WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття і предмет доказування в справах про адміністративні проступки - Курсова робота

Поняття і предмет доказування в справах про адміністративні проступки - Курсова робота

На основі проведеного дослідження, ми можемо стверджувати, що в у процесі доказування в справах про адміністративні проступки суб'єкти адміністративно-правових відносин мають керуватися основними принципами, які ми також старалися дослідити.

Слід зазначити, що правильно встановлений предмет доказування із чітким з'ясуванням обставин, з правильним підходом до прийомів та засобів процесу доказування, із використанням усієї доказової бази має вирішальне значення для встановлення істини у ній.

Ми вважаємо, що було б доцільним у вищих юридичних навчальних закладах більш детально вивчати теорію доказування у справах про адміністративні проступки. Це б сприяло підвищенню рівня підготовки юристів. Також було б не погано, якщо би був створений окремий нормативно-правовий акт, який би детальніше регламентував порядок адміністративного розслідування, який би закріпив єдиний підхід до змісту і кількісного складу принципів доказування у справах про адміністративні проступки; містив би детальний опис способів, підходів, прийомів та правила застосування засобів процесуального доказування; порядок їх використання. Це б полегшало діяльність правозастосувальних суб'єктів по встановленню об'єктивної істини у справах про адміністративні проступки, стало б гарантією забезпечення основних прав і свобод громадян, зазначених в Конституції України.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Конституція України. К.: Школа, 2005. - 48 с.

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами: станом на 1 січня 2001 р. / Відп. ред. Е.Ф.Демський. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 1088 с.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України – К.: Велес, 2005.- 112 с.

 4. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний процесс: Підручник для вищих навч. закл. рос. мовою. — К.: Літера ЛТД, 2001. — 301 с.

 5. Бородш І. Адміністративно-процесуальні норми-основа адміністративно – юрисдикційного процесу. - Журнал „Право України", 2006, № З. – 69 с.

 6. Васильев Ф.П. Доказывание по делу об административном правонарушении:монография / Нижегор. акад. МВД России, Чебоксар. фил. - Москва : ЮНИТИ : Закон и право, 2005.- 303 с.

 7. Гевко В. Проблеми визначення поняття доказів та їх процесуальних джерел. /Журнал „Право України" №10, 2005. - 71 с.

 8. Гладун З.С.:Державна політика охорони здоров'я в Україні (адміністративно - правові проблеми формування і реалізації) монографія.„Економічна думка" Тернопіль - 2005. - 661 с.

 9. Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф., Золотарьова Н.І. Адміністративне право України: основні поняття. Навч. посібник , Київ, 2005. – 231 с.

 10. Додин Е. В. Доказательства в административном процессе. - М., "Юрид. лит.", 1973. - 175 с.

 11. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

 12. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях /ред. Ю. М. Козлов. - М. : Юристъ, 2002. - 1229 с.

 13. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях/ под общ. ред. Е.Н. Сидоренко.- Изд-во Проспект, 2006. – 1016 с.

 14. Кривицька Ю. Адміністративні суди: пишатися або соромитися? /Юридична газета №20 (56) від 31 жовтня 2005 року. – 6 с.

 15. Лупарев Е.Б. Доказывание в административном процессе: некоторые спорные вопросы теории и практики / Академический юридический журнал. – 2003. - № 3. – 48 с.

 16. Новицкий В.А. Проблемы понимания права и государства. Теория доказывания: проблемы и их решение. /Ставрополь. СГУ. Ставропольсервисшкола. 2003. – 36 с.

 17. Осипкин В. Н., Рохлин В. И. Доказательства: Серия "Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе" / Науч. редактор проф. Б. В. Волженкин. СПб., 1998. - 32 с.

 18. Осипов Ю.К. Правовые вопросы комплексной экспертизы. Советская юстиция. №13.1978.- 125 с.

 19. Орлов Ю.К. Основы теории доказательств: Науч.-практич .пособ. - М., 2000. – 123 с.

 20. Панасюк А.Ю. Как убеждать в своей правоте. Современные психотехнологии убеждающего воздействия. Дело. М.2002.- 304 с.

 21. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2003. - 367 с.

 22. Попова Ю. А. Защита публично-правовых интересов граждан в судах общей юрисдикции / Кубан. гос. аграр. ун-т. - Краснодар: Б.И., 2001. - 295 с.

