WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Криміналістична техніка і науково-технічний прогрес - Реферат

Криміналістична техніка і науково-технічний прогрес - Реферат

Така взаємозумовленість організації і права пояснюється тим, що кримінально-процесуальні норми, регулюють організаційні відносини (процедуру судочинства) і мають винятково організаційно-процедурний, управлінський характер. Їх правовий зміст можна пояснити суспільною значущістю регульованих організаційних відносин.

Удосконалення правових і організаційних основ необхідно розглядати комплексно, що можливо в рамках всієї системи техніко-криміналістичного забезпечення розкриття злочинів.

Відомо, що застосування традиційних фотографічних методів фіксації процесу і результатів слідчих дій може бути піддано сумніву з точки зору формальних вимог кримінально-процесуального законодавства. Використання багатоступеневих процесів отримання фотознімків не дає підстави учасникам слідчої дії піддавати сумніву їхню достовірність. Розвиток науково-технічного прогресу надає широкий спектр можливостей для отримання зображень уже в ході слідчої дії чи безпосередньо після її завершення:

  • по-перше, удосконалюються експерсні методи виготовлення фотознімків (фотоапарати типу "Полароїд"). Переваги цих методів фотографій зауважив ще в 1965 р. М.О. Селіванов, підкреслюючи, що саме оперативною фотографія стане лише тоді, коли слідчий буде повністю відокремлений від "мокрих" і "темних" фотолабораторних процесів. У цьому аспекті є перспективним дифузійний "одноступеневий" метод фотографії. Переваги експерсної фотографії перед звичайною фотозйомкою мають для слідчого особливе значення, оскільки, окрім економії часу надається можливість підвищити ефективність процесуального оформлення фотографій шляхом засвідчення їх достовірності безпосередньо на місці виконання слідчих дій [3, с.573];

  • по-друге, дедалі більшого поширення набувають оптико-електронні методи захисту зображень (з допомогою спеціальних фотоапаратів і звичайних відеокамер). Внаслідок цього запису зображення може бути роздрукованим. Так спеціальні відеопринтери (інша назва – фотопринтери) дають можливість отримувати порівняно недорогі знімки, близькі за якістю до звичайної фотографії.

Зауважимо, що сучасні можливості комп'ютерної техніки також дають змогу обробляти записане зображення, а потім роздруковувати його на принтерах, і отримувати якісне зображення. У цьому процесі може використовуватись звичайний папір, що є перевагою перед застосуванням досить дорогих касет для відеопринтерів і фототехніки "Полароїд". До того ж використання комп'ютерів у ході проведення слідчих дій дасть змогу вирішити й інші проблеми розслідування. Очевидні переваги зазначених методів отримання зображень дають підставу говорити про можливості витіснення ними традиційної фототехніки. При тім висока вартість таких апаратних засобів окупається економікою часу і затратних матеріалів на виготовлення знімків.

Вважаємо, що така апаратура може знайти застосування в криміналістичній практиці, особливо в її використанні у складі пересувних криміналістичних лабораторій. Зауважимо також, що економічні реформи, які відкрили доступ по передових технологій, мали дієвіший вплив на умови масового використання досягнень науки і техніки у боротьбі із злочинністю. Дія цього чинника особливо посилилась останнім часом. Наочне свідчення того – чим раз ширше і активніше застосування в слідчій практиці інформаційних технологій, що зробили останніми роками колосальний стрибок у бік не тільки зменшення вартості комп'ютерних пристроїв, але й безумовно підвищення їхніх якісних характеристик (швидкої дієвості, об'ємів інформації, що зберігається та ін.). Є.П. Іщенко помічав у розвитку інформатики дивне явище: щорічно ціна однієї логічної операції, що виконується на ЕОМ, зменшується на 25%, а вартість елемента пам'яті на 40%. Більше того, кожні півроку більш як удвічі збільшується загальна ємність пам'яті ЕОМ усіх класів. Отже, за останні 25 років вартість техніки засобів, віднесена до однієї логічної операції зменшилась у 10000 разів [4, с.6]. Разом з прогресом в електронно-обчислювальній техніці розвиваються і стають доступнішими інші радіоелектронні засоби (звуко – і відеозапису), що становлять значну частину криміналістичної техніки. В сучасних умовах виявляються чим раз гостріші суперечності між потенційними можливостями криміналістичної техніки для вирішення проблематики питань кримінального судочинства і існуючою системою права і організаційною системою забезпечення її застосування. Сформоване чотири десятиріччя назад, але поки що діюче кримінально-процесуальне законодавство і регламентоване ним судочинство орієнтовані на колишню систему соціально-економічних відносин і відповідний їм рівень розвитку науки і техніки. Сучасні методи і засоби не сприймаються, а часто просто відкидаються застарілою системою організації і правового регулювання їхнього застосування, що склалася в інших умовах. Це головна причина того, що вітчизняна криміналістика освоює досягнення науково-технічного прогресу, на 15-20 років відстаючи з багатьох позицій від розвинутих країн. Фактично існуючий щодо цього правовий порядок є гальмом на шляху до втілення в практику розслідування злочинів не лише найновіших досягнень науки і техніки, але й широкого застосування наявних засобів і методів криміналістичної техніки. Про це свідчить, наприклад, досить обмежене застосування одорології, засобів електронно-обчислювальної техніки, ігнорування поліграфа. Недосконалість системи правового регулювання пояснює і багаточисленні кримінально-процесуальні процедурні проблеми використання криміналістичної техніки.

