WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Європейський вибір та місцеве самоврядування України: step by step - Реферат

Європейський вибір та місцеве самоврядування України: step by step - Реферат

Стурбованість щодо належного захисту та охорони прав територіальної громади висловлюють і працівники органів місцевого самоврядування (за результатами анкетування, проведеного Товариством науковців по сприянню муніципальній реформі). Аналіз результатів опитування засвідчив про необхідність, по-перше, докорінно змінити або прийняти нові Закони "Про місцеве самоврядування" та "Про місцеві державні адміністрації", а по-друге, – про необхідність докорінних змін у правосвідомості працівників органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій [17, с.25-29].

На нашу думку, поки в законі про місцеве самоврядування не буде закріплено принципу пріоритету прав людини, доти громадянин залишатиметься об'єктом, а не суб'єктом політико-правових процесів.

Реалізація положень Хартії – важливе завдання виконавчої і законодавчої влади. Але роль Президента є завжди важливою, оскільки він є гарантом Конституції та місцевого самоврядування [18, с.12].

Особлива роль глави держави в конституційно-правовому механізмі забезпечення європейської консервативної субмоделі місцевого самоврядування суттєво не зміниться. Президент повинен стимулювати нову модель законодавства про місцеве самоврядування, засновану на пріоритеті прав і свобод громадян. Він також повинен використовувати своє право вето у випадку, якщо парламент прийматиме надто традиційні зміни до законодавства про місцеве самоврядування.

Так на Всеукраїнських зборах представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадськості 10 вересня 2002 р. Президент України та представники регіонів висловилися, зокрема, за зміцнення державної регіональної і муніципальної політики. Президент також висловився за створення базової адміністративно – територіальної одиниці – громади, за делегування управлінських функцій від органів виконавчої влади – до органів місцевого самоврядування, – зверху вниз [19].

Очевидно, що має бути оновлена і система консультативно-дорадчих органів при Президентові України, які б відповідали потребам впровадження європейської субмоделі місцевого самоврядування. Мова йде про відповідні структурні підрозділи Адміністрації Президента, про Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України, Національну Раду з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого самоврядування тощо.

Роль Кабінету Міністрів України в конституційно-правовому механізмі забезпечення європейської консервативної субмоделі місцевого самоврядування і справді важлива з огляду на наявність в уряді фінансових та контрольних повноважень у сфері самоврядування. Проте уряд найперше повинен дбати про державну муніципальну політику, в якій ключова роль належить законодавству. Розроблена урядом Концепція реформування законодавства про місцеве самоврядування [20, с.141-145] має надто традиційний характер і тому навряд чи сприятиме впровадженню вищезгаданої моделі. Напевно, що новому урядові В. Януковича необхідно розглянути питання про доцільність цієї Концепції, яка в цілому зорієнтована назад, у минуле, а не у майбутнє.

Судова влада в Україні представлена в особі Конституційного Суду України, Верховного Суду України і загальних судів та Вищого господарського суду України й інших господарських судів. Її роль у забезпеченні європейської консервативної субмоделі місцевого самоврядування, без перебільшення, може бути надзвичайною. Адже саме судова влада є охоронцем прав і свобод громадян, а тому, за наявності нового покоління законодавства про місцеве самоврядування ця її роль може бути більш, ніж успішною. Зрушення у цій справі могли б внести і адміністративні суди, які передбачені законом України "Про судоустрій України" 2002 р. [21, с.5], проте їхня організація ще не відбулась.

Сьогодні органи місцевого самоврядування сформовані переважно з представників номенклатури і без відповідних змін у законодавстві про місцеве самоврядування навряд чи будуть обстоювати принцип пріоритету прав і свобод громадян. У зв'язку з цим важливо переходити від мажоритарних до партійних місцевих виборів [22, с.27-33].

Неабияке значення для реалізації громадянами своїх прав на місцеве самоврядування має і їх обізнаність з Хартією. Корінна проблема місцевого самоврядування – не органи самоврядування, місцеві бюджети та комунальна власність. Найголовніша проблема самоврядування – це громадяни, які є членами територіальних громад, проте не знають і не вміють користуватись інститутами місцевого самоврядування. Це одна з основних ознак традиційної моделі місцевого самоврядування в Україні, яка історично склалась у 1990-х роках і триває до сих пір. [23, с.359-364].

Розглянувши питання про конституційно-правовий механізм забезпечення переходу від традиційної до європейської моделі місцевого самоврядування, можна констатувати, що головною проблемою цього процесу є права і свободи громадян у сфері самоврядування, які на сьогодні значною мірою не реалізуються. У новому законодавстві система місцевого самоврядування має бути максимально відкритою перед громадянами. Жоден орган чи посадова особа місцевого самоврядування не повинні відмовляти громадянам у праві на місцеве самоврядування, навіть якщо це право громадян не закріплено у законі. Оскільки для громадян діє принцип: дозволено все, що не заборонено законом.

