WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Окремі риси касації за чинним КПК України - Реферат

Окремі риси касації за чинним КПК України - Реферат

До такого ж висновку дійшли В. Бойко, Н. Бобечко, які також вважають, що законодавець дещо обмежив обсяг перегляду судових рішень і певною мірою відступив від ревізійних засад їхньої перевірки. Ревізійні засади виявляються у таких випадках: перевірка судового рішення в повному обсязі, незалежно від доводів, викладених у скаргах, клопотаннях та поданнях; перевірка судового рішення щодо всіх засуджених, у тому числі і тих, які не подавали скарг чи клопотань і щодо яких не вносилося подання прокурором.

Оскільки заінтересовані особи подали клопотання про перегляд судового рішення лише в певній частині, то, очевидно, що зі всіма іншими висновками суду, викладеними в цьому рішенні, вони погоджуються. А тому переглядати таке судове рішення в повному обсязі немає потреби. Обмеження обсягу перегляду судового рішення узгоджується з принципами змагальності та диспозитивності у кримінальному процесі [4].

Касаційна інстанція переглядає законність і обґрунтованість вироку, тобто відповідність його нормам матеріального і процесуального закону, фактичним обставинам справи, відповідність цих обставин доказам, дослідженим у судовому засіданні, їхню достовірність та достатність. Перевіряються та оцінюються і нові матеріали, подані учасниками процесу та витребувані судом.

Законність та обґрунтованість судового рішення перевіряється судом касаційної інстанції за наявними в справі і додатково поданими матеріалами в тій частині, в якій воно було оскаржене. Якщо задоволення скарги або подання дає підстави для ухвалення рішення на користь інших засуджених, від яких не надійшли скарги або щодо яких не внесено подання, касаційний суд зобов'язаний ухвалити таке рішення (ч.2 ст.395 КПК України). При цьому зміни, які вносяться касаційним судом, не повинні погіршувати становище засудженого чи виправданого

Зазначені норми на практиці є фактично додатковими гарантіями правосуддя і прав особи (засудженого і виправданого).

4. Подання нових (додаткових) матеріалів.

Як уже зазначалося, касаційний суд перевіряє законність та обґрунтованість вироку за наявними у справі та додатково поданими матеріалами. Такі матеріали можуть бути надані як до, так і в ході розгляду справи судом касаційної інстанції, але до видалення суду в нарадчу кімнату. Метою подання нових (додаткових) матеріалів є підтвердження доводів касаційної скарги, чи касаційного подання, чи, навпаки, спростування доводів, які викладені у скарзі чи поданні.

Закон дозволяє заінтересованим особам подати до касаційного суду документи, яких не було у справі. Проте нові документи не можна одержувати шляхом проведення слідчих дій. Особа, яка подала такі матеріали, повинна вказати, яким шляхом вони були одержані та яке значення вони мають для вирішення кримінальної справи. Нові матеріали можна витребувати також і касаційним судом (ст.393 КПК України).

У літературі висловлена пропозиція про право касаційного суду в окремих випадках дати доручення органам досудового слідства та суду на проведення певних слідчих дій, щоб усунути прогалини слідства або перевірити ті дані, які подали в суд заінтересовані особи [5]. З такою пропозицією навряд чи можна погодитися з таких причин. По-перше, закон (ст.393 КПК України) категорично забороняє одержувати нові матеріали шляхом проведення слідчих дій. По-друге, судові доручення, передбачені ст.315 КПК України, може давати органам досудового слідства тільки суд, який розглядав справу по першій інстанції. По-третє, з метою усунення прогалин досудового та судового слідства, виправити які касаційний суд не може, законом (п.2 ст.396 КПК) передбачено скасування вироку, постанови чи ухвали і направлення справи на додаткове розслідування або на новий судовий чи апеляційний розгляд. Щодо усунення неповноти чи однобічності судового слідства без направлення справи на новий судовий чи апеляційний розгляд, то касаційному суду слід керуватися за аналогією ч.4 ст.358 КПК про надання суду доручення про виконання окремих процесуальних дій.

