WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особливості правового статусу потерпілої від злочину особи за законодавством США - Реферат

Особливості правового статусу потерпілої від злочину особи за законодавством США - Реферат

За згодою жертви, реституція може бути проведена у вигляді надання послуг замість грошей на користь особи чи організації, визначеної жертвою, або на користь її майна.

Виносячи обвинувальний вирок за вчинення злочинів, у яких неможливо ідентифікувати кокретних жертв, закон також передбачає винесення наказу про реституцію. В такому випадку наказ повинен базуватися на розмірі публічної шкоди, що сталася як наслідок злочину. Це повинен встановити суд відповідно до правил, затверджених Комісією США по засудженню. Але розмір реституції в цьому випадку не може перевищувати розміру штрафу, який передбачено за вчинення цього злочину.

Реституція є завжди судовою дією, бо призначається за наказом суду разом з винесенням вироку. Відповідно, закон розрізняє обов'язкову і необов'язкову реституцію залежно від виду злочинів, які вчинені проти жертв. Норми Кодексу США передбачають випадки, у яких суд зобов'язаний видати наказ про проведення реституції: за вчинення насильницьких злочинів; злочинів проти власності, у тому числі злочини, вчинені шляхом обману чи шахрайства; злочинів, пов'язаних з підробкою товарів споживання; злочинів, у результаті вчинення яких жертви потерпіли фізичну або майнову шкоду.

В кожному випадку наказ про реституцію повинен передбачати відшкодування жертві втраченого доходу, вартість послуг по догляду за дітьми, послуг на проїзд та інші витрати, пов'язані з участю жертви у розслідуванні злочину чи судовому розгляді даної кримінальної справи.

Право на компенсацію

Загальні засади, на яких побудований інститут компенсації шкоди жертвам злочинів, зокрема ініціювання права на компенсацію; створення Фонду жертв злочинів та Управління у справах жертв злочинів при Міністерстві юстиції США; розподіл коштів Фонду та основні функції Управління; вимоги до програм компенсації жертвам та пріоритетні напрями компенсації, – закріплені на рівні федерального законодавства. Однак саме компенсацію покликані проводити місцеві органи влади з Фондів компенсації (реституції) жертвам злочинів (найменування фондів у Штатах можуть різнитися), і такі компенсації надаються як жертвам федеральних злочинів, так і злочинів, передбачених законодавством штатів. Допускається одержання компенсації також з Федеральних фондів.

Пріоритетом в одержанні відшкодування користуються жертви насильницьких злочинів, у тому числі водіння в стані сп'яніння та домашнє насильство [2]. Таке положення є радше умовою одержання коштів установами штатів з Федерального фонду на реалізацію програм компенсації жертвам шкоди. Крім того, програми компенсації повинні забезпечувати відшкодування:

 • витрат на медичне обслуговування внаслідок заподіяння злочином фізичної шкоди, у тому числі витрати на психологічну консультацію та підтримку;

 • втрат заробітної плати у зв'язку з заподіянням злочином фізичної шкоди;

 • похоронних витрат унаслідок заподіяння злочином смерті жертви.

Зупинимось на змісті компенсації за внутрішнім законодавством деяких Штатів. Нагадаємо, що компенсація – це відшкодування фінансових витрат та втрат майнового характеру, яких зазнала жертва внаслідок вчинення проти неї насильницького злочину, і вона є гарантованим правом кожної жертви. Мінімум компенсованих витрат (наведено вище) встановлюється федеральним законодавством США. З огляду на те, що проведення відшкодування інших фінансових витрат, завданих жертві злочину, федеральним законодавцем не забороняється, законодавці штатів покривають програмами компенсації значно ширший перелік витрат жертви, розширюючи в такий спосіб зміст права на компенсацію. Приміром, глава 258C "Компенсація жертвам насильницьких злочинів" Загальних законів Массачусетсу передбачає компенсацію:

 • витрат на лікування, яке було прямим результатом нанесення тілесних ушкоджень;

 • витрат, хавданих у зв'язку з одержанням жертвою терапевтичних, протезуючих, інших необхідних медичних послуг;

 • витрат на консультації психолога;

 • втрат заробітку у зв'язку з втратою працездатності як результату вчинення злочину;

 • якщо єдиним заняттям жертви було ведення домашнього господарства, то передбачено компенсацію розумних витрат на підтримання необхідного рівня послуг у цій сфері;

 • якщо внаслідок учинення злочину жертва загинула – забезпечується відшкодування витрат на захоронення померлої жертви та втрати допомоги, яку надавала жертва.

