WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Реалізація права - Реферат

Реалізація права - Реферат

РЕФЕРАТ

Реалізація права

План

Вступ..........................................................................................................3

  1. Поняття реалізації права і її форми..............................................4

  2. Застосування права як особлива форма реалізації права............9

  3. Характеристика актів застосування права...................................13

  4. Тлумачення правових норм, як важливий елемент правозастосування.........................................................................17

Висновок...................................................................................................24

Список використаної літератури.............................................................26

Вступ

Проблеми реалізації права завжди були в центрі уваги юридичної науки, але це не робить їх простіше. Навпаки, проникнення в даний процес, всесторонній його аналіз ставили перед ученими все більш важкі завдання.

Ще в період перебудови, одна з центральних проблем з якою зіткнулося суспільство, - розвиток демократії у поєднанні з дотриманням законності і дисципліни. Це означає, що які б ні були радикальні зміни в економічній, політичній, соціальній і інших сферах, вони повинні здійснюватися лише діставши схвалення законодавчої влади. Разом з тим в правовій практиці були властиві правовий нігілізм, декларативність багатьох законодавчих встановлень. Без подолання вказаних недоліків побудова правової держави неможлива.

Формування правової держави передбачає пошану до закону, права, строге дотримання юридичних норм. У даному зв'язку теоретичні проблеми реалізації права набували особливої практичної значущості. Необхідний аналіз правореалізуючої діяльності в самих різних аспектах, бо шлях від створення закону до втілення його розпоряджень у фактичну поведінку людей вельми складний, залежить від багатьох чинників.

Об'єктом дослідження в даній роботі є процес дослідження шляхів і форм реалізації права.

Предметом дослідження є саме право.

Мета дослідження полягає в розкритті змісту поняття реалізації права і форм реалізації права.

Для реалізації мети необхідно вирішити наступні завдання:

1. Вивчити поняття реалізації права і виявити шляхи реалізації права.

2. Вивчити поняття форм реалізації права і розгледіти основні форми їх реалізації.

У зв'язку зі всім викладеним, перейдемо до обширнішого розгляду теми.

1.Поняття реалізації права і її форми

Реалізація норм права — це втілення розпоряджень правових норм у правомірній поведінці суб'єктів права, в їх практичній діяльності, її можна розглядати як процес і як кінцевий результат.

Реалізувати нормативні розпорядження, що містяться в законах та інших нормативно-правових актах, означає втілити в життя — у суспільні відносини, поведінку громадян — волю законодавця й інших суб'єктів правотворчості, спрямовану на встановлення правопорядку. Без такої реалізації право втрачає своє соціальне значення і призначення.

Реалізація права є складний процес, що протікає в часу. У ньому беруть участь не тільки сторона, носії суб'єктивних прав і обов'язків, але і держава в особі різноманітних органів: правотворческих, правоисполнительных, правоприменительных. Реалізація права як процес утілення права в життя містить у собі, по-перше, юридичні механізми реалізації права і, по-друге, форми безпосередньої реалізації права, коли фактичні життєві відношення знаходять юридичну форму. Юридичні механізми реалізації права різноманітні, їхнє утримання визначається особливостями правової системи тієї або іншої країни.У романо-германской правовій системі процес правореализации містить у собі такі етапи. Перший етап - зведення природного права в закон (позитивне право), надання йому нормативної форми. Ядро природного права складають права людини, його соціально-правові претензії, що випливають із природи людини і товариства. Для реалізації цих домагань необхідно законодавче, нормативне визнання їхньою державою. Зведення прав людини в закон означає: а) їхнє конституційне закріплення; б) їхнє закріплення в поточному законодавстві. На другому етапі включаються різноманітні механізми реалізації закону, за допомогою яких відбувається переклад розпоряджень закону в конкретне

