WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Криміналістичні аспекти у плануванні судового розгляду кримінальних справ - Реферат

Криміналістичні аспекти у плануванні судового розгляду кримінальних справ - Реферат

Розглянемо, для прикладу, справу про хуліганство, в якій двоє підсудних обвинувачуються в побитті людини, що зробила їм зауваження з приводу занадто зухвалого поводження в громадському місці. Один з підсудних стверджує, що, хоча знаходився на місці події разом із своїми товаришем, сам потерпілому ударів не завдавав. На досудовому слідстві під час допитів потерпілого й очевидців злочину дії кожного з обвинувачуваних не конкретизувалися. Закономірно, що з'ясування цього факту повинне бути головним завданням судового слідства. Готуючись до участі в процесі, достатньо зробити позначки, короткі нотатки питань, які доцільно задати потерпілому, свідкам, підсудним і які дадуть змогу індивідуалізувати дії обвинувачуваних: що кожний з допитуваних бачив сам і що конкретно може сказати про поведінку кожного з підсудних.

Якщо ж йдеться про більш складну справу, в якій залишилось багато нез'ясованих або недостатньо з'ясованих питань і знадобляться не тільки поглиблені допити вже раніше допитаних на досудовому слідстві осіб, але й залучення нових доказів, проведення інших, крім уже виконаних, слідчих дій, у такому випадку необхідний докладний і максимально деталізований план.

Зрозуміло, що тут багато залежить і від особистих якостей юриста: його інтелекту, пам'яті, знань, уміння швидко орієнтуватися в обстановці судового процесу, який часто змінюється, від професійного досвіду прокурора, адвоката, набутих ними навичок, звичок.

Головне, щоб кожен професійний учасник майбутнього судового розгляду мав достатню, чітку і зрозумілу для себе робочу програму дій ходу цього розгляду.

Загальні положення щодо складання, графічного оформлення плану дослідження доказів у суді містяться у посібниках для суддів, прокурорів і адвокатів [4, с.45-60; 10, с.9-16; 8, с.80-82]. Однак важливо врахувати такі рекомендації.

1. Непотрібно перевантажувати план, оскільки це утруднює користування ним у судовому розгляді. У деяких із названих вище посібників пропонується наводити в плані зміст викладених в обвинувальному висновку доказів, на яких ґрунтується обвинувачення, щоб, виходячи з цього, планувати способи їхнього дослідження. Видається, що в цьому немає потреби. Звичайно, у відносно складних справах, бодай, короткий конспект наявних у них істотних доказів (а іноді, особливо, коли можна очікувати, скажімо, зміни показань, одержаних на досудовій стадії, – і навіть дослівний виклад найважливіших з них) необхідний, причому з точною вказівкою томів і аркушів справи, де ці докази знаходяться, щоб їх, у разі потреби, легко можна було знайти. Але це не елемент плану, а результат ознайомлення зі справою, вихідний матеріал для планування. Власне, ретельне вивчення матеріалів справи, аналіз зібраних доказів, завчасна їхня оцінка – усе це і дає можливість виявити не з'ясовані ще питання, спірні положення, дослідження яких має бути передбачене в плані.

Вищенаведене стосується також різного роду схем, що складаються в результаті вивчення справи (наприклад, схема злочинних зв'язків між підсудними у групових справах), таблиць, що відображають причетність кожного з підсудних до тих чи інших епізодів обвинувачення, та ін. Такі матеріали можуть допомогти передусім обвинувачу орієнтуватися у великій за об'ємом, багатоепізодній, складній справі. Будучи у плані додатками, вони виступають підготовчим етапом його складання, безпосередньо полегшують процес планування.

2. Для більшої зручності користування планом в умовах судового розгляду планування умовно може проводитися на декількох рівнях.

Перший рівень. Загальний план дослідження доказів, в якому визначаються обставини, що підлягають встановленню в поєднанні з криміналістичними засобами та способи цього процесу.