Законодавець Каліфорнії передбачає надання компенсації за матеріальні (фінансові) витрати, яких зазнала жертва або "віддалена" жертва (близькі родичі) унаслідок вчинення злочину, а саме:

 • медичні та інші подібні витрати, яких зазнала жертва, у тому числі окуляри, слухові апарати, зубні протези, інші протези, які були загублені, знищені під час учинення злочину, або необхідність використання яких була зумовлена вчиненням злочину;

 • витрати на психіатричне, психологічне консультування і допомогу, яких зазнала жертва або близькі родичі, відновлення попереднього морального стану;

 • витрати на немедичні послуги по корекції і догляду відповідно до релігійного методу корекції, визнаного законом штату;

 • втрату заробітку або втрату підтримки (або обох), які жертва або її близькі родичі зазнали внаслідок вчинення злочину;

 • витрати на оплату готівковим способом перекваліфікації жертви;

 • витрати на інсталяцію або поліпшення безпеки житла, зокрема збільшення безпеки дому за рахунок встановлення охоронних пристроїв, заміна або збільшення кількості замків;

 • витрати на ремонт або переобладнання житла або транспортного засобу (або обох), щоб пристосувати їх для використання жертвою, якщо такі витрати необхідні в зв'язку з тимчасовою неповносправністю жертви в результаті вчинення проти неї злочину;

 • витрати на переселення жертви, якщо такі витрати є виправданими з погляду особистої безпеки або для відновлення емоційного балансу жертви;

 • якщо жертва загинула в результаті вчинення злочину, Рада по компенсації може компенсувати витрати особі, яка добровільно і без корисливих цілей оплачувала медичні витрати та розумні витрати по очищенню місця злочину (якщо злочин вчинено в житлі жертви).

Максимальна межа відшкодування встановлюється у 70 000 доларів США.

Важливо відзначити той факт, що при наданні компенсації враховується не лише приватний інтерес, але й публічний.

Рівень захищеності жертви злочину у кожному штаті інший. Багато в чому підхід до жертви залежить від усвідомлення населенням штату необхідності нести тягар "горя" жертви на плечах усієї спільноти штату, оскільки невинна жертва є, по-суті, жертвою не лише злочинця, а недостатньо ефективної роботи правоохоронних органів, які не спромоглися надати належний захист членам суспільства.

Розуміння важкості ситуації, в якій опиняється морально уражена жертва після вчинення злочину, втілено, зокрема, в Каліфорнії у вигляді декларації законодавця про наявність публічного інтересу допомагати жертвам в одержанні компенсації [3]. Подібний принцип закладений в актах майже всіх штатів США. Ми стикаємося в цьому випадку не з конфліктом державного і приватного інтересів, а навпаки, є свідками вдалого поєднання обох інтресів і підтримки приватного інтересу більш впливовим – державним (публічним).

Заради справедливості потрібно наголосити, що цей принцип не є лише декларацією. Наведемо приклад. У штаті Массачусетс при районній прокуратурі Квінсі створено спеціальне відділення, яке займається винятково справами домашнього насильства. Після щоденного перегляду всіх заяв потерпілих від насильницьких посягань у сім'ях працівники відділу повідомляють телефоном або листом кожну жертву про: право звернутися до суду для одержання ухвали про захист; про порядок одержання такої ухвали; про плани безпеки; права жертви у разі порушення злочинцем ухвали суду про захист та ін. Також потерпілу особу повідомляють про можливість одержання переліку громадських послуг. "Працівники відділу заохочують жертв до подання заяв про вчинення злочину та до одержання ухвал про захист ... Надалі адвокати жертв, які забезпечуються прокуратурою, інформують їх про хід справи" [9].

Отже, йдеться про конкретні юридичні гарантії, механізми, які виявляються переважно, але не виключно, в кореспондуючих правам жертв обов'язках посадових осіб правоохоронних органів та установ. Дія такого роду гарантій є конкретним механізмом, покликаним забезпечити реальність використання жертвами наданих їм прав для захисту своїх, приватних, інтересів у кримінальному процесі.

Звідси випливає висновок про притаманність такої особливості правового статусу жертвигармонійногопоєднання державного і приватного інтересів, але у цілях захисту приватного. Цей принцип пронизує всю американську правову систему, де конфлікт між різними за природою інтересами зведений до мінімуму насамперед за рахунок методу високої конкретизації кореспондуючих обов'язків відповідних служб і посадових осіб.

Право на послуги

Право на послуги за законом [2] набуває жертва злочину, тобто особа, яка зазнала пряму фізичну, моральну або майнову шкоду внаслідок учинення злочину, в тому числі якщо жертвою є юридична особа – уповноважений представник юридичної особи. Якщо жертвою злочину є особа, яка не досягла 18 років, є недієздатною, або загинула, – один з таких (у порядку переваги): 1) один з подружжя; 2) законний опікун; 3) один з батьків; 4) дитина; 5) рідний брат або сестра; 6) інший член родини; 7) інша особа, призначена судом.

Зміст права на послуги. Праву жертв на послуги кореспондує обов'язок керівника кожного з департаментів та установ США, які проводять діяльність, спрямовану на розкриття злочинів або здійснюють державне обвинувачення, поіменно та за назвами посад визначити осіб, які будуть відповідати за ідентифікацію жертв злочину та надання їм на кожній стадії процесу комплексу послуг, передбачених законом (далі – відповідальні службовці) і про які йтиметься нижче.


 
 

Цікаве

Загрузка...