WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблеми викладання прав людини у вищих навчальних закладах - Реферат

Проблеми викладання прав людини у вищих навчальних закладах - Реферат

Однак, незважаючи на беззаперечність того, що викладання прав людини в Україні є більш ніж на часі, налагодження системи викладання цієї навчальної дисципліни стикається із значними труднощами. Зокрема, це стосується і викладання прав людини у вищих навчальних закладах. Першою ж, проте не останньою, є проблема забезпечення студентів необхідною літературою. Самоочевидно, що для налагодження повноцінної системи викладання прав людини у вищих навчальних закладах необхідно мати достатню кількість навчальної та методичної літератури. Брак відповідної навчальної літератури є складовою механізму гальмування у справі налагодження викладання прав людини.

Знання прав людини збагачує особистість, активно сприяє вихованню позитивних рис. (Так, наприклад, серед студентської молоді може бути сформована установка на неможливість будь-яких проявів дискримінації). Саме завдяки проголошенню і здійсненню прав і свобод людини забезпечується самобутність і унікальність особистості, повною мірою розкриваються і виявляються її творчі здібності і можливості, що має вирішальне значення для прискорення суспільного розвитку в цілому.

Сьогоднішній стан викладання прав людини у вищих навчальних закладах України, за даними нашого дослідження, не є належним. З вищих навчальних закладів третього-четвертого рівня акредитації права людини як окрему навчальну дисципліну викладають у Національній академії внутрішніх справ, Києво-Могилянській академії та Донецькому національному університеті. З вузів першого-другого рівня акредитації права людини викладають для студентів юридичного факультету Коледжу "Західноукраїнський колегіум". Щодо Львівського національного університету імені Івана Франка, то тут права людини як окрема навчальна дисципліна, на жаль, не викладаються. Щоправда на юридичному факультеті університету окремі блоки тем, які висвітлюють проблематику прав людини, читаються для студентів першого курсу у межах навчальної дисципліни "Теорія права та держави" та для магістрів у межах навчальної дисципліни "Філософія права". Висвітлюється проблематика прав людини і у процесі читання лекцій з навчальних дисциплін з курсів "Основи права України" та "Основи конституційного права України" для студентів неюридичних спеціальностей університету. А проте кількість годин, яка відводиться згаданій проблемі, не може сприяти повному та ґрунтовному висвітленню "праволюдинної" тематики.

Досвід викладання прав людини в межах курсів "Основи права України" та "Основи конституційного права України" упродовж майже п'яти років дає підставу автору пропонованої статті зробити деякі висновки та узагальнення.

На нашу думку, передусім, назріла потреба запровадження прав людини як обов'язкової навчальної дисципліни на всіх спеціальностях у вищих навчальних закладах України. Як посттоталітарна держава Україна повинна інформувати своїх громадян про можливості захисту їхніх порушених прав. Вивчення прав людини у вузах має бути завершальним етапом своєрідної "праволюдинної драбини", оскільки починати вивчення прав людини слід ще зі шкільної лави, де дітей ознайомлюватимуть з їхніми правами.

По-друге, розробляючи навчальні плани та програми, необхідно брати до уваги специфіку не лише того чи іншого навчального закладу, але й особливості вікового складу аудиторії, спрямування професійного навчання тієї чи іншої спеціальності. Зокрема, слід враховувати усталену спеціалізацію факультетів. Наприклад, викладаючи права людини для студентів факультету журналістики, наголошувати треба на практиці реалізації права на свободу слова в Україні та інших пострадянських державах, порівнявши її з практикою захисту права на свободу слова у країнах, яких "соціалізм з людським обличчям" не торкнувся. Студентів історичного факультету, природно, більш цікавитиме історичний огляд становлення феномену прав людини; студентів економічного факультету цікавитимуть, мабуть, питання захисту авторських прав. Щодо викладання прав людини у спеціалізованих юридичних вузах, то важливо наголосити на основній відмінності у специфіці та методології викладання прав людини у юридичних вузах. Водночас обов'язково слід враховувати те, що головним напрямком роботи студентів зазначених вузів у майбутньому становитиме правозастосовча та правореалізаційна діяльність, тобто у своїй роботі вони керуватимуться як основним принципом аксіомою відновлення порушених прав, запобігання їх порушенням. Відтак видається за доцільне у зазначених вузах головну увагу приділяти не філософським, моральним аспектам феномену прав людини, а власне практико-прикладним, особливо це стосується навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ, студенти яких повинні засвоювати курс прав людини як основної навчальної дисципліни.

Серед інших можливих проблем при викладанні прав людини у юридичних закладах як окремої навчальної дисципліни слід зазначити можливість дублювання деяких тем загального курсу прав людини та тем галузевих дисциплін. У першу чергу це стосується конституційного права, одним з блоків якого виступають інститут правового стасусу людини і громадянина, тобто це вимагатиме особливої методології побудови курсу прав людини.

Однією з проблем, як уже зазначалось, виступає гостра нестача навчальної літератури, посібників з прав людини. Як один із виходів із такої ситуації можна запропонувати проведення всеукраїнського конкурсу на написання підручника з прав людини.

Наприкінці зауважимо, що, оскільки вже в одній із перших статей Конституції України (ст.3) встановлено, що права i свободи людини та їх гарантiї визначають зміст i спрямованість діяльності держави, а утвердження i забезпечення прав i свобод людини є її (держави) головним обов'язком [5], проблема прав людини завжди йде у взаємозв'язку із розвитком демократії. Суспільство не може бути демократичним, якщо його громадяни не мають чіткого уявлення про права і обов'язки людини, про закони, які регулюють відносини у певному суспільстві. Тому освіта в галузі прав людини повинна стати загальною і обов'язковою, перетворитися в складову навчального і виховного процесу у вищому навчальному закладі.

Література

  1. Нерсесянц В.С. Права человека в истории политической и правовой мысли (от древности до декларации 1789 г.)//Права человека в истории человечества и в современном мире. – М., 1989.

  2. Решетников Ф.М. Основные правовые системы современности. – М., 1992.

  3. Mеждународная защита прав и свобод человека: Сборник документов. – М., – 1990.

  4. Буткевич В. Права людини в Україні // Політична думка. – 1993. – №1.

  5. Конституцiя України//Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141.


 
 

Цікаве

Загрузка...