WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Зміст договору поставки продукції для державних потреб - Реферат

Зміст договору поставки продукції для державних потреб - Реферат

Укладаючи договір поставки продукції для державних потреб, сторони повинні врахувати, що загальний строк цього договору має свої особливості, пов'язані з коштами, якими здійснюється оплата продукції. Так ст.1 Закону України "Про поставки продукції для державних потреб" передбачено, що поставки продукції для державних потреб забезпечуються за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел фінансування, які залучаються до цього. І оскільки Державний бюджет формується лише на наступний поточний рік, тому й обсяги коштів для закупівлі зазначеної продукції передбачаються в Законі про Державний бюджет України лише на поточний рік.

Позиція законодавця щодо загального строку договору поставки продукції для державних потреб відображена й у листі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29.01.2002 року №19-36/136 "Щодо укладання договорів на закупівлю, за рахунок державних коштів, на період, що перевищує один рік", а саме: "...укладення договорів, виконання яких фінансується за рахунок бюджетних коштів, здійснюється... на підставі бюджетних призначень, що встановлюються Законом України про Державний бюджет чи рішенням про місцевий бюджет на відповідний рік. Виходячи з цього, укладення договору про закупівлю, фінансування якого планується у послідуючих бюджетних роках, відповідно до бюджетного законодавства є неправомірним" [3, с.26].

Отже, договір на поставку продукції для державних потреб може бути укладений на строк не більше календарного року, оскільки за рахунок державних коштів, може бути оплачена лише та продукція, яка поставлена протягом року.

В межах цього загального строку, сторони вправі самостійно встановлювати окремі строки поставки. Ці строки називають ще періодами поставки. Щодо періодів поставки, то новий Цивільний кодекс України передбачає: якщо строки поставки окремих партій товарів (періоди поставки) у договорі не визначено, товари мають поставлятися рівномірними партіями щомісячно, оскільки інше не випливає із закону, інших правових актів, звичаїв ділового обороту або суті зобов'язання.

Поряд із визначенням періодів поставки в договорі може бути встановлено і графік поставки (декадний, піврічний тощо).

Надзвичайно важливою умовою договору поставки продукції для державних потреб, як і усіх оплатних договорів є ціна. Ціна – це певна грошова сума, яка сплачується замовником за одержану продукцію. Насамперед, – це загальна вартість продукції, що підлягає поставці. Проте, ціна може включати і додаткові витрати постачальника на страхування, перевезення, маркування, пакування товару й ін.

У договорі поставки продукції для державних потреб ціна визначається за домовленістю сторін, відповідно до витрат на державне замовлення і тендерних пропозицій переможця конкурсу. Проте на деякі види товарів, що мають вирішальне соціальне значення, а також на продукцію підприємств, що займають монопольне становище на ринку, в Україні встановлено державне регулювання цін. А тому, під час поставки такої продукції (цукру, лікарських засобів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та ін.) сторони обов'язково повинні враховувати встановлені межі цін на неї.

Крім вищезазначених умов, сторони повинні передбачити у договорі й механізм передачі продукції замовнику. Ця умова договору має надзвичайно важливе значення, – адже від неї залежить момент виникнення права власності на продукцію, ризик її випадкової загибелі та місце виконання зобов'язання.

Умови поставки за договором поставки продукції для державних потреб визначаються за домовленістю сторін. Ці умови можуть передбачати як обов'язок виконавця лише передати продукцію з власних складів, а наступне транспортування, ризики пов'язані з цим, та усі витрати покладаються на замовника, або як обов'язок виконавця самостійно поставити продукцію, або ж обов'язок відвантажити продукцію певним видом транспорту.

Сторони у договорі поставки продукції для державних потреб повинні передбачати й умови розрахунків за поставлену продукцію.

Ця умова договору є надзвичайно важливою для постачальників, особливо, якщо врахувати недоліки фінансування з державного бюджету, в тому числі і на поставку продукції для державних потреб. У зв'язку з цим ст.2 Закону України "Про поставки продукції для державних потреб" передбачає, що державні замовники гарантують виконавцям державного замовлення від імені держави оплату продукції, яка поставляється для державних потреб, а Кабінет Міністрів України виступає гарантом виконання зобов'язань державних замовників.