Література

 1. Послання Президента України до Верховної Ради Україн. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки // Урядовий кур'єр. – 2002. – №100. – 4 червня.

 2. Матвиенко А. Инициатива населения как ступень к достаточному будущему // Голос Украины. – 2002. – 6 декабря.

 3. Резолюція громадських слухань "Проблеми становлення і розвитку законодавства про місцеве самоврядування в Україні: 10 років поступу". Український муніципальний рух: 10 років поступу: Зб. матеріалів та док. шостих Всеукр. муніцип. слухань (29 черв. – 2 лип. 2000 р., Міжрегіон. муніцип. слухань в м.Бердянську, 15-17 верес. 2000 р.) Громад. слухань 1 груд. 2000 р. / Упоряд. М. Пухтинський. – К.: Логос, 2001. – 413 с.

 4. Государственное право Германии. /Сокр. пер. с нем. семитомного издания. – М. – 1994. Том 1. – 311 с.

 5. Тодика Ю.М. Конституція України: проблеми теорії і практики. Харків: Факт, 2000. – 608 с.

 6. Кампо В. Політичні моделі місцевого самоврядування: європейський та український досвід // Муніципальний рух: новий етап розвитку: МатеріалиVII Всеукраїнських муніципальних слухань. "Муніципальний рух в Україні – 10 років розвитку" (6-8 вересня 2001 р. м.Бердянськ) / Заг. ред. М. Пухтинського – К.:Логос, 2002. – 560 с.

 7. Білоус А.О. Політико-правові системи: Світ і Україна. Навч. посібник. – К.: Асоціація молодих політологів і політиків, 1997. – 200 с.

 8. Шаповал В. Становлення конституціоналізму в Україні: проблеми теорії // Право України. – 1998. – №5.

 9. Кампо В. Політичні моделі місцевого самоврядування в // Муніципальний рух: новий етап розвитку: МатеріалиVII Всеукр. муніципал. слухань. "Муніципальний рух в Україні – 10 років розвитку" (6-8 вересня 2001 р., м.Бердянськ) / Заг. ред. М. Пухтинського. – К.:Логос, 2002. – 560 с.

 10. Звернення Президента України Л.Д. Кучми до українського народу з нагоди 11-ї річниці Незалежності України // Урядовий кур'єр. – 2002. – №156. -28 серпня. 156.

 11. Святоцький О., Чушенко В. Питання теорії і практики конституціоналізму в Україні // Право України. – 1998. – №2

 12. Кампо В., Оніщук М. Правові засади місцевого самоврядування в Україні. – К.: Освіта і культура, 1998. – 58 с.

 13. Права і свободи людини в Україні: Результати загальнонаціонального опитування громадської думки. – К.: Сфера, 2000. – 116 с.

 14. Карпачова Н.І. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні: Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховною Радою з прав людини: -2-ге вид. – Харків: Консум, 2001. – 464 с.

 15. Судовий захист прав та інтересів місцевого самоврядування в Україні. – К., 2002. – 199 с.

 16. Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні (нова редакція)". Збірник матеріалів Координаційно-методологічної наради "Сучасні проблеми місцевого самоврядування в контексті адміністративної реформи та регіональної політики" та виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування (9-13 квіт. 2001р., Гаспр; Ялта, АРК). – К.: Логос, 2001. – 147с.

 17. Клепацький М.М. Стан виконання законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про місцеві державні адміністрації" // Аспекти самоврядування 4(16) 2002. Часопис українсько-американської програми "Партнерство громад".

 18. Кампо В. Що таке державна муніципальна політика? // Міжнаціональний конгрес "Злагода". – 2002. – №5 (13). – жовтень.

 19. Бюлетень Українсько-американської програми партнерства громад // Партнери. – 2002. – №6(48).

 20. Концепція Програми законодавчого забезпечення розвитку місцевого самоврядування. Схвалено розпорядженням КМУ від 25 липня 2002 року №416 – // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. -№10: Місцеве самоврядування в Україні. – 448 с.

 21. Закон України Про судоустрій України // Урядовий кур"єр. – 2002. – №58. -27 березня.

 22. Політичні партії та місцеві вибори / Авт. кол.: Д.М. Горшков, В.М. Кампо, Є.М. Петренко; За заг. ред. В.М. Кампо. – К.: Вид. дім "Юрид. книга", 2001. – 52с.

 23. Кампо В. Політичні моделі місцевого самоврядування в // Муніципальний рух: новий етап розвитку: МатеріалиVII Всеукр. муніципал. слухань. "Муніципальний рух в Україні – 10 років розвитку" (6-8 вересня 2001 р., м.Бердянськ) / Заг. ред. М. Пухтинського. – К.:Логос, 2002. – 560 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...