WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Оформлення трудового договору: проблеми термінології та правового регулювання - Реферат

Оформлення трудового договору: проблеми термінології та правового регулювання - Реферат

 1. подання громадянином, з яким укладається трудовий договір паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та трудової книжки, а у випадках, передбачених законодавством, також документа про освіту, про стан здоров'я та інших документів;

 2. підписання договору у випадках необхідності укладення письмового трудового договору.

До обов'язків власника або уповноваженого ним органу відносять:

 1. видання наказу про зарахування працівника на роботу та ознайомлення з ним;

 2. підписання договору у випадках необхідності укладення письмового трудового договору;

 3. внесення запису до трудової книжки працівника;

 4. реєстрація трудового договору у випадку його укладення між працівником та фізичною особою.

Ми поділяємо, висловлену у літературі думку про те, що вказаних у трудовому законодавстві обов'язків працівника та власника стосовно оформлення укладення трудового договору недостатньо, а також вважаємо за потрібне впорядкувати процедуру оформлення укладення трудового договору – адже, як і будь-який процес, оформлення треба проводити у певній послідовності з додержанням певних формальних процедур, внесенням точного переліку документів, які оформляються під час укладення трудового договору та у зв'язку з його укладенням. До того ж слід обов'язково встановити відповідальність роботодавця за недотримання правил оформлення укладення трудового договору та порушення строків його проведення.

Виходячи із практики укладення трудових договорів та існуючих пропозицій з приводу удосконалення порядку оформлення укладення трудового договору, виділяємо такі стадії укладення трудового договору:

 1. подання заяви працівником роботодавцю (усної чи письмової) або подача роботодавцем потенційному працівникові пропозиції про укладення трудового договору та надання працівником всіх передбачених документів, які необхідні для укладення трудового договору; чинне законодавство не бере до уваги змісту письмової заяви про прийняття на роботу при визначенні неточностей у формулюванні умов трудового договору у наказі про зарахування працівника на роботу, а проте письмова заява про прийняття на роботу за умов відсутності обов'язкової письмової форми трудового договору є офертою на укладення трудового договору до роботодавця, у якій висловлюється пропозиція громадянина про укладення трудового договору та його згода на вироблені ним у заяви умови. Відтак вважаємо, що у випадку подання письмової заяви про прийняття на роботу обов'язково має укладатися письмовий трудовий договір між працівником та роботодавцем або наказ про зарахування працівника на роботу має надаватися працівнику для ознайомлення під розписку, оскільки за інших умов неможливо встановити волевиявлення працівника щодо зазначених у наказі роботодавця умов;

 2. підписання сторонами письмового трудового договору (ця стадія оформлення укладення трудового договору може бути факультативною або обов'язковою, залежно від того чи буде встановлена вимога про обов'язкову письмову форму трудового договору і для яких категорій працівників;

 3. видання роботодавцем на підставі досягнутої угоди або підписаного трудового договору наказу про зарахування працівника на роботу;

 4. ознайомлення працівника із наказом про зарахування його на роботу під розписку (обов'язковість такого ознайомлення сьогодні не передбачена КЗпП України, але воно закріплено у Типових правилах внутрішнього трудового розпорядку та Трудовому кодексі РФ); необхідність такого ознайомлення працівника із змістом трудового договору зумовлена численними неточностями, які допускаються під час видання наказів, а також тією обставиною, що саме наказом користуватимуться різноманітні структурні ланки підприємства при вчиненні певних юридично значущих дій щодо працівника (наприклад, на підставі наказу бухгалтерія подасть відомості про працівника до Пенсійного фонду, до Фонду страхування від тимчасової непрацездатності, до Фонду страхування на випадок безробіття); до того ж за умов відсутності обов'язкової письмової форми трудового договору для всіх категорій працівників саме наказом визначаються всі умови трудового договору і встановлення їх без відома і явно вираженої згоди на них працівника суперечить самій природі договору як "єдиного вольового акту сторін";

 5. внесення в трудову книжку запису про прийом на роботу, який містить всі необхідні елементи, оформлення трудової книжки працівникам, що влаштовуються на роботу вперше, заповнення особової картки працівника, ознайомлення працівника із записом у трудовій книжці; правильне внесення записів у трудову книжку має велике значення для працівника, оскільки саме це є доказом їхньої кваліфікації, досвіду роботи, тривалості загального, безперервного і спеціального трудового стажу. Поряд із важливістю цього етапу оформлення укладення трудового договору часто допускається несвоєчасне оформлення трудових книжок працівників, які поступають на роботу вперше, не завжди вказується професія працівника, його освіта тощо;

 6. реєстрація трудового договору із певними категоріями працівників та роботодавців у державних органах та органах місцевого самоврядування.

У законодавстві не встановлені строки, протягом яких повинен бути укладений і правильно оформлений трудовий договір. Це призводить до затримок видання наказу про зарахування працівника на роботу, внесення записів до трудової книжки і, відповідно, до почастішання випадків, коли трудовий договір вважається укладеним у зв'язку із фактичним допущенням працівника до роботи. При цьому роботодавець за таку свою бездіяльність не несе жодної відповідальності ні перед працівником, ні перед державою. Раціональною видається точка зору, висловлена у Проекті Трудового кодексу України (проект народного депутата України В.І. Коновалюка): строк між днем подачі працівником документів, що потрібні для оформлення трудового договору, та днем підписання трудового договору не може перевищувати 15 днів; при фактичному допуску до роботи працівника роботодавець зобов'язаний оформити з ним трудовий договір у письмовій формі не пізніше ніж упродовж трьох днів з моменту фактичного допуску до роботи.

Вважаємо також за необхідне встановити відповідальність роботодавця за неправильне або несвоєчасне оформлення укладення трудового договору, а саме:

 1. за затримку підписання трудового договору (за недотримання законодавчо встановленого строку на підписання трудового договору після подачі працівником документів, що необхідні для правильного оформлення трудового договору);

 2. за затримку оформлення трудового договору після фактичного допуску працівника до роботи;

 3. за затримку видання наказу про зарахування працівника на роботу;

 4. за затримку внесення запису до трудової книжки та заведення трудової книжки для працівників, що працюють за першим місцем роботи.

Література

 1. Новий тлумачний словник української мови: В 4т. – К., 2001. – Т.3. – С.168.

 2. Чанишева Г. Значення правильного оформлення трудового договору. – Право України. – 1992. – №7. – С.36.

 3. Стычинский Б.С., Зуб И.В.,Ротань В.Г. Научно-практический комментарий к законодательству Украины о труде. В 2т. – Симферополь, 1998. – Т.1. – С. 228-229.

 4. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. – М., 1958. – С.123.


 
 

Цікаве

Загрузка...