WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та зміст криміналістичних обліків та реєстрації - Реферат

Поняття та зміст криміналістичних обліків та реєстрації - Реферат

Реферат на тему:

Поняття та зміст криміналістичних обліків та реєстрації

Створення і розвиток експертної служби - важливий ланцюг в процесі реформування органів внутрішніх справ України, що здійснюється на виконання доручень і завдань Президента та уряду, для вирішення головного завдання - забезпечення і гарантування реалізації конституційних прав кожного громадянина нашої держави, запобігання та попередження злочинних посягань, захисту громадян від насильницьких дій, боротьбі з особливо небезпечними злочинами. Питання забезпечення максимальної об'єктивності процесу розкриття і розслідування злочинів, створення надійної науково обґрунтованої комплексної доказової бази по кожному протиправному прояву, поглиблення науково-прикладної спрямованості діяльності експертної служби, удосконалення нормативно-методичного забезпечення експертної роботи, розвитку перспективних напрямків досліджень, зміцнення матеріально-технічної бази знаходиться під неухильною увагою керівництва Міністерства внутрішніх справ України. Послідовна робота в цьому напрямку, спрямована на підвищення рівня техніко-криміналістичного забезпечення розкриття і розслідування злочинів, сприяє закріпленню певних позитивних тенденцій у діяльності експертної служби - подвоїлись показники, що характеризують участь експертів у боротьбі зі злочинністю, забезпечується більш гнучка реакція на потреби слідства у створенні надійної доказової бази, або доведення непричетності підозрюваних осіб у скоєні злочинів. Підвищення рівня експертного забезпечення розкриття та розслідування злочинів пов'язане, як з опануванням нових форм і методів експертних досліджень, так і з розвитком напрямків традиційної криміналістики, створенням і впровадженням в експертну практику сучасної техніки, наукових розробок, у тому числі високопродуктивних автоматизованих інформаційно-пошукових систем і технологій, насамперед, для підвищення ефективності і оперативності використання криміналістичних обліків. Тобто, створення умов для суттєвого підвищення ефективності існуючих криміналістичних обліків необхідно здійснити низку науково-методичних та практичних заходів, у першу чергу з розробки науково-методичних основ їх функціонування та впровадження сучасних інформаційно-пошукових систем. Крім цього, принципи використання результатів роботи з обліками не можуть регулюватись тільки відомчими або міжвідомчими інструкціями. Річ у тім, що на сьогодні робота з обліками за традицією належить до оперативно-пошукової діяльності, що принижує значення її результатів як доказів за кримінальними справами. Для повного і всебічного запобігання злочинам, їх розкриття і розслідування важливе значення має інформація про подію злочину осіб, які причетні до неї. Одним із важливих джерел відомостей, необхідних для розслідування, є криміналістичний облік, здійснюваний органами внутрішніх справ України. Криміналістичний облік - це наукова система реєстрації певних об'єктів та їх ідентифікаційних ознак для запобігання злочинам, їх розкриття, розшуку і впізнання врахованих об'єктів. Його система і використання засновані на суворому дотриманні законності. Довідки органів, які ведуть криміналістичний облік, після їх приєднання до справи, використовуються в судочинстві як докази (стаття 65 Кримінального кодексу України). Наукову основу криміналістичного обліку складає положення про індивідуальність об'єктів, відносну стійкість і можливість їх подальшого ототожнення. Він базується на використанні теорії ідентифікації, судової фотографії, дактилоскопії словесного портрета (ідентифікація особи за ознаками зовнішності) та інших наукових даних. Криміналістична реєстрація - це науково розроблена система обліку осіб, предметів та інших об'єктів і відомостей щодо них, які мають криміналістичне значення. Завдання криміналістичної реєстрації - забезпечити органи дізнання та попереднього слідства необхідною інформацією, яка буде потрібна для розкриття та розслідування злочинів. Дані кримінальної реєстрації використовуються в криміналістичній та адміністративно-правовій