WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Пенсійна реформа: принципи пенсійного забезпечення - Реферат

Пенсійна реформа: принципи пенсійного забезпечення - Реферат

Ще одним чинником соціальної несправедливості в суспільстві є "зрівнялівка" пенсійних прав громадян.

Протягом 1993-1996 рр. у зв'язку із зростанням цін індексацію і підвищення розміру пенсій проводили методом компенсацій, розмір яких періодично переглядався Урядом. Компенсаційні виплати проводили на підставі єдиного критерію для всіх категорій громадян (за винятком тих, хто отримував соціальні пенсії) не залежно від їхнього трудового внеску [4]

На сучасному етапі такі два визначальних фактори, як трудовий стаж та зарплата, практично не відіграють значної ролі при нарахуванні пенсії, а тим паче не впливають на її розмір. Зрівнялівка девальвувала цінність трудового внеску під час визначення пенсій для більшості пенсіонерів за віком і трансформувала трудову пенсію в соціальну, тобто таку, яка надається таким непрацездатним особам, які не мають трудового стажу, а відтак і права на трудову пенсію.

Економічно та соціально необґрунтованим є співвідношення між мінімально і максимально можливим розміром пенсій. Так мінімальна пенсія до максимальної та середня до максимальної відповідно співвідносяться як 1:1,46 та 1:1,05 [3, с.16], що суперечить положенням та принципам, закладеним у Законі України "Про пенсійне забезпечення". Відповідно до останніх співвідношення мінімальної та максимальної пенсії за віком має становити 1:3; 1:4 (ч.4 ст.19).

Одним з методів подолання "зрівнялівки" є вироблення правового механізму захисту реальних пенсій. Таким засобом є індексація доходів громадян. Індексація – це встановлений законодавством механізм підвищення грошових доходів громадян, що дає змогу частково або повністю відшкодувати їм подорожчання споживчих товарів і послуг [6].

Для пенсійного забезпечення важливими в механізмі індексації є два моменти. Перший – забезпечення пропорційної відповідності розміру середньої зарплати працівника (як основи призначення пенсії) протягом усього трудового періоду середній зарплаті відповідної професійної групи на момент звернення за пенсією. Актуальним з цього приводу є питання визначення тривалості трудового періоду працівника, оплата праці за який становить підставу розрахунку пенсії. Доцільним, як ми вважаємо, є запровадження механізму розрахунку пенсії залежно від заробітку за весь період страхування, щоб була найбільш об'єктивна картина трудового вкладу людини. Як відомо, більшість розвинених держав застосовують саме цей метод. В умовах нині діючої пенсійної системи в Україні (що і є її недоліком) кожен може штучно збільшити розмір пенсії, активно пропрацювавши лише останніх 2 роки. А це, на нашу думку, не відтворює справжнього трудового внеску громадянина та не забезпечує здійснення принципу соціальної справедливості: громадянин може отримати більше, ніж реально вніс у Пенсійний фонд.

В Україні пропорційне збільшення минулих середніх зарплат для призначення пенсії вирішується шляхом періодичного перегляду Урядом коефіцієнтів співвідношення. На практиці цей механізм ускладнюється великою кількістю підзаконних нормативних актів, а тому потребує удосконалення.

Цікавою в цьому плані є практика Польщі. Для отримання реальної вартості пенсії індексація тут проводиться так: щорічний середній заробіток працівника зівставляється з рівнем середньої зарплати в окремих галузях народного господарства в цей рік. Виводиться середній відсоток – показник високості, який множиться на рівень середньої зарплати, встановлений урядом на час виходу на пенсію. Отриманий результат є підставою розрахунку розміру пенсії [10]. Позитивним є те, що даний механізм є законодавчо закріплений і не допускає розширеного тлумачення.

Другий момент – необхідність індексації розміру уже призначених пенсій, як частини державної системи соціального захисту громадян, спрямованого на підтримку купівельної спроможності доходів пенсіонерів.

Практично у всіх розвинених країнах механізм коректування пенсій уже відпрацьований. Світова практика визначає два можливі способи індексації: на періодичній основі (тобто у певні чітко передбачені періоди року) та на умовах порогу індексації (відповідно до зростання цін). Положення Закону "Про внесення змін до Закону УРСР "Про індексацію грошових доходів населення" передбачено, що основою для проведення індексації пенсій в Україні є зростання індексу споживчих цін, розрахованого з певного набору товарів і послуг. Для цього встановлено поріг індексації – величину зростання індексу цін, з перевищенням якої повинні відповідно коригуватись доходи населення. Індексація пенсій проводитиметься, якщо індекс споживчих цін перевищив 105%. Пенсії підлягають індексації в межах трикратного розміру межі малозабезпеченості: 100% – одного, 80% – другого, 70% третього розміру межі малозабезпеченості. Звичайно реалізація положень даного закону ускладнюється сталим дефіцитом бюджету, значною заборгованістю з виплати пенсій та інших соціальних виплат. Але необхідність їх впровадження в життя не викликає сумнівів ні в законодавця, ні в пересічного громадянина, – адже відтворення економіки України не повинно проводитися за рахунок пенсіонера.

Література

  1. Безугла Я.І. Актуальні проблеми соціального забезпечення і захисту в Україні (правові аспекти) // Проблеми соціального захисту в Україні: Матеріали науково-практичної конференції. – ЧЮК: Юрист, 1996.

  2. Доповідь Міністра соціального захисту Овчаренко на підсумковій колегії Міністерства за 1996 рік // Соціальний захист. – 1997. – №1.

  3. Економіка України: потенціал, реформи, перспектики (Соціальна та регіональна політика в умовах переходу до ринкової економіки) / Ред. Бєсєдіна В.Ф. – К.: НДІ Мінекономіки України, 1996. – Т.4.

  4. Єршов А.В. На довгій ниві життя людина потребує захисту і підтримки суспільства // Урядовий кур'єр. – 1995. – №125. – 19 серп.

  5. Зайчук Б.О. Пенсійний фонд і проблеми соціального захисту населення в сучасних умовах // Проблеми соціального захисту в Україні: Матеріали науково-практичної конференції. – ЧЮК: Юрист. – 1996.

  6. Закон України "Про внесення змін до Закону УРСР "Про індексацію грошових доходів населення" від 3.07.91р. Cт.1 // Голос України.– 1998. – 6 січ.

  7. Пашкін Ю. Соціально-економічна справедливість в умовах ринку // Економіка України. – 1997. – №10.

  8. Рыбакова И.И. Социальная справедливость и проблемы подготовки нового закона о пенсионном обеспечении трудящих // Вопросы социального обеспечения. – М., 1987. – Вип.18.

  9. Цит. за: Воронцов В.В. Симфония разума. – Саратов: Приволжское изд-во, 1979.

  10. Ustawa "O rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadah ustalania emerytur i rent oras ozmianie niektoryh ustav" // Dz. U. Nr. 104, poz. 450 z pozn. zm.


 
 

Цікаве

Загрузка...