WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правосвідомість молоді в сфері прав і свобод людини - Реферат

Правосвідомість молоді в сфері прав і свобод людини - Реферат

Як показали результати опитування, яке проводили молоді журналісти м. Хмельницького, частина школярів не розуміють, що правам кореспондуються обов'язки (за матеріалами телепередачі каналу "ХТБ" "Подільська панорама" від 5.09.2003 р.). Також в анкетах школярів спостерігається плутанина правових обов'язків з моральними і, як наслідок, до правових обов'язків були віднесені такі як "допомагати по господарству мамі", "не нашкодити собі та іншим". Дослідження підтвердило нашу гіпотезу про домінування знань про права на противагу знанням про обов'язки. Порівняно з попереднім етапом нашого суспільства, радянським, спостерігається нахил у протилежний бік. Про це свідчать і результати досліджень правосвідомості молоді, проведені С.В. Широ [3, с.1]. Отже, в сучасних пострадянських країнах можна констатувати зловживання правами, яке детально досліджував В.І. Крусс [4].

Особливий інтерес для дослідників становлять знання молоддю національних та міжнародних організацій (органів, посадових осіб), які захищають права і свободи людини. До національних організацій (органів, посадових осіб), які захищають права і свободи людини респонденти віднесли "органи законодавчої та виконавчої влади", "адміністрацію", "міністра з прав людини", "міністерство освіти", "міністерство з надзвичайних ситуацій", "Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", "суди", "прокуратуру", "міліцію", "адвокатів", "спілку захисту прав споживачів", "організацію захисту прав дитини", "Титан", "лікарів" та "психологів". Серед міжнародних організацій (органів, посадових осіб), які захищають права і свободи людини, були названі: "ООН", "ЮНЕСКО", "НАТО", "Генеральна Асамблея ООН", "Червоний хрест", "Європейське Співтовариство", "МАГАТЕ", "Європейський суд з прав людини", "СОТ", "СНД", "Міжнародний суд", "ГАТ".

Отже, результати проведеного дослідження вказують на те, що молоді люди плутають національні та міжнародні органи, які захищають права і свободи людини, з різноманітними організаціями (органами), які не виконують функцію щодо захисту прав людини, чи називають такі, що не існують.

Виявлено низький рівень знань молодими людьми основних міжнародних документів у сфері прав і свобод людини. Для прикладу, зі змістом Всезагальної декларації прав людини ознайомлені тільки 30,9% респондентів.

Підсумовуючи вищевикладене, можна дійти такого висновку: знання сучасної молоді в сфері прав і свобод людини головно складаються на рівні буденної свідомості. Молоді люди знають про існування прав людини, їхній обмежений характер, проте трактують їх у соціалістичному, зрівняльному змісті, а не в ліберальному змісті рівних можливостей. Більшість молодих людей мають уявлення про права, проте їхні знання здебільшого неповні та несистематизовані, вони не відрізняються глибиною висновків, мають абстрактний характер, що пов'язано першою чергою з недостачею соціального досвіду. Правові знання глибоко не увійшли в свідомість молоді. Поінформованість більшості молодих людей в сфері прав людини має низький чи середній рівень і, як свідчить опитування, не відрізняється від правових знань більшої частини населення України. Виняток становлять молоді люди–юристи, студенти чи майбутні абітурієнти юридичних факультетів, які мають високий рівень правових знань, що виражається в усвідомленні прав і свобод; знанні основних правових документів, які діють у цій сфері; поінформованості про національні та міжнародні організації (органи, посадові особи), які захищають права і свободи людини; знанні та розумінні правових обов'язків.

ІІ. Оцінний компонент правосвідомості молоді в сфері прав і свобод людини є надзвичайно складним явищем, що включає в себе емоції, настрої, почуття, ставлення молодих людей до прав і свобод людини, а саме: 1) ставлення до існуючих прав і свобод людини; 2) ставлення до міжнародних та національних документів у сфері прав людини; 3) ставлення до дотримання прав і свобод людини в Україні; 4) оцінка рівня своїх знань у цій сфері тощо. Тобто оцінний компонент правосвідомості молоді складається зі ставлень до конкретних правових об'єктів у сфері прав людини, і це ставлення є різним стосовно кожного з цих об'єктів. Не потребує доведення той факт, що в різних молодих людей різне ставлення до прав і свобод людини. Проте ми зробимо спробу виявити та розглянути найхарактерніші, загальні емоції, настрої, почуття, поширені в молодіжному середовищі. Це завдання досить складне, оскільки почуття, настрої молоді не є постійними, вони мінливі та рухливі.

