WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративно-правова норма, адміністративно-правові відносини - Курсова робота

Адміністративно-правова норма, адміністративно-правові відносини - Курсова робота

Курсова робота

Адміністративно-правова норма, адміністративно-правові відносини

ЗМІСТ

ВСТУП.......................................................................2-3

 1. Поняття, ознаки та структура адміністративно-правових норм.........................................................................4-8

 2. Класифікація адміністративно-правових норм.............9-14

 3. Реалізація норм адміністративного права...................15-17

 4. Поняття та види адміністративно-правових відносин....................................................................18-25ВИСНОВОК...............................................................26

ЛІТЕРАТУРА.............................................................27-28

Вступ.

У світовій юриспруденції давно склалося адміністративне право, як галузь законодавства, навчальна дисципліна, як наука. Значення цього правознавчого напрямку в умовах розбудови української держави важко переоцінити. До найважливіших функцій держави Конституція України віднесла забезпечення прав і свобод людини, соціальний, правовий та економічний захист громадян. Безпосередньо нормами адміністративного права встановлюються державно-владні управлінські правовідносини та закріплюються права і обов'язки громадян, а також інших суб'єктів, що не мають владних повноважень, у відношеннях з представниками держави; встановлюються організаційні та правові засади функціонування всієї системи державної адміністрації; здійснюється розподіл повноважень між органами державного управління та їх структурними одиницями; визначаються принципи, методи, форми державно-управлінської діяльності.

Адміністративне право, як будь-яка галузь права, складається зкомплексу юридичних норм і може бути представлене як організованасукупність. Норми концентрують у собі державно-владні веління, заневиконання яких передбачене застосування заходів впливу. Головнепризначення адміністративних норм полягає в тому щоб забезпечити детальне,точне і визначене нормативне регулювання суспільних відносин.Адміністративно-правовою наукою сформульовано визначення

адміністративно-правової норми.

Адміністративно-правова норма — це обов'язкове правило поведінки, яке встановлене і охороняється державою, метою якого є регулювання суспільних відносин, що виникають, змінюються і припиняються у сфері державного управління.

Адміністративно-правова норма як юридичне правило поведінки завжди передбачає, що існують умови для її застосування, ті суспільні відносини, на які вона покликана впливати і які, у свою чергу, породжують конкретні правові правовідносини між суб'єктами адміністративного права. Адміністративно-правова норма визначає також права і обов'язки учасників відносин, що регулюються нею, передбачає наслідки, які настають у результаті невиконання або неналежного виконання приписів норми. Такою складністю і багатофункціональністю пояснюється наявність у норм адміністративного права певної структури.

Адміністративно-правові відносини— це результат впливу адміністративно-правових норм на поведінку суб'єктів сфери державного управління, внаслідок якого між ними виникають сталі правові зв'язки державно-владного характеру.

Адміністративно-правові відносини завжди мають державно-владний характером тобто один із суб'єктів завжди наділений державою владними повноваженнями щодо інших учасників адміністративно-правових відносин. У даному розумінні не є винятком і так звані "горизонтальні" адміністративно-

правові відносини.

Виникнення адміністративно-правових відносин — це, по суті, об'єктивізація загальної управлінської волі держави в реальній поведінці конкретних суб'єктів

1. Поняття ознаки і структура адміністративно-правової норми.

Адміністративне право, як і будь-яка інша галузь права, складається з комплексу юридичних норм і може бути представлене як їх організована сукупність. Юридична норма — це правило поведінки, встановлене державою і обов'язкове для всіх суб'єктів права, яким воно адресоване. За допомогою юридичних норм регулюються (встановлюються, змінюються, припиняються) правові відносини, тобто вони виступають регулятивним засобом щодо предмета тієї чи іншої галузі права. Норми концентрують у собі державно-владні веління, за невиконання яких передбачене застосування заходів впливу. Таким чином, головне призначення юридичних норм полягає в тому, щоб забезпечити детальне, точне і визначене нормативне регулювання суспільних відносин.

На підставі цих теоретичних положень адміністративно-правовою наукою сформульовано визначення адміністративно-правової норми.

