WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правова природа бюджету - Реферат

Правова природа бюджету - Реферат

Ми не погоджуємось в цілому з поглядами вказаних авторів про те, що ст.1 Закону України "Про бюджетну систему України" не дає визначення бюджету з правового боку і що у цьому формулюванні наведено лише його економічну характеристику як фонду коштів і як плану. На думку авторів, таке визначення, вміщене в частині 2 ст.5 цього ж Закону, у якій сказано, що Державний бюджет України затверджується законом України [18, c.60]. Звідси і був зроблений висновок про правову природу бюджету як закону.

У зв'язку з цим нагадаємо, зокрема, що у ст.1 Закону України "Про бюджетну систему України" бюджет визначається як "план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та місцевими органами державної влади". На нашу думку, у цьому законодавчому визначенні поняття бюджету наведено не лише і не стільки його економічну характеристику як фонду коштів, а навпаки, головно розкрито саме його правову природу як плану утворення й використання фінансових ресурсів, як одного з видів фінансово-планових і водночас різновиду фінансово-правових актів. Отож правова природа бюджету в цілому у законодавстві розкрита вочевидь.

Однак водночас важливо звернути увагу на те, що, згідно з Законом, Державний бюджет затверджується законом України, а не приймається у вигляді закону. Факт затвердження Державного бюджету законом аж ніяк не означає, що внаслідок цього сам бюджет стає законом. Наприклад, внутрішній державний борг України, зрештою, державний прапор, державний гімн також затверджуються законами, але нікому не спадає на думку стверджувати, що від цього вони самі також стають законами (чи то у формальному чи матеріальному розумінні). Для цього у правотворчій техніці власне і оперують поняттями "затвердження законом" і "прийнятття закону", які несуть цілком різне смислове навантаження.

Необхідно розрізняти дві взаємопов'язані, але різні процедури – затвердження Державного бюджету як однієї із стадій бюджетного процесу і прийняття закону про Державний бюджет як однієї із стадій законодавчого процесу, а відтак два різні акти – Державний бюджет, який є результатом першого, і Закон про Державний бюджет, який є результатом другого з вказаних різновидів юридичних процесів. У зв'язку з цим вважаємо, що Закон про Державний бюджет є законом у матеріальному його розумінні, оскільки приймається парламентом у порядку законодавчої процедури. При цьому Закон про Державний бюджет відноситься до групи законів, яку лише умовно можна вважати еманацією законодавчої функції, тобто до санкціонуючих і затверджуючих законів. Зокрема, відповідно до частини 4 ст.28 Закону України "Про бюджетну систему України" Закон про Державний бюджет України не може встановлювати нові, змінювати чи скасовувати існуючі податки, збори, інші обов'язкові платежі, вносити зміни до чинного законодавства. У разі необхідності зміни чи доповнення вносять спочатку до відповідних законів [6]. Аналогічний підхід спостерігається і в законодавстві зарубіжних країн. Наприклад, ст.81 Конституції Італії вказує: "Законом про затвердження бюджету не можуть бути встановлені нові податки чи нові видатки" [13, c.43].

Сам же по собі бюджет як фінансово-плановий акт, який являє собою складений відповідно до бюджетної класифікації розпис доходів і видатків держави, що не вміщує жодних правових норм, є не що інше, як звичайний акт управління, який звертається до виконання після надання йому обов'язковості усього-на-всього за спеціальною процедурою – шляхом затвердження його законом.

Література

 1. Бесчерервных В.В. Демократический централизм – принцип организации бюджетной системы СССР // Вестник Моск. ун-та. – 1962. – №4. – Серия X. Право.

 2. Бесчерервных В.В. Компетенция Союза СССР в области бюджета. – М.: Юрид. л-ра, 1976.

 3. Боголъпов М.И. Финансы, правительство и общественные интересы. – С.Пб: Изд-во Поповой О.Н., 1907.

 4. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. – С.Пб., 1891. – Т.9. Цит. за: Пискотин М.И. Советское бюджетное право. – М.: Юрид. л-ра, 1971.

 5. Ведомости Верховного Совета СССР. – 1959. – №44. – Ст.221; 1969. – №27. – Ст.234; 1983. – №32. – Ст.493; 1988. – №11. – Ст.174; 1988. – №12. – Ст.186.

 6. Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №26. – Ст.195; 1996. – №27. – Ст.126.

 7. Воронова Л.К. Бюджетноправове регулювання в СРСР. – К.: Вища шк, 1975.

 8. Воронова Л.К., Мартьянов И.В. Советское финансовое право. – К.: Вища шк., 1983.

 9. Гурвич А.М. Бюджетное право по законодательству РСФСР. – М.: Изд-во Известия гос. контроля, 1918.

 10. Другий Основний закон // Урядовий кур'єр. – 1994. – 18 квіт.

 11. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д'яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. – К.: Наук. думка, 1997.

 12. Иловайский С.И. Учебник финансового права. – Одесса, 1912.

 13. Италия. Конституция и законодательные акты. – М., 1988.

 14. Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. – М.: Юрид.лит., 1972.

 15. Лазаревский Н.И. Конституционное право. – С.Пб., 1908. – Т.7.

 16. Мітіліно М.І. Основи фінансової науки. – Харків, 1929 (у наведеній цитаті збережена стилістика оригіналу).

 17. Парламенты. Сравнительное исследование структуры и деятельности представительных учреждений 55 стран мира / Подгот. Мишелем Амеллером. – М., 1967.

 18. Пацурківський П. Проблеми теорії фінансового права.- Чернівці: Вид-во Чернів. ун-ту, 1998.

 19. Пискотин М.И. Проблемы советского бюджетного права: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1969.

 20. Пискотин М.И. Советское бюджетное право. – М.: Юрид. лит., 1971.

 21. Ровинский Е.А. О критическом освещении вопросов буржуазного финансового права в курсе советского финансового права // Труды ВЮЗИ. – М., 1971. – Т.XIX. – Вопросы советского финансового права.

 22. Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового права. – М.: Гос. изд-во юрид. л-ры, 1960.

 23. Сабанти Б.М. Теория финансов: Учебное пособие. – М.: Менеджер, 1998.

 24. Сидорова Н.В. Правова природа бюджетного закону // Проблеми фінансового права.- Чернівці: Вид-во Чернів. ун-ту, 1996. – Вип.1.

 25. Colm G. Haushaltplanung, Staatbudget, Finanzplan und Nationalbudget // "Handbuch der Finanzwissenschaft". – Bd.1. – 1952. – S.534. Цит.за: Ровинский Е.А. О критическом освещении вопросов буржуазного финансового права в курсе советского финансового права // Труды ВЮЗИ. – М., 1971. – Т.XIX. (Вопросы советского финансового права).

 26. Фінансове право: (За законодавством України) /За ред. Воронової Л.К. i Бекерської Д.А. – К.: Вентурi, 1995.

 27. Фінансове право / Відп. ред. Воронова Л.К. – Харків.: Фірма "Консум", 1998.

 28. Фінансове право / За ред. Воронової Л.К. – К.: Вентурi, 1998.

 29. Финансы / Под ред. Ковалевой А.М. – М.: Финансы и статистика, 1997.


 
 

Цікаве

Загрузка...