діяльності. Кримінальна реєстрація об'єктів і відомостей щодо них має кілька рівнів спільності: всеукраїнський (державний), регіональний (обласний) і місцевий (районний). Кримінальну реєстрацію ототожнюють інколи з криміналістичним обліком. Криміналістичний облік - це система реєстрації всієї криміналістичної інформації, яку використовують як під час розкриття й розслідування злочинів, так і в профілактичній та адміністративно-правовій практиці. Кримінальна реєстрація - це обліки інформації, які використовують тільки в оперативно-розшуковій, слідчій та кримінально-виконавчій праці. Тому кримінальна реєстрація зосереджена в органах Міністерства внутрішніх справ України і прокуратури. Кримінальна інформація може зберігати в банках даних, які існують в установах, поліклініках, лікарнях, військкоматах, відділах соціального захисту населення, спортивних організаціях тощо. Методи кримінальної реєстрації та кримінального обліку такі: опис, фотографування, відеозапис, дактилоскопія, колекціювання. Форми концепції інформації: картотеки, колекції, альбоми, магнітні стрічки, диски, перфокарти, банки даних, у тому числі автоматизовані банки даних. Дактилоскопічна реєстрація, систему якої складають дактилоскопічні обліки - це "зовнішній" вид діяльності органів внутрішніх справ, що істотно торкається інтересів людини. Такі відносини між державою та особою повинні регламентуватися тільки законом. Тому принципового значення набуває нормативно-правове врегулювання оптимального використання криміналістичних обліків. В МВС України на протязі останніх років опрацьовувалися чотири проекти Законів України, в яких було зроблено спробу врегулювати проблемні питання або білі плями в законодавчому полі з цих питань. Таким чином, подальший розвиток криміналістичної ідентифікації за допомогою обліків, пошук і впровадження нових ефективних форм для якісних перетворень у цій галузі є запорукою для успішної боротьби зі злочинними проявами в нашому суспільстві. І тут певна надія у нас на підрозділи дактилоскопічних експертиз та обліків, що створені в експертній службі, бо саме на них покладено вирішення таких важливих завдань, як: виконання складних, додаткових, повторних та комплексних дактилоскопічних експертиз за кримінальними справами, які знаходяться у провадженні органів дізнання, попереднього слідства та суду; виконання дактилоскопічних досліджень за матеріалами, які надходять зі служб та підрозділів органів внутрішніх справ України, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, інших зацікавлених служб та осіб; участь в оглядах місць вчинення тяжких злочинів, які мають великий суспільний резонанс, інших слідчих діях; вивчення та впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ України нових методів виявлення, фіксації та дослідження речових доказів; проведення оперативних перевірок за Центральними дактилообліками по запитах оперативних підрозділів; розробка та апробація нових методів виявлення, фіксації та вилучення дактилоскопічної інформації; аналіз використання дактилоскопічної інформації у розкритті злочинів; вивчення можливостей існуючих в України АДІС, розробка національної методики тестування та контролю якості АДІС, а також проекту єдиної загальнодержавної АДУПС. Як відомо, сучасна практика боротьби зі злочинністю, розкриття злочинів, забезпечення безпеки і громадського порядку дійшла тієї межі, коли традиційні методи роботи з криміналістичними обліками є недостатніми для подальшої успішної роботи. Вони гальмують, а в деяких випадках унеможливлюють експертний процес, адже існуючий в експертно-криміналістичних підрозділах масив дактилоскопічної інформації на жорстких носіях (наприклад, на папері) важко піддається аналізу, насамперед через його велику кількість. На сьогодні цей масив складається з близько 300 тисяч слідів, вилучених з місць нерозкритих злочинів та понад 2 мільйонів дактилокарт на осіб, які взяті на облік. Беручи до уваги значний час, необхідний для ручних перевірок, та практичну неможливість проводити перевірки по всій країні, існуюча ситуація не може вважатись задовільною. Потрібний розвиток засобів, які б забезпечили своєчасне надання необхідної інформації у прийнятному вигляді.


 
 

Цікаве

Загрузка...