WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Диференціація правового регулювання праці за статевою ознакою - Реферат

Диференціація правового регулювання праці за статевою ознакою - Реферат

Реферат на тему:

Диференціація правового регулювання праці за статевою ознакою

Одним з важливих напрямів державної політики незалежної України є забезпечення сприятливих умов для поліпшення становища жінок, підвищення їх ролі у суспільстві, створення рівних прав з чоловіками для участі у різних сферах суспільно-економічної, громадсько-політичної та іншої діяльності.

Підставами для впровадження гендерного підходу в державне управління є той фактор, що гендерний підхід - це прояв демократії. Для забезпечення розвитку суспільства необхідно, щоб методи гендерного підходу стали складовою всіх частин і напрямів політики.[4, c.33-34]

Можна назвати низку факторів, які так чи інакше обмежують права жінки у сфері праці й зайнятості, допускають можливість дискримінації щодо останніх. Наприклад, живучим залишається стереотип, що склався здавна та приписує жінці, перш за все, піклування про родину (дітей, чоловіка); оманливою є і теорія гармонійного поєднання виробничої праці з материнством. Криза економіки і особливості українського ринку праці ставлять жінок у нерівне становище ще при прийнятті на роботу; з цих же причин жінкам, котрі втратили роботу, важко знову її знайти. Жінки України мають значно менший доступ до системи підвищення кваліфікації, ніж чоловіки, що знижує їх конкурентоспроможність на ринку праці. Отже, прихована трудова дискримінація жінок виявляється ще на стадії їх прийняття на роботу.[4, с.34]

Диференціація правового регулювання найманої праці за статевою ознакою має історичні, соціальні та правові аспекти.

Історично так склалося, що жінки завжди страждали від дискримінації у всіх сферах суспільних відносин. І тому надання жінкам на законодавчому рівні додаткових пільг та переваг у трудових правовідносинах є результатом їх захисту від дискримінації.

Соціальними аспектами диференціації правового регулювання праці за статевою ознакою є зацікавленість суспільства в особливому соціальному та правовому захисті працюючих жінок з урахуванням виконання ними материнської функції, особливої їх ролі у вихованні дітей, великих затрат вільного часу для виконання "хатньої роботи" і більшої чутливості жіночого організму до негативних виробничих факторів.

Правові аспекти диференціації правового регулювання праці за статевою ознакою - це юридичні гарантії для працюючих жінок, закріплені у чинному законодавстві України та міжнародних нормативно-правових актах.[5, c.73]

Диференціація правового регулювання найманої праці за статевою ознакою полягає у наданні додаткових пільг та переваг працюючим жінкам. Але якщо пільги застосовуються незалежно від волі жінки, то це вже не пільги у повному їх розумінні, тому що суб'єкт повинен сам визначати потребу в певних привілеях. А якщо ці пільги передбачені нормами-обмеженнями та нормами-заборонами, то вони можуть відігравати й негативну роль.

Наприклад, в умовах ринкової економіки та конкуренції на ринку праці норми, що обмежують працю жінок у нічний час (ст. 175 КЗпП), забороняють застосування праці жінок на важких і підземних роботах (ст. 174 КЗпП), роблять жінку менш конкурентоспроможною на цьому ринку. А роботодавці, які не дуже хочуть приймати на роботу працівників з додатковими пільгами (до яких належать жінки), отримують додаткові, легальні підстави у відмові прийняття жінок на роботу.

Інтегрування гендерних питань у законодавство має супроводжуватися стратегією забезпечення того, щоб умови управлінської діяльності гарантували рівні права і можливості та однакове ставлення як до жінок, так і до чоловіків.

В рамках спільного проекту з Програмою рівних можливостей (ПРООН) робочою групою з числа працівників Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України, Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, експертів ПРООН та науковців підготовлено та розроблено декілька нормативно-правових актів, спрямованих на впровадження гендерної політики у систему національного законодавства.

Крім того, Міністерством юстиції України затверджена Інструкція з проведення гендерно-правової експертизи №42/5 від 12.05.2006 р.[2], якою передбачено механізми проведення названої експертизи чинного законодавства з 1 січня 2007 року та проектів нормативно-правових актів з 1 червня 2006 року з метою встановлення їх відповідності принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.[3, c. 96-99]

Але найдосконаліші закони, рішення Уряду не будуть ефективними без подолання існуючого в суспільстві низького рівня гендерної культури населення. Тому, створення достатньої інформаційної та консультаційної мережі в усіх регіонах країни, поряд з іншими заходами, має стати одним з пріоритетних завдань Міністерства юстиції, Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту та місцевих органів виконавчої влади.

У деяких зарубіжних країнах законодавство передбачає заходи, спрямовані на знищення фактів дискримінації жінок, зокрема, при працевлаштуванні. Цікавим з цього питання є положення законодавства В'єтнаму про те, що підприємець зобов'язаний віддати перевагу жінкам, які відповідають критеріям професійного добору на вакантне робоче місце, на яке претендують як жінки, так і чоловіки. У цій державі встановлені податкові пільги для підприємств, які наймають велику кількість жінок.[3, с.36]

Отже, першочерговим завданням українського законодавця повинно стати створення умов, за яких жіноча праця на підприємствах, в установах і організаціях була б економічно вигідною і жінці, і роботодавцеві.

Література:

  1. Кодекс Законів про працю. - К.: Парламентське вид-во, 2006.

  2. Інструкція з проведення гендерно-правової експертизи, затверджена наказом № 42/5 від 12.05.06. Міністерства юстиції // http://www.minjust.gov.ua/

  3. Кремльова О. Врахування гендерних аспектів у формуванні законодавства України // Право України. - 2006. - № 7. - С.96-99

  4. Пузирний В. Правовий захист жінок при працевлаштуванні і прийнятті на роботу // Право України. - 2004. - № 1. - С.33-36

  5. Шульженко І. Диференціація правового регулювання праці за статевою ознакою // Право України. - 2007. - № 4. - С. 71-74.


 
 

Цікаве

Загрузка...