Адміністративно-правова норма — це обов'язкове правило поведінки, яке встановлене і охороняється державою, метою якого є регулювання суспільних відносин, що виникають, змінюються і припиняються у сфері державного управління. Наприклад:

 • ухилення осіб, які представляють уповноважені трудовим колективоморгани, від участі в переговорах щодо укладення колективного договору абоумисне порушення встановленого законодавством строку початку такихпереговорів тягне за собою накладення штрафу (ст. 4 КУпАП);

 • транспортні засоби повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праціта екології, державним стандартам, мати відповідний сертифікат ;1

 • центральним органом державної виконавчої влади в галузі туризму єДержавний комітет України по туризму, повноваження якого визначаються п. 1ст. 4 Закону "Про туризм" та положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України;

 • працівники міліції мають право застосовувати наручники, гумові кийки,засоби зв'язування, сльозоточиві речовини, світлозвукові пристроївідволікаючої дії, пристрої для відкриття приміщень і примусової зупинкитранспорту, водомети, бронемашини та інші спеціальні і транспортні засоби, атакож використовувати службових собак2.

 • Норми цієї галузі права конкретизують управлінську волю держави, перетворюють її на обов'язкове правило поведінки для керованих суб'єктів. Вони несуть на собі відбиток суспільних відносин, що становлять предмет галузі, тобто відносин, які складаються у сфері державного управління у зв'язку з виконанням відповідними державними структурами виконавчо-розпорядчих функцій. Відповідно проявляються і певні особливості, характерні для адміністративно-правових норм.

По-перше, в них закріплюються відносини по керуванню, державному контролю і нагляду, а також внутрішньо-організаційній діяльності.

По-друге, метод впливу адміністративно-правових норм є імперативним, вольовим, державно-владним. Одна із сторін у відносинах, що регулюються даними нормами, завжди представляє державу, а відповідальність за їх недодержання настає перед державою.

По-третє, виконання приписів адміністративно-правової норми гарантується державою за допомогою засобів:

а) організаційних, до яких належать видання норм, створення умов для їх застосування, матеріально-технічне забезпечення тощо; б) роз'яснювальних, до яких належать доведення змісту норми до адресата, підкреслення її значущості та неминучості відповідальності тощо; в) стимулюючих, до яких належить застосування різного роду заохочувальних заходів до тих, хто точно виконує приписи норм; г) примусових, до яких належить притягнення до відповідальності перед державою.

По-четверте, кожна адміністративно-правова норма є органічною частиною всієї галузевої системи і поза цією системою діяти не може. Так, норми, що містяться в ст. 173 КУпАП, якими встановлюється відповідальність за дрібне хуліганство, чинні тільки разом з нормами ст. 12, згідно з якими до адміністративної відповідальності належать особи, які досягли до моменту скоєння правопорушення 16-річного віку, статей 221 і 222, що визначають підвідомчість таких справ, ст. 254, що зобов'язує складати протокол про адміністративне правопорушення, і ст. 255, що визначає осіб, які мають право складати протокол про таке правопорушення та ін.

Провідною соціальною метою адміністративно-правових норм є організація управлінських відносин. Поряд з нею є конкретні або локальні цілі, це зокрема такі:

 • інформаційні — досягненням яких забезпечується необхідний зв'язоксуб'єкта і об'єкта управління. Норма ніби "говорить", що потрібно від учасниківуправлінських відносин і тим самим інформує їх про належну і можливуповедінку;

 • охоронні — спрямовані на забезпечення законності і дисципліни вдержавному управлінні. Через їх реалізацію забезпечується чіткість роботивиконавчо-розпорядчих органів, охорона суспільних відносин, честі, гідності,свобод громадян;

 • заохочувальні — забезпечується творча активність учасниківадміністративно-правових відносин, розвиток їх ініціативи і самостійності урозв'язанні завдань державного управління;

 • соціально-моральні — забезпечується формування у громадян,державних службовців, службовців органів місцевого самоврядуваннявідповідної правосвідомості та ставлення до праці, громадського порядку,громадської безпеки, правил співіснування.

Реалізація цільових установлень досягається за допомогою виконання нормами адміністративного права певних функцій. Функціями адміністративно-правових норм є:


 
 

Цікаве

Загрузка...