WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Про результати дослiдження проблем, що пов'язані з протидiєю корупцiї в Українi (науковий реферат) - Реферат

Про результати дослiдження проблем, що пов'язані з протидiєю корупцiї в Українi (науковий реферат) - Реферат

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України "Про застосування статті 13 Закону України "Про державну службу"" від 11 серпня 1995 р. № 641 Головдержслужбою було розроблено правовий механізм декларування доходів державними службовцями, надіслано його до центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій та опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр". Державна податкова адміністрація України розробила рекомендації щодо заповнення державними службовцями декларацій про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім'ї.

Завдяки вжитим заходам, забезпечено в основному декларування доходів державними службовцями. Декларації про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім'ї за 1996 р. подали 292 тис. 918 державних службовців (99,1%), не подали декларації у встановлені терміни 2 тис. 660 державних службовців (0,9%) в основному з поважних причин.

Разом з тим, не повною мірою виконуються вимоги стосовно щорічної публікації відомостей про доходи вищих посадових осіб, які зазначені у ст. 9 Закону України "Про державну службу".

Досвід роботи стосовно впровадження декларацій про доходи підтверджує доцільність удосконалення організації декларування доходів і вирішення даного питання на законодавчій основі. Для цього необхідно прискорити прийняття Закону України "Про оподаткування фізичних осіб", який розглянуто Верховною Радою України у першому читанні ще у 1995 році. Цим законопроектом передбачена уніфікована декларація про доходи та майновий стан, яку могли б заповнювати й державні службовці. Її впровадження має сприяти усуненню суперечностей у законах і розбіжностей у податкових деклараціях та деклараціях державних службовців.

З метою посилення контролю за фінансовою і господарською діяльністю суб'єктів господарювання Головним контрольно-ревізійним управлінням України перевірено майже 50 тис. підприємств, установ і організацій щодо додержання єдиного кошторису доходів та видатків бюджетних установ та організацій. Майже в кожній третій із них виявлені суттєві недоліки і порушення. Було перевірено також 8 тис. об'єднань громадян щодо додержання законності в підприємницькій діяльності. За дорученням Кабінету Міністрів України узагальнена інформація направлена керівникам міністерств та відомств для відповідного реагування.

Співробітниками спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю МВС України у 1997 р. складено 1117 адміністративних протоколів за вчинення корупційних діянь проти 755 у 1996 р. (+48,0%), працівниками СБУ складено відповідно – 574 і 132.

Тільки співробітники органів внутрішніх справ України протягом 1997 р. викрито 2216 фактів хабарництва, що на 16,3 % більше, ніж у 1996 р. Службою безпеки України за ознаками посадових злочинів порушено 335 кримінальних справ, серед них є такі, що стосуються колишніх відповідальних працівників центральних міністерств і відомств, місцевих органів державної виконавчої влади та самоврядування.

На виконання п. 9 Національної програми боротьби з корупцією Верховним Судом України проведено узагальнення судової практики щодо застосування судами законодавства про боротьбу з корупцією. Опрацьовано проект Постанови Пленуму Верховного Суду України з цього питання. У березні поточного року планується розглянути це питання на Пленумі Верховного Суду.

На реалізацію вимог Програми міністерствами і центральними відомствами підготовлено законопроекти, зокрема: "Про судоустрій", "Про статус суддів", "Про кваліфікаційні комісії та кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів України", "Про органи суддівського самоврядування", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність", "Про порядок підготовки, прийняття, реєстрації, офіційного оприлюднення та дію нормативно-правових актів".

У стадії розробки знаходиться концепція реформування системи управління, реструктуризації органів виконавчої влади за функціональним принципом. Згідно з Указом Президента України "Про положення про Державну комісію з проведення в Україні адміністративної реформи" від 2 жовтня 1997 р. № 1089/97 створено зазначену комісію на чолі з народним депутатом України Л.М. Кравчуком.

Важливим заходом загальнодержавного рівня стало проведення в м. Києві 28-29 листопада 1997 р. широкопредставницького Першого національного симпозіуму "На шляху до доброчесності", за підсумками якого вироблені практичні рекомендації щодо комплексного розв'язання проблем боротьби з корупцією.

В той же час, більше третини заходів, передбачених Національною програмою, з ряду об'єктивних і суб'єктивних причин все ще знаходиться у стадії виконання, хоча терміни виконання вже минули. Відповідальними за їх виконання є Міністерство юстиції, Міністерство фінансів та Держкомстат України.

