WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблеми гарантій конституційного права людини і громадянина на освіту в Україні - Реферат

Проблеми гарантій конституційного права людини і громадянина на освіту в Україні - Реферат

Реферат на тему:

Проблеми гарантій конституційного права людини і громадянина на освіту в Україні

Сучасне право на освіту в Україні перш за все закріплено та гарантується її Конституцією (ст.53), законами та іншими нормативно-правовими актами. Незважаючи на це, в освіті існують проблеми, які є перешкодою її модернізації з урахуванням сучасних глобалізаційних процесів, економічних можливостей, національних традицій. Тому їх закріплення у чинному законодавстві України ще не є показником їх реальності, створення належних умов та способів гарантування права на освіту [1, c.30]. До того ж вирішення вказаних проблем ускладнюється в зв'язку із сучасними подіями, пов'язаними з Конституційною реформою.

Чого в першу чергу бракує для повноцінного правового підґрунтя сучасних гарантій права на освіту? Звичайно ж необхідних умов, способів, вимог, які відповідають реальному стану речей в освітянському законодавстві, яке знаходиться в процесі формування.

Актуальними залишаються проблеми створення нової та більш досконалої правової і нормативної бази освіти в Україні [5, с.281-282], і перш за все її якості, доступу до освітньої і професійної підготовки всіх, хто має необхідні здібності, мотивацію і адекватну підготовку. Також суттєвих змін потребує впорядкування нормативної бази щодо узгодженості самої процедури перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів у сфері післядипломної освіти, встановлення прямої залежності від якості праці та її оплати. Водночас необхідним є і подальший юридичний аналіз гарантування та реалізації права на освіту в Україні [6, с.201].

З метою найбільш повної узгодженості вказаних актуальних проблем гарантування права на освіту в Україні слід визначитися з поняттям самої сутності гарантій як таких. Тлумачення гарантій здебільшого пояснює їх як поруку, забезпечення, зобов'язання про виконання чого-небудь різними способами, засобами охорони. Через це в юридичній літературі досі існують різні підходи з приводу неоднозначності його пояснення та ототожнення з термінами "охорона" і "забезпечення". Так, поняття власне гарантій прав і свобод розуміють в широкому та вузькому значенні. Їх пояснюють як засоби і способи, умови, які носять загальнообов'язковий характер, що реально спрямовані на здійснення свободи пересування, виконання обов'язків людини і громадянина та забезпечення її охорони від незаконних обмежень і посягань. Крім того, держава повинна створювати все необхідне для їх реалізації [2, с.8; 3, с.108]. Однією з ознак гарантій прав і свобод є системність, тому все ж доцільно розглядати гарантії прав і свобод виключно як систему засобів, способів, умов, принципів та вимог задля ефективності їх у реальному здійсненні прав і свобод людини і громадянина.

Складовою загальної системи гарантій права людини і громадянина є конституційно-правові гарантії. Загальною основою гарантій є різні економічні, політичні, соціальні та культурні умови розвитку суспільства.

На мою думку, викладене вище свідчить про створену в Україні наукову базу юридичних досліджень, які дають підстави до з'ясування сутності конституційних гарантій права на освіту, які також мають системний характер, сукупність всіх необхідних умов, засобів, принципів і вимог, створюваних державою з метою їх повної реалізації.

Гарантії конституційного права на освіту належать до групи культурних прав. Тому основою їх є система тих культурних і духовних цінностей суспільства, які вже створені, правова свідомість і культура яких є показниками загальної свідомості та освіченості громадян держави загалом [4, с.53].

Отже, на думку автора до найбільш актуальних проблем гарантій конституційного права людини і громадянина на освіту в Україні слід віднести:

- створення нової та більш досконалої правової і нормативної бази освіти з урахуванням останніх змін в законодавстві;

- доступність освітньої і професійної підготовки всіх здібних та тих, хто має мотивацію і адекватну підготовку;

- з'ясування сутності сучасних гарантій конституційного права на освіту;

- створення умов, засобів, способів, що є необхідними та відповідають для забезпечення, реалізації та охорони гарантій на освіту;

- гарантії якості освіти;

- можливість здійснення вимог щодо реалізації гарантій на освіту;

- наявність у праві на освіту при його гарантуванні елементів доступності, ефективності, визнання курсів, що вивчені;

- офіційне визнання гарантій реалізації права на освіту після закінчення навчального закладу та в процесі працевлаштування;

Література:

  1. Боняк В.О. Конституційне право людини і громадянина на освіту та його забезпечення в Україні: Автореферат дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2005. - 20 с.

  2. Динько О.Ф. Зміст і гарантії забезпечення реалізації свободи пересування людини і громадянина в Україні: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2003. - 221 c.

  3. Журавський В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Інститут вищої освіти АПН України. - К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2003.- 415 с.

  4. Заворотченко Т. М. Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2002. - 222 с.

  5. Проблеми реалізації прав людини та громадянина в Україні: Монографія / Кол. авторів; За ред. Н.М.Оніщенко, О.В.Зайчука. - К.: ТОВ "Видавництво "Юридична думка", 2007. - 424с.

  6. Пушкіна О.В. Система прав і свобод людини і громадянина в Україні: теоретичні і практичні аспекти забезпечення. - К.: Логос, 2006. - 416 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...