Стає дедалі очевиднішим, що суспільство поступово повинно бути підготовлено до сприяння і використання нової техніки і технологій (особливо інформаційних).

Науково-технічний прогрес невід'ємний від суспільного прогресу і є одним із його складових. З позиції теорії криміналістики на односторонній підхід до використання досягнень наукових знань у боротьбі із злочинністю звернув увагу О.О. Ексархопуло, зазначаючи, що сучасний рівень технічного оснащення правоохоронних органів дає можливість лише умовно говорити як про досягнення науково-технічного прогресу, оскільки "намагання розробників до щоразу більшого насичення комплексів технічних засобів дедалі новішими зразками" не узгоджується з рішенням правових, організаційних проблем використання техніки в розкритті злочинів [5, с.10].

Інтеграція наук взагалі, а в криміналістику зокрема не самоціль, а спосіб вирішення її наукових і практичних завдань. Ці завдання об'єктивно ускладнюються в сучасних умовах науково-технічного прогресу і потребують нових методів і засобів їх пізнання, нових підходів до їх вирішення.

Історія науки, а точніше науково-технічного прогресу переконує в тому, що вирішення найскладніших, соціально-значущих наукових проблем ставало можливим лише на стику різних галузей наукового знання в результаті комплексного використання досягнень науково-технічного прогресу.

Важливо зазначити, що упродовж довгих років уявлення про науково-технічний прогрес пов'язували лише з істотними змінами засобів виробництва. І це пояснювалось з погляду того значення, що надається матеріалізації наукових знань. Зауважимо, що поняття криміналістичної техніки ще й до цього часу уявляється як сукупність приладів, інструментів, матеріалів, рекомендацій щодо їхнього застосування. Така точка зору, а саме – прагматичне трактування цього питання також має право на існування, хоча й вона не дає простору для комплексного, системного наукового аналізу всіх явищ, що характеризують процес інтеграції технічних наук і криміналістику в процесі науково-технічного прогресу.

Найбільш концентровано ця точка зору була виражена Д.А. Керимовим, який зазначав, що розгляд науково-технічного прогресу як відношення "наука-техніка" спрощений, що це поняття більш об'ємніше і складніше, й охоплює такі категорії, як суспільство і людина [6, с.83]

В аспекті криміналістичних проблем суспільний прогрес розглядається в його суперечностях, що безпосередньо впливає на стан злочинності, на форми, методи і засоби боротьби з нею. Тільки так можна пояснити той факт, що в різних державах з однаковим рівнем розвитку науково-технічного прогресу, проте з різними успіхами в суспільному прогресі помітна суттєва різниця в стані злочинності, в її динаміці та структурі і, звичайно, в науково-технічному забезпеченні діяльності правоохоронних органів. У цьому аспекті дуже показовим є сучасний стан справ в нашій державі, де труднощі формування нових суспільно-економічних і суспільно-політичних відносин, окрім іншого, спричинили значний ріст злочинності, яка загострила суспільно-державну потребу удосконалити діяльність українських правоохоронних органів, удосконаливши їхнє науково-технічне забезпечення. В цих умовах не тільки загострюються лише попередні, але й з'являються нові суперечності, об'єктивно зростає вартість їх вирішення, а, відповідно, і роль у цьому суспільних і соціально-економічних відносин. Суспільство, прагнучи прогресу, змушене враховувати необхідність забезпечення безпеки свого існування. Науково-технічний прогрес породжує суперечності, проте він і дає можливість їх вирішення – інтеграційно-взаємопов'язаних з використанням досягнень науки і техніки.


 
 

Цікаве

Загрузка...