WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Виконавче провадження - Контрольна робота

Виконавче провадження - Контрольна робота

Одержавши документальне підтвердження належності боржникові на праві власності будинку чи іншого нерухомого майна, державний виконавець накладає на них арешт шляхом опису і оцінки за їх вартістю на момент арешту та надсилає нотаріальному органу за місцем знаходження майна вимогу про реєстрацію даного факту. Про накладення арешту на будинок чи інше нерухоме майно, заставлене третім особам, державний виконавець невідкладно повідомляє цих осіб.

У разі відсутності документів, що характеризують об'єкт нерухомості, у зв'язку з чим його неможливо підготувати до реалізації, виготовлення таких документів здійснюється у встановленому порядку за рахунок коштів стягувача. Якщо стягувач у 20-денний строк, з дня одержання відповідного повідомлення державного виконавця, не авансує витрати на виготовлення документів, що характеризують об'єкт нерухомості, арешт з нього знімається.

Реалізація належних боржникові будинку, квартири та іншого нерухомого майна провадиться відповідно до закону шляхом продажу з прилюдних торгів.

5.3 Звернення стягнень на заробітну плату (заробіток), пенсію і стипендію боржника:

Стягнення на заробітну плату (заробіток), пенсію, стипендію та інші доходи боржника звертається при відсутності у боржника коштів на рахунках у фінансових установах, відсутності чи недостатності майна боржника для повного покриття належних до стягнення сум, а також при виконанні рішень про стягнення періодичних платежів та стягнень на суму, що не перевищує двох мінімальних розмірів заробітної плати.

За іншими виконавчими документами державний виконавець вправі звернути стягнення на заробітну плату та інші доходи боржника, не вживаючи заходів примусового звернення стягнення на майно боржника, за письмовою заявою стягувача та за погодженням з боржником.

Відрахування із заробітної плати (заробітку) чи стипендії громадян проводить адміністрація підприємств, установ і організацій на підставі надісланих їм державним виконавцем виконавчих документів.

Якщо боржник змінить місце роботи або місце проживання чи навчання, підприємства, установи, організації, які отримали виконавчий документ, повертають його не пізніш як у 3-денний строк державному виконавцеві з відміткою про нове місце роботи, проживання чи навчання боржника, якщо воно відоме, а також повідомляють про проведені ними стягнення періодичних платежів за виконавчими документами. У разі неподання зазначених відомостей з неповажних причин винних у цьому посадових осіб може бути притягнуто до відповідальності, передбаченої Законом.

Задача 1

До бухгалтерії заводу надійшли постанова органів міліції про стягнення з Кохра Д.Е. штрафу, накладеного в адміністративному порядку і виконавчий лист стягнення заподіяної шкоди здоров'ю Семашко. Заробіток Корха становить якраз ці суми на місяць.

Як необхідно провести виконання по цих виконавчих документах?

Виконавчі написи нотаріуса про стягнення заборгованості на користь державної організації, кооперативних та громадських організацій, незалежно від суми стягнення, надсилаються стягувачами для виконання безпосередньо за місцем роботи боржника або за місцем одержання пенсії чи стипендії. В такому ж порядку виконуються постанови про стягнення штрафів, накладених в адміністративному порядку.

Направляючи виконавчі документи за місцем роботи чи за місцем одержання відповідних доходів, державний виконавець надсилає письмове розпорядження про те, в якому розмірі щомісячно повинні провадитись відрахування із зарплати (заробітку) боржника до повного стягнення всієї суми боргу, але з дотриманням вказаної у законі межі стягнення.

Стягнення з заробітної плати (заробітку), пенсії та стипендії провадиться адміністрацією організації, підприємства відрахуванням сум з належної боржникові суми зарплати (заробітку) після відрахування з неї податку. Відраховані суми вручаються стягувачеві особисто або надсилаються йому поштою.

У цьому випадку – відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю Семашка – розмір стягнення повинен дорівнювати 50% заробітної плати.

Тобто стягнення буде відбуватись на протязі двох місяців. Державний виконавець повинен перевірити правильність стягнення сум із зарплати і своєчасність вручення цих сум стягувачеві, про що складає акт.

Задача 2

З вини колгоспника Зінченка був зіпсований комбайн. Колгосп подав позов до суду про стягнення із Зінченка заподіяної шкоди. Суд, розглянувши справу, позов колгоспу задовольнив. Після вступу рішення у законну силу секретар суду передала судвиконавцю виконавчий лист. В цей час Зінченко П.Г. був призваний на дійсну військову службу в Збройні Сили України. На протязі місяця судовий виконавець намагався довідатися, де проходить службу Зінченко, щоб надіслати туди виконавчий лист, але всі його спроби були марними. Тоді він звернув стягнення на зароблені Зінченком гроші в колгоспі. Чи правильно виконане рішення суду по цій справі?

В цьому випадку державний виконавець за допомогою органів МВС повинен довідатись, де проходить службу Зінченко, щоб надіслати туди виконавчий лист, так як можливе факультативне (необов'язкове) зупинення виконання на прохання боржника, який перебуває у складі Збройних Сил.

Висновок

Отже, виконавче провадження є важливою стадією судового провадження та полягає у примусовому виконанні рішень уповноважених державних органів.

Інститут виконавчого провадження України має досить тривалий історичний розвиток, що бере свій початок ще з часів Київської Русі, та значну еволюцію законодавства про виконавче провадження, розпочинаючи з нормативного закріплення примусового виконання рішень і завершуючи сучасністю. Переважно цей інститут закріплювався в чинних ЦПК як дореволюційного, так і радянського періодів. Сьогодні ж існує окреме законодавство, що регулює виконавче провадження, яке нами розглядається не в системі цивільного процесуального законодавства, а відокремлено від нього. У зв'язку з цим пропонується розглядати інститут виконавчого провадження в системі адміністративного права, визначаючи метод правового регулювання у виконавчому провадженні як санкціонований примус, що полягає в обов'язку державного виконавця вчиняти лише санкціоновані державою виконавчі дії у визначеному законом процесуальному порядку. Правовідносини у виконавчому провадженні виникають у зв'язку з невиконанням боржником своїх обов'язків, які зазначені в рішенні суду або іншого юрисдикційного органу, в добровільному порядку, тоді держава фактично санкціонує, дозволяє застосовувати при примусовому виконанні рішення заходи примусового виконання, які чітко передбачені законодавством про виконавче провадження. Мається на увазі, що, з одного боку, держава чітко визначила процедуру, засоби примусового виконання рішень, врегулювала порядок звернення та підстави застосування державного примусу і, таким чином, санкціонувала потенційну можливість примусу до зобов'язаної особи в чітких межах виконавчого провадження. З іншого ж боку, стягувач, подаючи встановлені законом документи до державної виконавчої служби, санкціонує примусове стягнення до конкретного боржника як наслідок невиконання останнім своїх обов'язків у добровільному порядку.

Список літератури

  1. Виконавче провадження в Україні. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2002;

  2. Хотинська О. Процесуальне становище сторін виконавчого провадження. Право України – 2004.

  3. Закон України "Про виконавче провадження" від 21 квітня 1999 р. (зі змінами та доповненнями).

  4. Цивільне процесуальне законодавство України / за ред. Комарова В.В. – Харків, 1992.

  5. Цивільний процесуальний кодекс України. – К., 2008.

  6. Конституція України, 1996.

19


 
 

Цікаве

Загрузка...