Міністерством юстиції України не завершена робота по внесенню змін і доповнень до законів України "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцією", а також до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України. На думку керівництва Міністерства юстиції, вони можуть бути розроблені лише після прийняття Концепції про боротьбу з корупцією. Внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" не є можливим без внесення змін до Конституції України, оскільки в ній маємо загальну норму щодо недоторканності народних депутатів.

Міністерство юстиції України не закінчило роботу щодо розробки до 01.07.1997 р. пропозицій про внесення змін до Указу Президента України "Про відкриття анонімних валютних рахунків" від 01.08.1995 р. № 679. Кабінетом Міністрів України законопроект повернуто на доопрацювання.

Міністерством юстиції, Національним банком, Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки, Державною податковою адміністрацією України до цього часу (термін виконання – 1.07.1997 р.) не завершена робота з розробки законодавчих актів щодо вдосконалення механізму інформування банківськими установами правоохоронних органів про фінансові операції юридичних та фізичних осіб. Кабінет Міністрів України 9 січня 1997 р. доручив Міністерству юстиції провести роботу по усуненню розбіжностей та внести узгоджений законопроект.

Міністерством юстиції разом з Міністерством внутрішніх справ України підготовлено пакет законопроектів по виконанню заходів вищезгаданої Програми щодо розробки механізму заборони створення при органах виконавчої влади, правоохоронних органах та судах різного роду фондів і одержання ними матеріальної допомоги від суб'єктів підприємницької діяльності, який доопрацьовується в Кабінеті Міністрів (термін виконання – 01.07.1997 р.).

Міністерством закордонних справ України ще й досі остаточно не вирішено питання щодо запровадження інституту представників правоохоронних органів за кордоном. На думку керівників Міністерства, вирішення цього питання повинно йти шляхом введення до штату посольств посад радників з правових питань.

Держкомстатом України у встановлений термін (до 1 серпня 1997 р.) не розроблена система статистичних показників, які характеризують тіньову економіку та методики економіко-правового аналізу умов "тінізації" і криміналізації народного господарства. Тільки 5 січня 1998 р. Кабінет Міністрів України прийняв Постанову "Про Урядову робочу групу з питань відслідкування процесів тінізації економіки та розроблення пропозицій, рекомендацій щодо припинення її зростання" № 2.

Міністерство фінансів України не закінчило розробку у встановлений термін (до 1 липня 1997 р.) комплексу заходів щодо вдосконалення фінансового контролю в державі.

Мають місце суттєві недоліки також в організації виконання Закону України "Про боротьбу з корупцією", особливо у попереджувально-профілактичній роботі з боку керівників міністерств і відомств. Незважаючи на їх персональну відповідальність за стан цієї роботи, у 1997 р. до правоохоронних органів надійшла інформація лише про один виявлений факт корупції в центральному апараті від Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій.

Одним з найбільших недоліків в організації виконання цього Закону є те, що значна частина правопорушників уникає передбаченої ним відповідальності.

Фактично не спрацьовує Закон в частині притягнення до відповідальності депутатів за корупційні діяння. В цілому по Україні у 1997 р. із 971 подання прокурорів про одержання згоди на притягнення їх до адміністративної відповідальності місцеві ради надали таку згоду лише щодо 183 депутатів (20%), по 374 поданнях у наданні згоди було відмовлено, а 417 – залишено взагалі без розгляду. Всього через вказані причини правоохоронні органи не надіслали до суду 791 протокол відносно депутатів, які вчинили корупційні правопорушення.

Викликає занепокоєння також ситуація щодо якості зібраних правоохоронними органами матеріалів про корупційні діяння та їх судового розгляду. У 1997 р. до розгляду судів надійшло 4992 справи про адміністративні правопорушення, розглянуто з винесенням постанов 4953 справи, але більшість з них - 3050, або майже 62% – з різних причин були закриті. І лише відносно 1925 осіб було винесено постанови про накладення адміністративного стягнення, в тому числі за вчинення корупційних діянь – 670 осіб; за порушення соціальних обмежень, встановлених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави – 1105 осіб, із них за повторне порушення – 27 осіб; за порушення вимог фінансового контролю – 135 осіб; за невжиття заходів щодо боротьби з корупцією – 14 осіб.


 
 

Цікаве

Загрузка...