WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративно-правова норма, адміністративно-правові відносини - Курсова робота

Адміністративно-правова норма, адміністративно-правові відносини - Курсова робота

• забезпечення ефективної діяльності органів державного управління;

• забезпечення честі, гідності, прав, свобод і здоров'я особи;

• охорона системи суспільних відносин матеріальної і нематеріальної

сфер;

 • виховна;

 • взаємодії з нормами інших галузей права;

• взаємодії з не правовими соціальними нормами (мораль, звичаї,корпоративні норми).

Цілі норм та їхні функції тісно між собою пов'язані. Кожна ціль породжує відокремлену функцію системи адміністративно-правових норм, у той же час однією функцією можуть забезпечуватися відразу кілька конкретних цілей. Функції відображають складний механізм життєдіяльності норм у системі державно-управлінських відносин. Як регулятори даної групи суспільних відносин адміністративно-правові норми забезпечують функціонування системи державного управління як у цілому, так і окремих її ланок; визначають той чи інший варіант належної поведінки усіх осіб та організацій; забезпечують і підтримують режим законності і державної дисципліни у суспільних відносинах, що виникають у процесі державно-управлінської діяльності.

Адміністративно-правова норма як юридичне правило поведінки завжди передбачає, що існують умови для її застосування, ті суспільні відносини, на які вона покликана впливати і які, у свою чергу, породжують конкретні правові правовідносини між суб'єктами адміністративного права. Адміністративно-правова норма визначає також права і обов'язки учасників відносин, що регулюються нею, передбачає наслідки, які настають у результаті невиконання або неналежного виконання приписів норми. Такою складністю і багатофункціональністю пояснюється наявність у норм адміністративного права певної структури.

Структура адміністративно-правової норми— це її внутрішня будова, визначений порядок взаємозв'язку, взаємно обумовленості і взаємозалежності складових частин норми.

Структура адміністративно-правової норми, як правило, традиційна і складається з трьох компонентів: гіпотези, диспозиції і санкції. Разом з тим, норми адміністративного права можуть містити разом із санкцією і заохочення.

Гіпотеза вказує на фактичні умови, за наявності яких слід керуватися даною нормою. Вона може бути абсолютно визначеною (досягши 16 років, громадянин зобов'язаний одержати паспорт) або відносно визначеною, тобто містити елементи адміністративного розсуду (містити вказівки на можливість її застосування за розсудом правозастосовника). Такі гіпотези, як правило, містять формулювання: може бути, у разі необхідності, за доцільністю, у певних випадках тощо (військовозобов'язаний, який без поважних причин не з'явився за викликом військкомату, може бути притягнутий до адміністративної відповідальності; у необхідних випадках працівник міліції може перевірити документи, організувати медичний огляд водіїв транспортних засобів; батьки неповнолітніх правопорушників, які без поважних причин не з'явилися за викликом у міліцію, можуть бути піддані примусовому приводу).

Диспозиція — це саме правило поведінки, яке сформульовано у вигляді приписів, заборон, дозволено (16-річно-му громадянину необхідно здійснити низку дій, щоб одержати паспорт; призовник зобов'язаний особисто з'явитися

до військкомату).

У нормах адміністративної відповідальності диспозиція часто формулюється у вигляді вказівок або опису діяння, яке тягне за собою накладення стягнення. З караності діяння випливає висновок, що воно забороняється. Наприклад:

• пошкодження внутрішнього обладнання пасажирських вагонів, склалокомотивів і вагонів — тягне за собою накладення штрафу;

 • невиконання особами, які перебувають на повітряному судні,розпоряджень командира судна — тягне за собою попередження абонакладення штрафу;

 • порушення правил фотографування, кінозйомки і користуваннязасобами радіозв'язку з борту повітряного судна — тягне за собоюпопередження або накладення штрафу.

Санкція вказує на вплив, який застосовується державою у випадку порушення тих чи інших правил, передбачених нормою, тобто це конкретний захід дисциплінарного або адміністративного примусу. Наприклад:

 • порушення санітарно-гігієнічних правил і норм — тягне за собоюнакладення штрафу;

 • жорстоке поводження з тваринами, що спричинило "їх загибель абокаліцтво, а так само мучення тварин — тягнуть за собою попередження абонакладення штрафу.