Положення ст.393 КПК України про можливість витребування нових матеріалів касаційним судом потребує уточнення. На нашу думку, касаційний суд може витребувати нові матеріали з власної ініціативи лише для прийняття рішення на користь інших засуджених, від яких не надійшли клопотання або щодо яких не вносилося подання. В усіх інших випадках касаційний суд вправі витребувати нові матеріали тільки за клопотанням заінтересованих осіб. До цих осіб не належить прокурор, оскільки для нього не існує перепон для витребування нових матеріалів.

Під новими матеріалами треба розуміти як ті, що передбачені ст.83 КПК, так і будь-які інші, одержані законним шляхом: бухгалтерські документи (накладні, платіжні ордери, квитанції), акти ревізії, висновки аудиторських перевірок, акти митних оглядів, договори, контракти, ліцензії, довідки, висновки спеціаліста, документи про нагороди та заохочення, про інвалідність, наявність утриманців, фотографії, відео – і аудіо записи [6].

Оскільки вирок ґрунтується тільки на доказах розглянутих у судовому засіданні, тому нові матеріали не можуть служити підставою для зміни вироку чи закриття справи. Нові матеріали тільки сприяють винесенню рішення про те, чи є потреба у зміні вироку і направленні справи на новий судовий розгля, за винятком випадків, коли такі матеріали не потребують дослідження.

5. Перегляд судових рішень у спеціально визначених судах.

Відповідно до положень Закону України "Про судоустрій", визначено дволанкову систему касаційних судів шляхом утворення Касаційного суду України і закріплено право на звернення з повторною касацією до Верховного суду України.

На думку деяких учених, зокрема С. Ківалова, М. Хандуріна, існування повторної касації є недоцільним, оскільки утворюється чотириланкова судова система: перша інстанція, апеляція, касація, повторна касація; в результаті повторної касації невиправдано збільшаться терміни розгляду конкретних справ; повторна касація – це новація закону, вона невідома в юридичній науці та практиці, а Конституцією не передбачено створення Касаційного суду України, а також Апеляційного суду [7].

На нашу думку, повторна касація не є четвертою інстанцією, а згідно з Законом "Про судоустрій України", для забезпечення всебічного, повного та об'єктивного розгляду справи, законності судових рішень в Україні діють суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій. Відповідно до цього, повторна касація є особливим видом провадження по перевірці судових рішень, які набрали законної сили. Крім того, законодавець справедливо запровадив встановлення дволанкової системи касаційних судів, оскільки це буде додатковою гарантією права особи на судовий захист, яка після подання скарги до Касаційного суду має можливість оскаржити ухвалене рішення і у Верховному Суді України.

Проведення аналізу та обговорення таких важливих процесуальних гарантій правосуддя, захисту прав особи у кримінальному процесі, як перегляд судових рішень у касаційному порядку, має на меті сприяти вдосконаленню цього інституту, утвердженню основних засад кримінального судочинства не декларативно, а в практичній діяльності.

Література

  1. Розвиток недержавних організацій через правові реформи: Семінар. – К. – 28-29серпня 1996. – С.180

  2. Закон України "Про судоустрій", К., 2002. – С.9.

  3. Шинелева Т. Ревизионный порядок: за и против // Законность. – 2003. – №5. – С.7.

  4. Бойко В., Бобечко Н. Щодо деяких положень нового кримінально-процесуального законодавства України //Право України. – 2003. – №1-.С.101.

  5. Маляренко В.Т. Про окремі питання касаційного перегляду кримінальних справ за новими правилами // Вісник Верховного Суду України. – 2001. – №4. – С.42.

  6. Кримінально-процесуальний кодекс України, науково-практичний коментар за редакцією В.Т.Маляренка. – К.:Форум, 2003. – С.756.

  7. Хандурін М. Засади правосуддя // Юридичний вісник України. – 2002. – 12-18 січня. – С.6; Ківалов С.Пріоритети оновлення судової влади // Голос України. – 2002. – 12 березня. – С.6; Ківалов С.Судова реформа. Крок за кроком // Урядовий кур'єр. – 2003. – №13. – С.6.


 
 

Цікаве

Загрузка...