WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правосвідомість молоді в сфері прав і свобод людини - Реферат

Правосвідомість молоді в сфері прав і свобод людини - Реферат

Реферат на тему:

Правосвідомість молоді в сфері прав і свобод людини

У статті дано наукове визначення сутності поняття права і свободи людини, висвітлена правосвідомість молоді у цій сфері, встановлено рівень знань молоді своїх прав і свобод. Результати дослідження свідчать про необхідність вжиття невідкладних заходів щодо підвищення рівня правосвідомості молоді у сфері прав і свобод людини.

Ключові слова: правосвідомість, молодь, права людини.

Сучасний період розвитку Української держави характеризується глибоким реформуванням політичних, економічних, духовних, організаційних основ життя суспільства. Після довгого перебування в рамках жорсткої адміністративної системи управління, яка не здатна була повною мірою враховувати та задовольняти інтереси громадян, наше суспільство останніми роками прагне вийти на шлях побудови правової держави. Формування правової держави передбачає взаємодію держави і права в такий спосіб: держава, спираючись на право, регулює суспільні відносини, в центрі яких знаходяться права і свободи людини та громадянина. Україною вже здійснені важливі кроки в напрямі розбудови правової держави. Зокрема, в ст.3 Конституції України закріплено, що "людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю"[1]. Вихід загальнолюдських цінностей на перший план своєю чергою вплинув на докорінне оновлення світогляду населення України. Зазначені зміни в світогляді населення поставили перед юридичною наукою нове завдання – дослідження правосвідомості в сфері прав і свобод людини. В цьому контексті особливий інтерес викликають наукові дослідження, пов'язані з поглибленим вивченням правосвідомості молоді в сфері прав і свобод людини.

Проблема правосвідомості молоді в сфері прав і свобод людини досліджувалася в працях таких науковців, як Н.Ю. Евпалова, Н.І. Еліазберг, Н.В. Місюра, П.М. Рабінович, С.А. Тугутова, В.С. Устінов та ін. Об'єктом дослідження згаданих науковців виступали окремі аспекти цієї проблематики, зокрема рівень знань молодими людьми прав і свобод людини, ставлення до їх дотримання, рекомендації щодо викладання спецкурсів з прав людини для молоді та ін. Проте в цілому проблема правосвідомості молоді залишається малодослідженою.

Метою нашого дослідження є комплексне вивчення правосвідомості молоді в сфері прав і свобод людини. Відповідно до поставленої мети в статті розв'язуються такі завдання: 1) формулюється дефініція правосвідомості молоді в сфері прав і свобод людини, 2) здійснюється аналіз рівня правосвідомості сучасної української молоді щодо прав і свобод людини.

Правосвідомість молоді в сфері прав і свобод людини – це складова частина правосвідомості молодих людей, яка являє собою інтегративне, стійке особистісне утворення, що включає знання прав і свобод людини, оцінне ставлення до них, готовність користуватися правами та захищати їх правовими засобами в разі порушення. Правосвідомість молоді в сфері прав і свобод людини є надзвичайно складний, неоднозначний, суперечливий, а разом з тим оригінальний, самобутній соціально-правовий феномен, що складається з трьох взаємопов'язаних компонентів: знання, оцінний компонент, поведінковий компонент. Стаття побудована так, щоб дослідити кожен компонент правосвідомості та правосвідомість молоді в сфері прав і свобод людини взагалі.

З метою вивчення рівня правосвідомості молоді в сфері прав і свобод людини обрано метод соціологічного дослідження – анкетування. Всього було опитано 226 молодих людей м. Хмельницького. В анкетуванні взяли участь молоді люди двох вікових груп: 1) 14-17 років, 2) 18-24 років. Респонденти були представлені так: 53% – жінки, 49% – чоловіки. Деяка непропорційність чоловіків і жінок у проведеному анкетуванні пояснюється нерівністю цих статевих груп в населенні України. Оскільки дослідження має характер зондування, тому не претендує на повну репрезентативність результатів. Результати проведеного анкетування розміщені так: а) знання молоді в сфері прав і свобод людини; б) оцінний компонент правосвідомості молоді в сфері прав і свобод людини; в) поведінковий компонент правосвідомості молоді в сфері прав і свобод людини.

