.

Однак, залишаючись не зафіксованою, не закріпленою у відповідному матеріальному носії, така інформація втрачає властивість бути використаною у подальшій кримінально-процесуальній діяльності, тому що ці дані не відповідатимуть головній вимозі, а саме тому, що в кримінальному процесі можна використати лише зафіксовані дані. Безумовно, у даному випадку йдеться про властиві для результатів використання науково-технічних засобів форми фіксації, тобто безвідносно від закріплення здобутої інформації у відповідних протоколах. Отже, як бачимо з наведеного прикладу, ці дані залишаються лише в свідомості особи, яка безпосередньо експлуатувала пошуковий науково-технічний засіб, а для інших осіб, що беруть участь у кримінальному процесі, така інформація, залишившись незафіксованою, значення мати не буде, тому що об'єктивної можливості використати зазначені дані не буде. Цілком закономірно може виникнути зауваження, що, використавши пошуковий науково-технічний засіб, слідство дістане певний матеріальний предмет (кулю, гільзу тощо), а це також несе інформаційну цінність для процесу розслідування кримінальної справи. Проте варто наголосити, що такі предмети є самостійними джерелами відомостей про факти, а отже, і даними у нашому розумінні ця інформація не стає.

Отже, в суто інформаційному розумінні поняття даних, отриманих у результаті застосування науково-технічних засобів у кримінальному процесі, виражається у будь-яких відомостях про факти, встановлених за допомогою використання таких засобів безвідносно від того, чи були дані перенесені на технічний засіб фіксації, чи ні. Однак у зв'язку з тим, що йдеться про специфічний засіб пізнання дійсності у межах кримінально-процесуальної діяльності, важливо зосередитись на розкритті поняття даних, одержаних у результаті застосування науково-технічних засобів, як даних втілення в спеціальних, властивих лише їм, формах фіксації, тобто саме як даних, перенесених на технічний засіб фіксації з метою можливого їх подальшого використання у кримінальному судочинстві, у тому числі і в процесі доказування.

Це положення дає підставу сформулювати таке визначення самого поняття: дані, одержані в результаті застосування науково-технічних засобів у кримінальному процесі.

Отже, дані, одержані в результаті застосування науково-технічних засобів у кримінальному процесі – це перенесені на технічний засіб фіксації відомості про факти, які відображаються в різноманітних матеріальних носіях, характеризуються інформаційною цінністю та сенсом, на основі яких у визначеному законом порядку спеціально уповноважені органи держави встановлюють наявність або відсутність обставин, що мають значення для правильного вирішення кримінальної справи.

Спираючись на викладене розуміння поняття даних, одержаних у результаті застосування науково-технічних засобів у кримінальному процесі, можна виділити такі їхні важливі риси:

  1. вони є результатом застосування науково-технічних засобів;

  2. виступають ці дані як відомості про факти;

  3. вони зафіксовані шляхом перенесення на технічний засіб;

  4. характеризуються інформаційною цінністю та інформаційним сенсом;

  5. служать підставою для прийняття процесуальних рішень та дій спеціально уповноваженими органами держави;

  6. мають значення для встановлення певних обставин у процесі правильного вирішення кримінальної справи.

Зауважимо, що дані, одержані в результаті застосування науково-технічних засобів у кримінальному процесі, є невід'ємним елементом поняття науково-технічного засобу, який застосовують у кримінальному судочинстві.

Отже, дані є матеріальним виразом результату діяльності щодо застосування науково-технічних засобів, вони є матеріальним втіленням наукового результату. Однак обов'язково треба обумовити, що як матеріальне вираження змісту поняття результату дані виступають лише у випадку застосування науково-технічних засобів фіксації інформації. У такому випадку здобута інформація разом з її матеріальним носієм виступає у вигляді об'єкта пошуку і як засіб пізнання. Серед науково-технічних засобів особливо виділяються фототехнічні, аудіотехнічні, відеотехнічні, що і є основними науково-технічними засобами, в результаті застосування яких і одержують дані у нашому розумінні цього поняття.


 
 

Цікаве

Загрузка...