утримання суб'єктивних прав і юридичних обов'язків. Механізми ці

різноманітні: конкретизація закону в підзаконних нормативних актах уряди, міністерств, відомств, органів самоврядування й ін., у локальних нормативних актах; роз'яснення норм закону в актах офіційного тлумачення; процесуальні норми, що регулюють процедури прийняття, застосування і примусового виконання закону; різноманітні акти застосування норм права. Сюди ж входить діяльність державних органів по підготуванню і прийняттю правових актів. Третій, заключний, етап являє собою власне реалізацію права. Саме тут права з можливості перетворюються в дійсність, і це перетворення відбувається з волі володаря права, тобто від суб'єкта права залежить, чи буде право реалізоване, коли й у яких межахУ англосаксонской правовій системі процес правореализации йде інакше. Зведення правових домагань, тобто природного права, у ранг обов'язкової норми здійснюється судом. Суд, розглядаючи конкретну юридичну справу, старанно аналізує фактичні обставини виниклої суперечки, претензії сторін і, визначаючи їхні взаємні права й обов'язку, дозволяє конфлікт. У якості нормативної підстави при дозволі справи виступає прецедент - раніше винесене судове рішення по аналогічній справі.Механізм реалізації правової претензії в англосаксонской правовій системі більш простий, ніж у романо-германской, оскільки не потребує попередньогозаконодавчого закріплення. Небезпека ж суддівської сваволі не варто перебільшувати, тому що завжди є можливість оскарження судового рішення у вищестоящий суд. Зауважимо, що, наприклад, в Англії, де і сформувалося англосаксонское право, вищою судовою інстанцією є Палата лордів - верхня палата англійського Парламенту. Отже, для розуміння того, що таке реалізація права, необхідно усвідомити таке: у реалізації права в принципі зацікавлений тільки той, хто має суб'єктивне право, тобто суб'єкт права. Всі інші особи - зобов'язана сторона,

правоприменитель, законодавець - діють у кінцевому рахунку в інтересах управомоченного. Діяльність названих осіб і органів, юридичні норми, що цю діяльність регулюють, у сукупності утворять складний і многоаспектный механізм реалізації права. Отже, рішення питання про те, буде право реалізоване або немає, залежить від його володаря. Лише по його волі може бути використаний, введений у дію механізм реалізації права. Важливо лише, щоб такий механізм був у наявності, міг діяти якісно й ефективно. Частиною механізму реалізації права виступають механізми захисту суб'єктивного права, тобто механізми юридичної відповідальності. У процесі захисти право відновляється, і знову з'являється можливість його реалізації. Юридична відповідальність у відомій мірі забезпечує охорону суб'єктивних прав від незаконних зазіхань і тим самим створює необхідні умови для їхньої реалізації.

Поняття реалізації права охоплює декілька способів і форм впливу на поведінку суб'єктів права.

За рівнем (глибиною) реалізації розпоряджень, що містяться в нормативних актах, можливі:

Реалізація загальних установлень

Реалізація загальних правових норм поза правовідносинами:

активна, пасивна

Реалізація правових норм у конкретних правовідносинах

Реалізація загальних установлень — це втілення в життя загальних установлень, які містяться в преамбулах законів, статтях, що фіксують загальні завдання і принципи права та правової діяльності. Вплив права на суспільні відносини в результаті реалізації його загальних установлень, завдань і принципів може бути чималим, але вона позбавлена юридичної специфіки і скоріше має ідейний, моральний характер, виражає "дух" права, а не його "літеру".

Реалізація загальних правових норм поза правовідносинами

• це втілення в життя загальних норм, які встановлюють правовий статус і компетенцію суб'єктів права, тобто безперешкодне використання суб'єктивних юридичних прав і свідоме виконання суб'єктивних юридичних обов'язків — без конкретних зв'язків або відносин між суб'єктами права.

Є дві форми такої реалізації:

активна — припускає реалізацію загальних правових норм, якими користуються суб'єкти права щодо всіх інших суб'єктів. Цим правам відповідають обов'язки всіх інших суб'єктів не робити дій, які б могли перешкодити їх здійсненню;


 
 

Цікаве

Загрузка...