WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правосвідомість молоді в сфері прав і свобод людини - Реферат

Правосвідомість молоді в сфері прав і свобод людини - Реферат

Автором виявлений такий парадокс правосвідомості: з одного боку, молоді люди під час вирішення теоретичних завдань правильно застосовують свої знання для вирішення найпростіших ситуацій, які не потребують кваліфікованої юридичної допомоги, а з іншого – простежується низька активність чи бездіяльність у захисті своїх прав на практиці. Частина молодих людей віддає перевагу захисту з боку "криши", братків, які розсудять "по-справедливості", а не захисту державними органами, що не користуються в молодіжному середовищі особливою популярністю. Відзначено і той факт, що в молоді складається власна практична мораль під впливом вузькожиттєвих інтересів: коли мені вигідно я дотримуюсь прав і свобод людини, а якщо ні – я буду їх порушувати.

Дослідження рівня правосвідомості молоді в сфері прав і свобод людини дають підставу автору зробити такі висновки. Правосвідомість молоді в сфері прав і свобод людини являє собою надзвичайно складний, неоднозначний соціально-правовий феномен, що складається з трьох взаємопов'язаних компонентів – знання, оцінний компонент, поведінковий компонент. Проведений аналіз виділив такі риси правосвідомості сучасної молоді в сфері прав і свобод людини: суперечливість, домінування емоційного над раціональним, імпульсивність, наївний ідеалізм, прагнення до справедливості, терпимість, культурно-правова близькість молодих людей, які населяють країни – колишні республіки СРСР, на відміну від західних країн тощо. Проведеними дослідженнями виділено три рівня сформованості правосвідомості молоді в сфері прав і свобод людини:

1. Високий рівень характеризується значним ступенем сформованості у молодих людей правосвідомості в сфері прав і свобод людини, її стійкістю, цільністю, несуперечливістю, соціальною адекватністю, активністю життєвої позиції. Молоді люди з високим рівнем сформованості правосвідомості мають високий рівень знань та розуміння прав людини, судження про правові обов'язки та юридичну відповідальність, знання основних правових документів, уміння осмислювати правові ситуації та відстоювати свої переконання законними методами.

2. Середній рівень правосвідомості в сфері прав і свобод людини характеризується недостатнім ступенем сформованості. Це виявляється в тому, що знання про права і свободи людини мають несистематизований характер і перебувають на стадії усвідомлення їх особою. Відображення правової дійсності в молоді частково помилкове, поширені негативні тенденції щодо ставлення до існуючих прав людини та практики їхнього застосування. Молоді люди несистематично порушують права інших осіб; щодо захисту своїх порушених прав спостерігається пасивність чи захист неправовими методами.

3. Низький рівень правосвідомості в сфері прав і свобод людини характеризується сформованістю тільки окремих правових орієнтацій молодих людей в цій сфері. Такі молоді люди мають епізодичні правові знання, в них не вироблена цілісна концепція прав і свобод людини, які діють в Україні та органів, що захищають порушені права. В них домінуючим є негативне ставлення до прав і свобод людини, а порушення прав інших осіб є нормою поведінки. В молодих людей система правових орієнтацій починає формкватися, правовий вибір особистості відзначається нестійкістю, непослідовністю.

Соціологічне дослідження підтвердило нашу гіпотезу про те, що правосвідомість більшості молодих людей в сфері прав і свобод людини має низький та середній рівні сформованості. Відтак важливим і актуальним є питання підвищення рівня правосвідомості молоді в сфері прав і свобод людини та заходи щодо її підвищення. До таких заходів, на нашу думку, можна віднести такі:

 • у сфері загальнодержавної стратегії – націленість державної політики на захист інтересів особи, вироблення єдиної правової політики, всебічне забезпечення добробуту громадян, суворе дотримання конституції та законів усіма державними органами та посадовими особами;

 • у сфері правозастосування – розвиток судової системи, забезпечення прямої дії норм Конституції, посилення юридичної відповідальності за порушення прав і свобод громадян;

 • у сфері юридичного виховання – формування правового світогляду молоді у контексті загальнолюдських цінностей; розвиток сімейного правового виховання; організація та проведення на державному та місцевому рівнях просвітництва в сфері прав людини для молодих людей; стимулювання інтересу молоді до правозахисної діяльності (наприклад, через відзначення преміями найактивніших учасників правозахисного руху);

 • у сфері юридичної науки та юридичної освіти – подальший розвиток наукових досліджень у галузі прав і свобод людини з залученням кваліфікованих фахівців; проведення порівняльного аналізу світового та вітчизняного досвіду щодо вивчення проблеми правосвідомості в сфері прав людини; подолання розриву між наукою та практикою; розроблення практичних рекомендацій по здійсненню просвітницької діяльності для відповідних (державних і недержавних) органів, організацій, інститутів; підвищення ефективності вищої юридичної освіти; введення курсу "Права людини" в неюридичних вузах і загальноосвітніх школах; підготовка та видання підручників, навчальних та методичних посібників з цієї проблематики для студентів юридичних факультетів, вузів; підготовка та опублікування популярних видань для різних груп населення (і молоді зокрема) з питань захисту своїх прав;

 • у сфері громадянського суспільства і особистої ініціативи – розвиток системи громадських організацій та їх залучення до практичних заходів, спрямованих на підвищення рівня юридичних знань молодих людей щодо прав і свобод людини; активне відстоювання особою своїх прав та боротьба з будь-якими проявами беззаконня та свавілля.

Зазначені заходи матимуть успіх і реальний вплив на підвищення рівня правосвідомості молоді в сфері прав і свобод людини лише за умови їхньої комплексної взаємодії.

Література

 1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Феміна, 1996.

 2. Тугутова С.А.Педагогические условия формирования правосознания старшеклассников: Дис... канд. педаг. наук: 13.00.01/ Бурятський государственный университет. – Улан-Удэ, 2000.

 3. Широ С.В.Формирование у старшеклассников правосознания в обучении гуманитарным дисциплинам: Дис... канд. педаг. наук: 13.00.01/ Волгоградський государственный педагогический университет. – Волгоград, 1999.

 4. Крусс В.И. Актуальные аспекты проблемы злоупотребления правами и свободами человека // Государство и право. – 2002. – №7. – С.46-53.

 5. Сибиряков С., Демидов Н.Насилие среди детей и подростков // Молодёжь. Цифры. Факты. Мнения. – 1994. – №2 – С.68-76.

 6. Виховання національно свідомого, патріотично зорієнтованого молодого покоління, створення умов для його розвитку як чинник забезпечення національних інтересів України: Аналітично-інформаційні матеріали. – К.: Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003.

 7. ІІ Всеукраїнський конкурс учнівських робіт з прав людини "Знання й повага прав людини – шлях до взаєморозуміння" // Український часопис прав людини. – 1998. – №3-4. – С.102-165.

 8. Евпалова Н.Ю. Правосознание молодёжи: теоретический и социальный аспекты: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.01/Самарская государственная экономическая академия. – Самара, 2001.

 9. Лебедкина Л.Ю., Боброва Т.И.Взаимосвязь правового образования с правосознанием личности // Юридическое образование и наука. – 2002. – №1. – С.21-26.


 
 

Цікаве

Загрузка...