І. Знання молоді в сфері прав і свобод людини – є важливим складовим компонентом правосвідомості молоді щодо прав і свобод людини. Це пояснюється тими важливими функціями, які виконують знання в сфері прав і свобод людини, а саме: 1) вплив на формування ставлення до людини, її прав як однієї з головних цінностей суспільства; 2) вироблення уявлення про права і свободи людини; 3) сприяння формуванню власної морально-правової поведінки та застосування отриманих відомостей в особистій поведінці; 4) накопичення соціального досвіду в галузі дотримання прав людини. Отже, знання в сфері прав і свобод людини виступають основою правової орієнтації людини в навколишньому середовищі.

Результати анкетування показали, що більшість молодих людей (80,5%) під поняттям "права людини" розуміють "узаконену можливість щось робити, задовольняти свої потреби"; 8,0% респондентів – "відсутність будь-яких обмежень"; 6,2% – "виняткову пільгу, яка надається певній людині, на відміну від інших осіб". 5,3% респондентів вибрали "інший варіант" і спробували сформулювати власні дефініції "прав людини". Результати дослідження дають можливість дійти такого висновку – більшість молодих людей правильно розуміють сутність прав і свобод людини – молодь сприймає права людини як обмежену, а не абсолютну свободу, вседозволеність. Такий висновок підтверджується і результатами соціологічних досліджень, проведених С.А. Тугутовою. Її дослідження показали, що керівний принцип, згідно з яким межа моїх прав – це межа, де закінчують діяти твої права, відомі школярам [2, с.131].

Проведене анкетування дало можливість автору встановити рівень знань молодими людьми назв існуючих прав і свобод людини. Вивчення відповідей анкет вказує на те, що існує різка диференційованість у знаннях молоді з цього питання: частина молодих людей не можуть назвати жодних прав людини, інші – без особливих труднощів перелічують назви існуючих прав і свобод. В анкетах респонденти найчастіше називали такі права і свободи людини як свобода слова і друку, право на освіту, право на життя, право на працю, право на свободу і особисту недоторканність, право на відпочинок. Результати анкетування свідчать про те, що частина школярів плутають окремі права людини та галузі права. Як наслідок, до прав людини були віднесені "кримінальне право", "адміністративне право", "цивільне право". Згідно з відповідями деяких молодих людей, в Україні з'явилися й нові права (наприклад, "право на хавчик") чи набули нового звучання вже існуючі (так право голосувати перетворилося в "право на голос").

Незважаючи на те, що законодавство України містить багато прогресивних прав і свобод людини, ми вирішили дізнатися у респондентів: "Якими б правами і свободами ви доповнили сучасне українське законодавство?" Далі наводяться приклади запропонованих прав: "право вільно пересуватися по Земній кулі", "право на вживання легких наркотичних засобів", "право на продаж спиртних напоїв з 16 років", "право на безоплатне харчування студентів у їдальнях", "право самостійно обирати вчителів" та ін. Студентами, які навчаються у вузах на платній основі, було запропоновано "право на безоплатне навчання у всіх вузах України". А от серед опитаних молодих людей-студентів юридичного факультету домінуючою була думка, що не потрібно доповнювати українське законодавство ніякими правами і свободами, потрібно тільки не порушувати існуючі.

83,6% опитаних молодих людей розуміють, що права людини не можуть існувати без обов'язків. Щодо сутності правових обов'язків думки респондентів розподілилися: 67,7% опитаних вважають, що обов'язки громадянина – це гарантія його прав, а 32,3% вважають обов'язки громадянина – це обмеження його прав.

Результати анкетування показали, що молодь знає основні правові обов'язки гірше, ніж права. Більшість студентів і школярів обмежилися записом в анкеті такого обов'язку як додержання законів. Лише незначна частина опитаних молодих людей назвали більш широкий спектр правових обов'язків, зокрема обов'язок дотримуватися Конституції та законів України; не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей; сплачувати податки і збори; не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині; захищати Вітчизну (про цей обов'язок згадували, як правило, юнаки); шанувати державні символи України (про цей обов'язок знають переважно студенти юридичного факультету). Деякі молоді люди вважають, що в них немає правових обов'язків.


 
 

Цікаве

Загрузка...