WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Роль ОВС в провадженні із застосуванням адміністративно-попереджувальних і запобіжних заходів - Курсова робота

Роль ОВС в провадженні із застосуванням адміністративно-попереджувальних і запобіжних заходів - Курсова робота

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

Роль ОВС в провадженні із застосуванням адміністративно-попереджувальних і запобіжних заходів.

Зміст

ВСТУП.............................................................................................3-4

1. Поняття та види адміністративно-попереджувальних та запобіжних заходів.........................................................................................................................5-12

2. Характеристика адміністративно-попереджувальних та запобіжних

заходів ............................................................................................................................13-15

3. Компетенція ОВС і дільничих інспекторів міліції по застосуванню адміністративно-попереджувальних і запобіжних заходів.............................................................................................................16-26

ВИСНОВОК..........................................................................................................27-28

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА........................................................................29-30

ВСТУП

Міліція як правоохоронний орган держави виконує широке коло завдань і функцій щодо охорони правопорядку й боротьби з правопорушеннями. З точки зору правової характеристики в діяльності міліції розрізняють такі головні напрямки: адміністративний, профілактичний, оперативно-розшуковий, кримінально-процесуальний, виконавча й охоронна діяльність. Сукупність цих напрямків зумовлює специфіку форм і методів її роботи.

Велика частина особового складу міліції виконує переважно адміністративні функції, здійснює організаційно-правові повноваження для охорони громадського порядку, які встановлюються й забезпечуються нормами адміністративного права. У процесі здійснення цієї діяльності працівники міліції вступають у численні адміністративно-правові відносини з громадянами, їх об'єднаннями, підприємствами, установами й організаціями.

Адміністративна діяльність міліції має чітко виражений державно-владний, імперативний характер, здійснюється в офіційному порядку від імені держави, що надає її працівникам право на застосування специфічних заходів адміністративного впливу, які зазвичай не використовують інші органи державної виконавчої влади. Цим міліцейська управлінська діяльність відрізняється від діяльності інших органів виконавчої влади.

Реформування державно-управлінської діяльності передбачає широке, багатоаспектне перетворення адміністративної діяльності міліції і, в першу чергу, удосконалення форм і методів охорони громадського порядку і боротьби з правопорушеннями.

Загалом запобіжні заходи, застосовувані міліцією, можна розділити на дві групи, першу значнішу, становлять заходи загального характеру, до них належать вимоги до громадянина й державного службовця припинити протиправні дії, адміністративне затримання, вилучення речей і документів, огляд і т. ін. До другої групи належать спеціальні заходи припинення. До них звертаються тільки тоді, коли інакше припинити протиправну поведінку неможливо, тобто коли інші заходи адміністративно-примусового характеру бажаних результатів не дали.

Застосування запобіжних заходів органами міліції здійснюється тільки на підставі норм чинного законодавства, з дотриманням вимог законності, яке забезпечується систематичним контролем з боку вищих органів міліції та посадових осіб за їх застосуванням, прокурорським наглядом, правом адміністративного й судового оскарження, низкою організаційних заходів тощо.

В своїй роботі я намагався дати характеристику поняття та видів адміністративно-попереджувальних та запобіжних заходів, а також зосередив увагу на компетенції ОВС та ДІМ по їх застосуванню.

Структура роботи:

  • Поняття та види адміністративно-попереджувальних та запобіжних заходів.

  • Характеристика адміністративно-попереджувальних та запобіжних заходів.

  • Компетенція ОВС та ДІМ по застосуванню адміністративно-попереджувальних та запобіжних заходів.

1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ І ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ

Запобіжний захід як ґрунтоване на законі примусове припинення діянь, які мають ознаки адміністративного правопорушення, а в окремих випадках кримінально-правовий характер, спрямоване на недопущення шкідливих наслідків протиправної поведінки, забезпечення провадження в справі про адміністративне правопорушення і притягнення винного до адміністративної, а в особливихвипадках - до кримінальної відповідальності. Запобіжні заходи застосовуються міліцією з метою припиненім порушення правових норм (адміністративна провина, злочин, об'єктивно протиправне діяння), запобігання вчиненню нових правопорушень, створення умов для подальшого притягнення винних до відповідальності, усунення шкідливих наслідків правопорушення й відновлення попереднього правомірного стану.

