WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Система загальних судів (Верховний суд) - Реферат

Система загальних судів (Верховний суд) - Реферат

СИСТЕМА ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ.
План.
1. Верховний Суд України.
2. Військові суди.
3. Застосування Конституції України при здійсненні правосуддя.
4. Судовий захист прав і свобод людини та громадянина.
1. Верховний Суд є вищим судовим органом в системі судів загальної юрисдикції, здійснює нагляд за судовою діяльністю нижчестоящих судів, надає їм допомогу в правильному і однаковому застосування законодавства.
Відповідно до Закону України "Про судоустрій" Верховний Суд України має такі повноваження:
- у межах своїх повноважень розглядає справи як суд першої інстанції, у касаційному порядку, порядку нагляду і в зв'язку з нововиявленими обставинами;
- вивчає і узагальнює судову практику, аналізує судову статистику і дає керівні роз'яснення судам у питаннях застосування республіканського законодавства, що виникають при розгляді судових справ. Керівні роз'яснення Пленуму Верховного Суду України є обов'язковими для судів, інших органів і службових осіб, що застосовують закон, по якому дано роз'яснення;
- здійснює контроль за виконанням судами республіки керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду України;
- вирішує в межах своїх повноважень питаннях, що випливають з міжнародних договорів України;
- здійснює інші повноваження, надані йому законодавством
Верховний Суд є найвищою інстанцією в кримінальних та цивільних справах, які розглядаються нижчестоящими судами.
Йому належить право законодавчої ініціативи у Верховній Раді.
Організаційне керівництво діяльністю Верховного Суду здійснюється Міністерством юстиції України.
Верховний Суд обирається Верховною Радою України в складі: Голови, заступника голови, членів ВСУ і народних засідателів. Кількісний склад Верховного Суду встановлюється Верховною Радою.
Вимоги до судді Верховного Суду: 35-річний вік, вища юридична освіта, стаж роботи за юридичною спеціальністю не менше 10 років, в т.ч. не менше 5 років на посаді судді, володіння державною мовою.
Верховний Суд діє в складі: Пленуму, судової колегій в цивільних справах, судової колегії в кримінальних справах, військової колегії. Для розгляду організаційних питань роботи Верховного Суду утворюється Президія.
Пленум Верховного Суду діє в складі Голови Верховного Суду, заступників голови і членів Верховного Суду. В засіданнях Пленуму беруть участь Генеральний прокурор і Міністр юстиції. Участь Генерального прокурора в роботі Пленуму обов'язкова. Пленум скликається не менше одного разу в три місяці. Пленум приймає постанови. Постанови Пленуму Верховного Суду України приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів Пленуму, які беруть участь у голосуванні. Постанови Пленуму підписуються Головою Верховного Суду України і секретарем Пленуму.
Пленум Верховного Суду є вищою судовою інстанцією, в межах своїх повноважень розглядає справи в порядку нагляду і за нововиявленими обставинами. Він також розглядає подання Генерального прокурора і Міністра юстиції, спрямовує судову практику у відповідності з діючим законодавством.
Пленум дає судам керівні роз'яснення з питань застосування законодавства України при розгляді кримінальних і цивільних справ. Керівні роз'яснення даються у вигляді Постанов Пленуму Верховного Суду і ґрунтуються на узагальненні судової практики, аналізі судової статистики і рішень, прийнятих по справах, розглянутих Верховним Судом.
Пленум Верховного Суду розглядає подання Голови Верховного Суду про невідповідність керівних роз'яснень Пленуму законодавству України; заслуховує повідомлення про роботу Президії Верховного Суду і звіти голів судових колегій про їх діяльність; розглядає і вирішує питання про внесення подання в порядку законодавчої ініціативи до Верховної Ради про тлумачення законів України.
Пленум затверджує за поданням Голови Верховного Суду склади судових колегій, а також заступників голів судових колегій і секретаря Пленуму; затверджує науково-консультативну раду при Верховному Суді України.
Склад судової колегії в цивільних справах, судової колегії в кримінальних справах і військової колегії затверджується Пленумом Верховного Суду з числа його суддів.
В межах своїх повноважень вони розглядають справи в якості суду першої інстанції, в касаційному порядку, в порядку нагляду і за нововиявленими обставинами. Також вивчають і узагальнюють судову практику, аналізують судову статистику.
Голови судових колегій мають такі повноваження:
- головують в судових засіданнях колегій або призначають для цього членів суду;
- утворюють склади суду для розгляду справ в судових засіданнях колегій;
- здійснюють керівництво роботою відповідних колегій;
- звітують на Пленумі ВСУ про діяльність колегій;
- організовують роботу по підвищенню кваліфікації суддів відповідних судових колегій.
Президія Верховного Суду утворюється в складі Голови, заступників голови, членів ВСУ в кількості, визначеній Верховною Радою.
Склад Президії затверджується Верховною Радою за поданням Голови Верховного Суду.
Президія розглядає питання організації роботи судових колегій і апарату Верховного Суду, надає допомогу нижчестоящим судам в правильному застосування законодавства, координуючи цю діяльність з Міністерством юстиції.
Засідання Президії проводяться не рідше одного разу на місяць і правомочні при наявності більшості її членів. Президія приймає постанови, які підписуються Головою Верховного Суду України.
2. Військові суди здійснюють правосуддя в Збройних Силах України та інших військових формуваннях.
Діяльність військових судів спрямована на охорону від посягань безпеки України, боєздатності та боєготовності її Збройних Сил та інших військових формувань, захист прав і свобод військовослужбовців та інших громадян, а також прав та законних інтересів військових частин, військових установ, організацій.
В Україні створені військові суди гарнізонів, регіонів, Військово-Морських Сил. Військовий суд гарнізону утворюється на території, на якій розміщено один або декілька військових гарнізонів.
Судді військових судів повинні перебувати на військовій службі і мати офіцерське звання.
Військовий суд гарнізону здійснює правосуддя в складі голови, заступника голови і суддів, а військовий суд регіону, Військово-Морських Сил - голови, заступника (заступників) голови, суддів і народних засідателів.
Кількість суддів військових судів встановлюється Верховною Радою України за поданням Міністра юстиції і Голови Верховного Суду, а кількість народних засідателів по кожному суду встановлюється головою військового суду регіону, Військово-Морських Сил за погодженням з відповідним військовим командуванням.
Військові суди в судових засіданнях розглядають:
- справи про всі злочини, вчинені військовослужбовцями Збройних Сил, прикордонних військ, СБУ та інших військових формувань, а також військовозобов'язаними під час проходження ними зборів;
- всісправи про шпигунство;
- справи про злочини проти встановленого порядку несення служби, вчинені особами начальницького складу виправно-трудових установ;
- справи про злочини, вчинені певними категоріями осіб, визначених законодавством України;
- справи про адміністративні правопорушення військовослужбовців;
- справи за скаргами військовослужбовців на неправомірні дії військових посадових осіб і органів військового управління;
- справи про захист честі і гідності, сторонами в яких є військовослужбовці або військові організації;
- інші справи, пов'язані із захистом прав і свобод військовослужбовців та інших

 
 

Цікаве

Загрузка...