Закріплення прав і свобод людини у вітчизняному законодавстві не є самоціллю, а їхнє головне призначення – це поліпшення життя кожної людини і всього суспільства, відтак, здавалося б, що і почуття, які виражають ставлення молодих людей до прав людини, мають бути позитивними. Проте це не так. Результати дослідження виявили неоднозначність ставлення молоді до існуючих прав людин. Значна частина молодих людей позитивно сприймають існуючі права людини, однак частина української молоді нейтрально налаштована до існуючих в Україні прав і свобод людини, а інколи й негативно. Бесіди, які були проведені з респондентами, допомогли розібратися в причинах такого становища. Молодими людьми були названі різні причини, які негативно впливають на їхнє ставлення до існуючих прав людини. Проте головною причиною, на думку автора, є відчуття молоддю своєї безправності та незахищеності, незважаючи на закріплення в законодавстві широкого кола прав людини. До аналогічного висновку прийшли і такі російські дослідники-ювенологи як С.Сібіряков, Н. Демідов [5, 73]. Результати досліджень вказують на існування в пострадянських країнах такого парадоксу: в законодавстві закріплені найпрогресивніші права і свободи людини, а молодь відчуває себе безправною та незахищеною. Як наслідок, нівелюється значення та роль прав і свобод людини у свідомості молоді.

Висновок про недооцінювання значення прав людини підтверджується і результатами відповідей на таке питання анкети "Хто, на вашу думку, є найвидатнішою постаттю в історії України?" (опитування "Молодь України: квітень 2003 р.", яке проводилося Державним інститутом проблем сім'ї та молоді та Українським інститутом соціальних досліджень) [6, с.176]. Серед запропонованих варіантів відповідей окремі молоді люди назвали прізвища осіб, які порушували права людини (наприклад, Сталін). Такі результати соціологічного дослідження дають підставу констатувати: ідеї прав людини знайшли своє сприйняття в молодіжному середовищі, проте ще не проникли глибоко у свідомість молодих людей. Тому у свідомості молоді одночасно співіснують прогресивні гуманні цінності та більш глибинні, що мають корені у тоталітарному минулому (наприклад, ностальгія за "міцною рукою"). Як наслідок, у більшості молодих людей ставлення до існуючих прав і свобод людини неоднозначне, мінливе, спонтанне.

Результати анкетування, бесіди з молодими людьми і особисті спостереження свідчать, що ставлення молодих людей до національного законодавства в сфері прав і свобод людини є однорідним – молодь вважає, що в українському законодавстві достатньо закріплено прав і свобод людини, їх тільки потрібно дотримуватися. За п'ятибальною системою молоді люди оцінюють існуюче українське законодавство в сфері прав людини на "4", а практика його дотримання була ними оцінена на "2".

Дослідження ставлення до міжнародних документів у галузі прав і свобод людини було здійснено на прикладі одного з документів у цій сфері – Конвенції ООН про права дитини. Наводимо приклади висловлювань, які характеризують ставлення молодих людей до цього міжнародного документу: "Моє ставлення до Конвенції ООН про права дитини? Надзвичайно важливим є вже факт її існування. Адже цей документ став своєрідним гарантом безпеки дитини чи не по всій планеті. Він ствердив, що дитина – також людина, тільки маленька. Людина з усіма її невід'ємними правами і свободами. Конвенція ООН про права дитини – це щит, викуваний з чистого золота правди, яким дитина в кожну хвилину може захистити себе від безправ'я і могутності цього світу... Життєво необхідний документ. Та чи всі читали хоча б окремі його пункти, витяги?" [7, с.121]. "Документ звичайно розумний, гуманний, несе на собі ідею справедливості." [7, с.105]. "Де те сімейне оточення, атмосфера щастя, любові та розуміння? Лише на тридцяти сторінках Конвенції?" [7, с.115]. "І що нам дало прийняття цієї конвенції?". "Не можна сказати, що ніякі закони та статті Конвенції про права дитини не виконуються в нашій державі. Виконуються і відчувається певне піклування про підростаюче покоління. Але якщо ми хочемо зберегти націю, треба збільшити зусилля, повернутися обличчям до дітей та молоді, зробити все, щоб покращити їхнє життя" [7, с.108].


 
 

Цікаве

Загрузка...