WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Застосування методу проектів при вивченні фахових дисциплін - Реферат

Застосування методу проектів при вивченні фахових дисциплін - Реферат

Реферат на тему:

Застосування методу проектів при вивченні фахових дисциплін

Вибір освітньої технології - це завжди вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи викладача і студента. Існує низка визначень педагогічної технології. В літературі прийнято розглядати технології як сукупність засобів, які дозволяють в певній їх послідовності реалізувати запропонований метод на практиці.

Особистісно орієнтоване навчання найкращим чином відповідає творчому розвитку студентів, оскільки воно спрямоване на задоволення інтересів і потреб майбутніх фахівців, будується з урахуванням індивідуальних якостей і відповідає принципам підготовки інженерів-педагогів хімічного напряму.

Метод проектів знайшов широке використання в багатьох країнах світу головним чином тому, що він дозволяє органічно інтегрувати знання з різних галузей при рішенні однієї проблеми, дає можливість використовувати одержані знання на практиці, генерує при цьому нові ідеї. Цей метод ми використовуємо при вивченні студентами фахових дисциплін. В практичній роботі ми застосовуємо практико-орієнтований проект. Від інших видів його відрізняє чітко визначений результат діяльності учасників проекту, який обов'язково орієнтований на соціальні інтереси самих учасників (документ, складений на основі одержаних результатів дослідів з екології міста, області; програма дій та рекомендацій, які спрямовані на ліквідацію виявлених невідповідностей в природі, проект законів з екології та ін.).

Такий проект потребує добре продуманої структури, сценарію усієї діяльності його учасників з визначенням функцій кожного із них, чіткі результати спільної діяльності та участі кожного в одержанні кінцевих результатів.

Використання методу проектів як творчого і дослідницького підходу до вивчення фахових дисциплін при підготовці інженерів-педагогів хімічного напряму є однією з педагогічних технологій, яка відображає реалізацію особистісно орієнтованого підходу в світі і сприяє формуванню уміння адаптуватися до швидкозмінних умов життя людини постіндустріального суспільства.

Така технологія використовується для побудови процесу навчання, спрямованого на активізацію діяльності студентів відповідно до їх інтересів у здобутті необхідних майбутньому інженеру-педагогу знань і умінь і відчутного теоретичного та практичного результату. Під час проведення лабораторних і практичних занять з „Загальної хімічної технології", „Хімічної технології неорганічних речовин" та „Хімічної технології галузі" ми використовуємо власну зацікавленість умінь у знаннях і показуємо, де можна застосовувати знання та уміння при роботі на хімічних підприємствах, у хімічних лабораторіях, під час викладання фахових хімічних дисциплін у профтехучилищах, технікумах, школах.

Особливо важливо під час проведення занять стимулювати інтерес студентів до визначеної проблеми з хімічної технології, яка вивчається. Головне, щоб при виконанні лабораторних занять студенти оволоділи необхідними знаннями, уміннями і навичками, які б змогли потім їх використовувати на виробництві.

Метод проектів нам дозволяє завжди орієнтувати студентів на самостійність. Ця технологія містить у собі сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за самою своєю суттю. Під час проведення лабораторних робіт з фахових хімічних дисциплін студенти вже з першого курсу володіють методикою проведення дослідів, прогнозуванням одержаних результатів.

Особливого значення набуває координування виконаної роботи, обговорення в групі студентів одержаних результатів та їх обговорення для впровадження в практику.

За результатами роботи над проектами виявлено:

• висока активність кожного з учасників проекту у відповідності з його індивідуальними можливостями;

• колективний характер прийнятих рішень;

• дружній характер спілкування і взаємодопомога, взаємодоповнення учасників проекту;

• уміння відповідати на питання опонентів лаконічно і аргументовано.

Під час вивчення навчальної теми застосування методу проектів дало можливість володіти студентам такими уміннями:

• здійснювати розумовий експеримент;

• самостійно переносити знання для вирішення нових задач;

• аналізувати одержану інформацію;

• систематизувати і узагальнювати одержані дані у відповідності з поставленою пізнавальною задачею;

• висувати обґрунтовані гіпотези рішень проблем хімічної промисловості та довкілля.


 
 

Цікаве

Загрузка...