Треба зазначити, що не всі норми містять санкцію. Так, норми, що регулюють управлінську діяльність, виходять з того, що взаємовідносини між вищестоящими, нижче стоячими адміністративно-управлінськими працівниками будуються на засадах дисциплінарної влади. Санкції у даному випадку містяться у нормах загального характеру, що належать інституту державної служби. Наприклад:

• за анонімними повідомленнями, заявами та скаргами службоверозслідування не проводиться;

 • неповнолітніх тримають у школах і професійних училищах соціальноїреабілітації у межах встановленого судом терміну, але не більше трьох років;

 • службові особи митних органів зобов'язані не допускати порушеньтрудової дисципліни, а також вчинків, несумісних зі статусом працівникамитної служби, виявляти пильність, зберігати державну, службову такомерційну таємниці.

Вище вже зазначалося, що адміністративно-правові норми можуть містити і такий елемент, як заохочення. Питання про заохочення як складовий елемент юридичної норми в теорії права майже не розглядається, на жаль не досліджується воно і в літературі, присвяченій проблемам адміністративного права. У той же час вченими адміністративістами приділяється достатня увага заохоченню як одній з форм переконання.

Заохочення як елемент правової норми — це публічне визнання заслуг юридичної і фізичної особи у виконанні адміністративно-правових або громадських обов'язків. Такі заслуги формулюються (перелічуються), як правило, в диспозиції норми. Підставою для заохочення є визначені нормою

права на дії (поведінку), що стимулюються державою. Наприклад, "Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту" містить таку норму: "за зразкове виконання службових обов'язків та ініціативність у роботі для працівників залізничного транспорту встановлюються такі види заохочення: оголошення подяки; преміювання;

нагородження цінним подарунком; нагородження почесною грамотою; присвоєння звання кращого працівника за фахом; нагородження нагрудним знаком; нагородження нагрудним значком "Почесному залізничнику".

2.Класифікація адміністративно-правових норм.

У зв'язку з тим, що адміністративно-правові норми різняться за своєю регулюючою спрямованістю, своїм юридичним змістом, їх класифікують за видами. Найпоширенішими є наведені нижче класифікації.

1. За спрямованістю змісту:

а) такі, що закріплюють порядок утворення і правовий стан суб'єктів. Наприклад:

 • Державну адміністрацію утворює Президент України;

 • Державну митну службу України створює Президент України.Положення про Державну митну службу України затверджує ПрезидентУкраїни;

 • територіальні митні управління створюються Кабінетом МіністрівУкраїни. Створення, реорганізація і ліквідація митниць та інших митнихустанов здійснюється Державною митною службою України за погодженням зМіністерством фінансів України;

 • Державне патентне відомство України Державного комітету України зпитань науки та інтелектуальної власності (Державний патент України)здійснює функції центрального органу державної виконавчої влади в сферіправової охорони промислової власності;

 • Державний комітет рибного господарства України є центральниморганом державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України,і входить до складу агропромислового комплексу України;

 • Державний комітет України по туризму (Держкомтуризм) єцентральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим КабінетуМіністрів України; б) такі, що визначають форми і методи управлінської діяльності, наприклад:

• головними завданнями Державного патенту України є: розробкаефективних форм і методів державного регулювання відносин у сфері охоронипромислової власності; забезпечення фізичних та юридичних осіб інформацієюпро об'єкти промислової власності;

 • Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справахзахисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи відповідно допокладених на нього завдань: установлює форми і правила, бере участь урозробці стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів,охорони навколишнього природного середовища від забруднення та іншогошкідливого впливу, забезпечення екологічної безпеки, визначає критерії,затверджує норми і правила з ядерної та радіаційної безпеки, транспортування ізберігання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин, поводження звідходами, фізичного захисту ядерних матеріалів, конструювання таексплуатації обладнання атомних станцій та джерел іонізуючих випромінювань;

 • службові особи митних органів при виконанні покладених на нихобов'язків взаємодіють з представниками органів державної виконавчої влади,місцевого і регіонального самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій;


 
 

Цікаве

Загрузка...