 23. Фомицкий Д. Латино-русский словарь.Ростов-на-Дону, Феникс, 1999.-704 с.

 24. Шептулин А.П. Диалектическая концепция понятия./ Минск: Наука и техника, 1982. – 56 с.

 25. Шмонин А.В. К вопросу о понятии предмета доказывания./ Доклады и сообщения на учредительной конференции Международной ассоциации содействия правосудию. Санкт-Петербург, 5-6 октября 2005 г./Под ред.А.В. Смирнова. СПб., 2005. - 192 с.

1 Конституція України. К.: Школа, 2005. – с. 3

2 Шмонин А.В. К вопросу о понятии предмета доказывания./ Доклады и сообщения на учредительной конференции Международной ассоциации содействия правосудию. Санкт-Петербург, 5-6 октября 2005 г./Под ред.А.В. Смирнова. СПб., 2005. - с. 62

3 Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами: станом на

1 січня 2001 р. / Відп. ред. Е.Ф.Демський. — К.: Юрінком Інтер, 2002. - с. 88

4 Фомицкий Д. Латино-русский словарь.Ростов-на-Дону, Феникс, 1999. - с. 21, 27

5 Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. –

Чернівці: Рута, 2003. - с.75

6 Бородш І. Адміністративно-процесуальні норми - основа адміністративно-юрисдикційного

процесу. – Журнал „Право України", 2006, № З. – с. 69

7 Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закл.

— рос. мовою. — К.: Літера ЛТД, 2001. - с. 43.

8 Попова, Ю. А. Защита публично-правовых интересов граждан в судах общей юрисдикции /

Ю.А. Попова; Кубан. гос. аграр. ун-т. - Краснодар : Б.и., 2001. - с. 90

9 Лупарев Е.Б. Доказывание в административном процессе: некоторые спорные вопросы теории

и практики / Академический юридический журнал. - 2003. - № 3. – с. 19

10 Новицкий В.А. Проблемы понимания права и государства. Теория доказывания: проблемы и

их решение. Ставрополь. СГУ. Ставропольсервисшкола. 2003. – с.18

11 Шептулин А.П.Диалектическая концепция понятия./Минск: Наука и техника, 1982. – c.14

12 Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. –

Чернівці: Рута, 2003. - с.63

13 Додин Е. В. Доказательства в административном процессе. -М., "Юрид. лит.", 1973. - с. 36

14 Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф., Золотарьова Н.І.Адміністративне право України: основні

поняття.: Навч. посібник – Київ, 2005. – с. 136

15 Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К. :

Юрінком Інтер, 2003. – с. 272

16 Гладун З.С. Державна політика охорони здоров'я в Україні (адміністративно-правові

проблеми формування і реалізації) – монографія. „Економічна думка". Тернопіль – 2005.

с. 361

17 Кривицька Ю.Адміністративні суди: пишатися або соромитися?/Юридична газета №20 (56)

від 31 жовтня 2005 року. – с. 2-3

18 Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях

/ред. Ю. М. Козлов. - М. : Юристъ, 2002. - с.535

19 Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях/ под

общ. ред. Е.Н. Сидоренко.- Изд-во Проспект, 2006. – с.166

20 Осипкин В. Н., Рохлин В. И. Доказательства: Серия "Современные стандарты в уголовном

праве и уголовном процессе" / Науч. редактор проф. Б. В. Волженкин. СПб., 1998. - с.23

21 Осипов Ю.К. Правовые вопросы комплексной экспертизы. Советская юстиция. №13.1978.- с.19

22 Панасюк А.Ю. Как убеждать в своей правоте. Современные психотехнологии убеждающего

воздействия. Дело. М.2002.- с.124

23 Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. –

Чернівці: Рута, 2003. - с.103

24 Васильев Ф.П. Доказывание по делу об административном правонарушении : монография /

Нижегор. акад. МВД России, Чебоксар. фил. - Москва : ЮНИТИ : Закон и право, 2005.- с.115

25 Орлов Ю.К. Основы теории доказательств: Науч.-практич .пособ. - М., 2000. – с.87

26 Кодекс адміністративного судочинства України – К.: Велес, 2005.- с. 69

27 Гевко В. Проблеми визначення поняття доказів та їх процесуальних джерел./Журнал „Право

України „ №10, 2005. – с.42

28Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закл.

— рос. мовою. — К.: Літера ЛТД, 2001. - с. 157


 
 

Цікаве

Загрузка...