Аналіз чинного законодавства, а також практика його застосування дозволяють зарахувати до запобіжних заходів, що використовуються міліцією, такі: 1) вимоги припинити протиправну поведінку; 2) узяття на облік й офіційне попередження про неприпустимість протиправної поведінки; 3) зупинка транспортних засобів; 4) заборона експлуатації цих засобів; 5) обмеження або заборона проведення ремонтно-будівельних та інших робіт на вулицях і дорогах; 6) припинення діяльності об'єктів дозвільної системи; 7) адміністративне виселення іноземних громадян за межі України; 8) перевірка документів; 9) відвідування жилих приміщень, територій; 10) проведення карантинних заходів; 11) закриття руху пішоходів; 12) закриття окремих ділянок дороги; 13) примусове відселення.

Послідовність здійснення процесуальної діяльності щодо застосування запобіжних та адміністративно-попереджувальних заходів свідчить про наявність у провадженні із застосування заходів певних стадій, які мають свої особливості, зумовлені специфічністю розглядуваних заходів і, певною мірою, порівняно невеликими тимчасовими рамками їх застосування.

Можна виділити три стадії провадження із застосування запобіжних заходів та адміністративно-попереджувальних заходів: 1) розв'язання питання про застосування запобіжних чи адміністративно-попереджувальних заходів; 2) застосування цих заходів і його процесуальне оформлення; 3) оскарження застосування зазначеній заходів. При цьому слід мати на увазі, що для заходів припинення, які законодавець визначає як заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, процесуальним документом є протокол про застосування заходів, або факт такого застосування слід відбити в протоколі про адміністративне правопорушення чи затримання.

З іншого боку, застосування зазначених заходів не завжди вимагає процесуального їх оформлення. Так, при перевірці документів немає необхідності в складанні процесуального документа.

Адміністративно-попереджувальні заходи.Під заходами адміністративного попередження мають на увазі застосовувані уповноваженими на те органами і посадовими особами способи і засоби попередження і недопущення суспільно небезпечних дій, настання суспільне небезпечних наслідків, їх застосовують для попередження правопорушень і забезпечення стану громадської безпеки. Ці заходи виступають як адміністративні обмеження визначених адміністративно-примусових дій щодо того чи іншого органу, організації, посадової особи, громадянина. Підставами застосування заходів адміністративного попередження можуть бути: настання реальної небезпеки, що загрожує інтересам суспільства, життю і здоров'ю людей; реальне припущення про можливе правопорушення або як таке, що уже сталося.

Адміністративно-попереджувальні заходи дуже різноманітні. Дати їхній повний перелік важко. Разом з тим можлива їх класифікація за подібними ознаками і підставами, а також метою застосування. Класифікація за метою, наприклад, дає змогу відокремити дві великі групи заходів адміністративного попередження.

До першої групиналежать заходи, які застосовуються , щоб запобігти випадкам можливого порушення громадської безпеки, запобігти настанню можливих небажаних шкідливих наслідків. До складу цієї групи, зокрема, входять: введення карантину, тобто спеціального режиму в'їзду і виїзду з місцевості, що постраждала від епідемій і епізоотій; закриття дільниць державного кордону за виникнення епідемій і епізоотій; закриття визначеної дільниці дороги чи вулиці для руху транспорту під час виникнення загрози безпеці дорожнього руху, під час аварій, обвалів, обривів ліній електропередач; примусове виселення з чорнобильської зони, виселення з аварійних будинків; реквізиція майна, тобто примусове вилучення майна (транспортних засобів тощо) у зв'язку з надзвичайними обставинами; технічний нагляд за транспортними засобами; примусове медичне обстеження; пожежний нагляд тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...