WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Сторони договору субпідряду на капітальне будівництво - Реферат

Сторони договору субпідряду на капітальне будівництво - Реферат

Крім того, обов'язковому ліцензуванню згідно із Законом України від 1 червня 2000 року "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (із змінами і доповненнями), підлягає лише така будівельна діяльність, як вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж.

Постає питання лише щодо "систематичності" такої діяльності. У Законі України від 7 лютого 1991 року "Про підприємництво" на нього не можна знайти чіткої відповіді. Однак у Декреті Кабінету Міністрів від 17 березня 1993 року "Про податок на промисел" зазначено, що платниками податку на промисел є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства як ті, що мають, так і ті, що не мають постійного місця проживання в Україні, якщо вони не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності і здійснюють несистематичний, не більше як чотири рази протягом календарного року, продаж вироблених, перероблених та куплених продукції, речей, товарів. Отже, зазначений податок на промисел стягується за умови вчинення громадянином певних дій від двох до чотирьох разів. А тому, до громадян, які вчиняють подібні дії більше, ніж чотири рази на рік, мають застосовуватися відповідні норми законодавства про підприємництво.

Хоча на сьогодні чинним на території України є Цивільний кодекс 1963 року, проте його норми не відповідають сучасному життю. Цей Кодекс був прийнятий в той час, коли порядок укладення вказаного договору, права і обов'язки сторін та інше детально регламентувалось імперативними нормами обширного законодавства про капітальне будівництво. При цьому першочергова увага приділялась плановим передумовам таких договорів, з якими вони були нерозривно пов'язані і які визначали їхній головний зміст. Як вказував з цього приводу О. Красавчіков, ...система генерального підряду – це цивільно-правова форма господарських відносин між замовником і генеральним підрядчиком і відносин виробничого кооперування останнього з іншими підрядчиками при здійсненні планового будівництва підрядним способом [4, с.201]

Істотні зміни, які відбуваються в соціально-економічній сфері країни, вносять суттєві корективи у взаємовідносини між замовниками на будівництво об'єктів, генеральними підрядчиками, які відповідають за виконання всього комплексу робіт, передбачених замовленням та субпідрядчиками, котрі залучаються як треті особи (ст.164 ЦК України) для виконання цих робіт. Об'єм будівельних робіт, виконуваних за рахунок бюджетних коштів, особливо у сфері житлового будівництва, значно скоротився.

Інвестиційні вкладення в галузі капітального будівництва мають здебільшого недержавний характер. Більшість підприємств будівельної індустрії вийшли з-під опіки держави. Отже, у зазначеній сфері явно переважають приватні відносини, які потребують адекватного правового регулювання.

Проте і у наш час не слід категорично заперечувати і повністю відкидати можливість планового будівництва. План посідає певне місце, яке визначається джерелами фінансування і формою власності. Договір підряду на капітальне будівництво може бути і плановим (якщо об'єкт має споруджуватися за рахунок коштів державного бюджету).

Підрядні правовідносини у сфері капітального будівництва за власним своїм характером часто виникають з приводу масштабних і особливо складних робіт. Відтак вони передбачають широку участь у них третіх осіб. Такими третіми особами, тобто субпідрядчиками, найчастіше залучаються спеціалізовані фірми і організації. Невеликі будівельні організації ведуть, як правило, вузькоспеціалізовані роботи і спеціалізуються на будівництві об'єктів певного типу (житлові будинки, дороги, комунікаційні системи). Спеціалізація і визначає той об'єм роботи, який генпідрядчик може доручити менш потужній (субпідрядній) організації. Здебільшого, генпідрядчик має можливість вибирати субпідрядчиків. Такий підхід є проявом конкурентних відносин у сфері будівельних відносин. Мета діяльності субпідрядних організацій не така глобальна, як у генпідрядчика. Об'єм доходів і оборотних коштів значно нижчий. Тому субпідрядчика передусім цікавить не сам об'єкт в цілому, а тільки та його частина, яка виступає предметом його спеціалізації, його головним видом діяльності.

Аналізуючи положення нормативних актів, що стосуються договору будівельного підряду, у тому числі субпідрядних відносин у капітальному будівництві, ми бачимо, що багато з них є неможливими для застосування. Перехід від адміністративно-планового методу ведення господарства України до ринкових відносин зумовлює необхідність зміни і нормативно-правової бази в частині регулювання відносин з договору будівельного підряду.

Завдяки цьому знайшли своє вирішення чимало проблемних питань, які виникають з приводу учасників підрядних правовідносин, у нормах нового Цивільного кодексу України. Їхня диспозитивність дає змогу не тільки юридичним, а й фізичним особам виступати стороною – підрядчиком у договорі будівельного підряду. Згідно із ст.857 нового Цивільного кодексу України підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому випадку підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником – як замовник.

Оскільки за новим Кодексом юридичні особи будуть наділятися загальною правоздатністю, то в принципі вони зможуть займатися і будь-якою підприємницькою діяльністю, а тим самим і виступати як підрядчик.

Стосовно фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб, суб'єктів підприємницької діяльності, із тексту згаданої статті нового Цивільного кодексу не випливає, що їм забороняється укладати договір будівельного підряду. Звичайно, вони матимуть право виступати як сторона – підрядчик, лише будучи повністю дієздатними, в тому числі і в результаті емансипації.

Отже, у новому Цивільному кодексі України пропонується комплексно врегулювати відносини з будівельного підряду і виділити їх як самостійний інститут договірного права.

Література

  1. Мейер Д.И. Русское гражданское право. – М.: Статут, 2000.

  2. Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. – Тула: Автограф. 2001.

  3. Международное частное право: Сборник нормативных материалов и документов // Сост. М.Ю.Ерпылеева. – М.

  4. Советское гражданское право // Под ред. Красавчикова О.А. – М. Высшая школа, 1985. – Т.2.


 
 

Цікаве

Загрузка...