До умов, які можуть зазначатися у договорі поставки продукції для державних потреб за домовленістю сторін, відносимо:

а) види пільг, які можуть надаватися виконавцям;

б) порядок розгляду взаємних претензій і санкцій за порушення умов договору;

в) порядок припинення договору як на вимогу замовника, так і виконавця;

г) умови продовження термінів поставки, проте в межах загального строку поставки;

д) принципи перегляду ціни та інше.

Розглянувши істотні умови договору поставки продукції для державних потреб, можна окреслити його приблизну структуру. Важливо зауважити, що законодавець не пропонує типової форми цього договору, а надає сторонам можливість вільно визначати його зміст.

Відповідно до звичаїв ділового обороту, будь-який договір умовно поділяють на три частини: вступну, основну та заключну.

Вступна частина договору поставки продукції для державних потреб складається з реквізитів договору та його преамбули. Реквізитами договору є назва, дата й місце його укладення.

Назва договору вказує на юридичну сутність документа. Проте, укладаючи договір, необхідно пам'ятати, що сутність договору випливає не з його назви, а зі змісту. Тому, якщо назва договору не відповідатиме його змісту, ця назва не матиме жодного значення.

Дата укладення договору поставки продукції для державних потреб є його важливим реквізитом, – адже, відповідно до ст.34 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", договір про закупівлю набирає чинності з моменту його підписання замовником та виконавцем.

Місце укладення договору поставки продукції для державних потреб фіксує місце акцепту пропозиції укласти договір.

У преамбулі зазначається повне та скорочене фірмове найменування контрагентів, а також скорочена назва сторін за договором (наприклад, "Замовник", "Постачальник", із тим, щоб надалі у тексті договору не наводити повну назву сторін). Детально вказуються назви посад осіб, які підписують договір, а також їхні прізвища, імена та по батькові. Крім того, обов'язково зазначається назва документа, з якого випливають повноваження посадової особи на підписання договору. Такими документами є статут, положення, довіреність та ін.

Основна частина договору повинна містити такі розділи: предмет договору, строки поставки; ціну та порядок розрахунків; умови та періоди поставки; права та обов'язки сторін; відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань; обставини, які звільняють сторони від відповідальності за невиконання договору (форс-мажорні обставини); порядок вирішення спорів; порядок внесення змін та розірвання договору.

В заключній частині договору звичайно зазначаються, юридичні і фактичні адреси сторін, номери державного реєстру суб'єкта підприємницької діяльності та платника податків, банківські реквізити, підписи уповноважених осіб із відбитками печатки чи довіреністю на особу, що підписала договір. Окрім того, до договору необхідно додати копію ліцензії на право здійснення певних видів діяльності (при поставці продукції, яка підлягає ліцензуванню).

Відтак, зробимо висновок, що, укладаючи договір поставки продукції для державних потреб, сторони самостійні у визначенні його умов. Проте, враховуючи вимоги законодавства, і те, що договір поставки продукції для державних потреб виступає різновидом договору поставки, він повинен містити такі обов'язкові істотні умови: кількість, номенклатуру, якість, строк, ціну. Проте ці умови мають відображати специфіку поставки для задоволення державних потреб і враховувати порядок формування, розміщення та фінансування державного замовлення.

Водночас важливо зауважити, що пропоноване дослідження не вважаємо завершеним, і проблема забезпечення державних потреб залишається актуальною. А тому, подальші дослідження у даному напрямку стосуватимуться аналізу виконання договору поставки продукції для державних потреб.

Література

  1. Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №3. – ст.9.

  2. Цивільне право України: Підручник у двох книгах. Книга 2. За редакцією О.В. Дзери та Н.С.Кузнєцової. – Київ: Юрінком Інтер, 2002. -640с.

  3. Вісник державних закупівель, 2002. 05. 15.


 
 

Цікаве

Загрузка...