Другий рівень. В об'ємних і складних кримінальних справах може виникнути потреба в окремому плануванні дослідження доказів щодо тих чи інших елементів складу злочину, різних епізодів обвинувачення, стосовно конкретних підсудних. Це можуть бути самостійні плани або розділи загального плану.

Третій рівень. Унаслідок особливої важливості або складності тієї чи іншої наміченої слідчої дії (такої, наприклад, як допит підсудного, потерпілого, свідка, показання якого мають винятково суттєве значення, огляд місця події, відтворення обстановки і обставин події тощо) деколи, поряд із загальним планом, доцільно складати детальний план виконання саме цієї слідчої дії.

Вищевикладене дає підстави дійти такого висновку. План судового слідства – це кінцевий підсумок ходу планування, зовнішній його вираз. Сутність цього процесу полягає у виборі такого порядку й об'єму дослідження доказів, який би забезпечив високу якість судового слідства, його повноту, об'єктивність та всебічність. Цей процес обов'язково потребує застосування напрацювань криміналістики, зокрема рекомендації щодо періодизації, структури, змісту, суб'єктного складу та форми процесу планування дослідження доказів у ході судового слідства в кримінальних справах.

Література

 1. Альперт С.А. Обвинение в советском уголовном процессе. – Харьков, 1977.

 2. Ароцкер Л.Е. Использование данных криминалистики в судебном разбирательстве уголовных дел. – М., 1964

 3. Ароцкер Л.Е. Применение государственным обвинителем тактических приемов и методов советской криминалистики. // Поддержание государственного обвинения в суде. – М., 1970.

 4. Воробьев Г.А. Планирование судебного следствия. – М.,1978.

 5. Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием "грязных денег": Метод. пособие. – М., 2002.

 6. Європейська конвенція про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів від злочинної діяльності. 8 листопада 1990 року. //Міжнародні договори України про правову допомогу. – Ужгород, 2000.

 7. Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 28 листопада 2002 року. //Урядовий кур"єр, – 2002. – 11 грудня

 8. Защита по уголовному делу. – М.,1998.

 9. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: Науково-практичний посібник. – К.,2002.

 10. Кириллова Н.П. Процессуальные и криминалистические особенности поддержания государственного обвинения в суде первой инстанции. – СПб., 1996.

 11. Козін А.А., Літвінов О.В. Деякі проблеми застосування статті 209 "Легалізація (відмивання" грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом" // Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування і вивчення. – Київ – Харків, 2002. С.151-154.

 12. Кримінально-процесуальний кодекс України. Проект робочої групи Кабінету Міністрів України. – К., 2000 (станом на 1 березня 2000 року).

1 Єдиним посібником, в якому більш – менш комплексно розглядались криміналістичні аспекти судового слідства, у тому числі його планування, є книга Л.Є. Ароцкера [2; 3].

Когутич І., 2003

2 Питання методики вивчення матеріалів справи під час підготовки до судового розгляду – це окреме питання.. Як саме це робити, – значною мірою залежить від індивідуальних властивостей судді, прокурора, адвоката, а саме від їх пам"яті, вміння критично оцінити, обміркувати матеріали справи, уміння робити відповідні висновки і накреслювати подальші дії, від досвіду, навичок кожного із них. Головне, щоб у результаті вивчення справи були з'ясовані названі вище питання і накреслений чіткий план дослідження доказів під час судового розгляду.

3 Вперше з цим явищем на державному рівні, зіткнулися правоохоронці США за часів сумнозвісного Аль Капоне, який у період дії "сухого закону" легалізував свої злочинні надприбутки через мережу спеціально створених пралень (звідти і пішла назва, яка використовується у повсякденні, – "відмивання брудних грошей" [7, с.160-171].

4 Зокрема мова йде про Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 28 листопада 2002 року, який набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, тобто з 11 червня 2003 року [10].


 
 

Цікаве

Загрузка...