WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Аспекти судових експертиз - Реферат

Аспекти судових експертиз - Реферат

Реферат на тему:

Аспекти судових експертиз

Особливого значення в кримінальному процесі набувають речові докази та експертні дослідження речових джерел доказової інформації. Виступаючи "незацікавленими у справі", "неупередженими", "непідкупними" і "нездатними до навмисної брехні", речові докази хоч і "німі свідки", але нерідко розповідають гучніше, мовлять яскравіше і переконливіше за багатьох учасників процесу. Допомогти цим свідкам висловитись, зробити їх мову доступною і зрозумілою надає можливість наука експертологія. Постійний розвиток науки і техніки розширює можливості експертних досліджень та обумовлює зростання їх ролі у процесі доказування. Чинне кримінально-процесуальне законодавство України зобов'язує слідчого або особу, що провадить дізнання по кримінальній справі, вжити всіх передбачених законом заходів для повного і своєчасного розкриття злочинів, встановлення істини, відшкодування шкоди, заподіяної злочином, встановлення та усунення причин і умов, які. сприяли вчиненню злочину, забезпечити права і свободи людини. Щоб вирішити ці завдання виникає потреба у широкому застосовувані всього арсеналу криміналістичних засобів і спеціальних знань для встановлення об'єктивної істини. Спеціальні знання - сукупність сучасних теоретичних знань і спеціальних практичних умінь і навичок у галузі науки, мистецтва чи ремесла, набутих у результаті фахової підготовки або професійного досвіду роботи, що використовуються з метою розкриття, розслідування і попередження злочинів. На досудовому слідстві спеціальні знання можуть бути використані в трьох формах: безпосередньо самим слідчим чи дізнавачем, спільно зі спеціалістом та опосередковано, тобто за допомогою експерта. Слідчий вправі і нерідко має змогу самостійно застосовувати криміналістичні або інші наукові засоби, наприклад, для виявлення слідів рук на документі, або здійснити огляд документа в ультрафіолетових чи інфрачервоних проміннях, прочитати і сфотографувати пошкоджений текст, зафіксувавши отримані результати у відповідному протоколі огляду, забезпечивши тим самим використання їх у доказуванні. Проте спеціальні знання слідчого не є безмежними, вичерпними та не завжди є бездоганними. Об'єктивність і неупередженість слідчого, поряд з названими обставинами, обумовлюють виникнення такої форми використання спеціальних знань, як експертиза. У разі необхідності слідчий не тільки може, а в ряді випадків і зобов'язаний звертатися по допомогу до спеціалістів, тобто до опосередкованого використання спеціальних знань. Найбільш ефективною формою використання спеціальних знань на досудовому слідстві є призначення судових експертиз. Експертиза значно розширює пізнавальні можливості слідства і суду, дозволяє використовувати під час розслідування чи судового розгляду кримінальної справи сучасні науково-технічні засоби. Отже, постає необхідність в оволодінні теорією і практикою експертології. Взявши на себе відповідальність за встановлення істини і справедливості, слідчий не має права на помилку, повільність, нездатність чи неготовність до дії, а, навпаки, має діяти швидко, вміло, цілеспрямовано, професійно. Невтомним, безкорисним і надійним помічником у цій нелегкій справі є знання. Необхідно постійно вдосконалювати професійну майстерність, наполегливо оволодівати наукою встановлення істини, вчитися мистецтву доказування. Безумовно, що при цьому слід знати порядок провадження експертиз, сучасні можливості використання їх у розкритті і розслідуванні злочинів, захисту прав і свобод людини. Сьогодні, коли наука досягла значного розвитку, її видатні фундаментальні відкриття використовуються в усіх сферах діяльності людини. Не обминуло це і таку специфічну галузь людської діяльності як боротьба зі злочинністю. Правоохоронці дедалі більше використовують на практиці спеціальні знання для розкриття злочинів. Ці знання за КПК можна залучити двома способами: за допомогою спеціаліста і шляхом проведення судової експертизи. Закон дозволив залучення спеціаліста з метою розширення практичних можливостей слідчого по справі. Спеціаліст на основі своїх фахових навичок, знань сприяє виявленню, закріпленню і вилученню доказів, шляхом надання слідчому консультативної допомоги при проведенні певної процесуальної дії, про що зазначається в протоколі цієї дії. Що ж стосується судової експертизи, то вона є найбільш кваліфікованою формою використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві. Вона значно розширює пізнавальні можливості слідства і суду, дозволяючи застосовувати в процесі розслідування і судового розгляду кримінальних справ увесь арсенал сучасних науково-технічних засобів. Зважаючи на те, що коло джерел доказів є вичерпним і чітко визначеним в законі: показання свідка, показання потерпілого, показання підозрюваного, показання обвинуваченого, висновок експерта, речові докази, протоколи слідчих і судових дій, інші документи, то стане зрозуміло, що будь-який доказ одержаний відповідно до вимог закону має для слідства вагоме значення. А оскільки висновок експерта є джерелом доказів і покладається в основу доказування по кримінальній справі, то експертиза допомогає встановлювати фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку орган дізнання, слідчий і суд встановлюють наявність або відсутність суспільно небезпечного діяння, винність особи, яка вчинила це діяння, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Як свідчить судово-слідча практика, саме за допомогою експертиз та інших наукових досліджень розкривається більше третини злочинів. Переоцінка їх доказового значення, призводить до слідчих і судових помилок, прийняття неправильного рішення у справі, яке підлягає зміні або скасуванню. Проте, зважаючи на специфіку цього джерела доказів, закон вимагає, щоб незгода з висновком експерта була мотивованою і письмовою. Судова експертиза постійно розвивається шляхом створення нових, та удосконалення існуючих методик дослідження і знаходить все більше застосування в судово-слідчий практиці. Найбільш розповсюдженими є різні види криміналістичних експертиз, судово-медична, судово-психіатрична, автотехнічна експертиза. В останній час все більш широке застосування отримують також будівельно-технічна, судово-біологічна, патентна, трудова та деякі інші експертизи.


 
 

Цікаве

Загрузка...