WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Про результати дослiдження проблем, що пов'язані з протидiєю корупцiї в Українi (науковий реферат) - Реферат

Про результати дослiдження проблем, що пов'язані з протидiєю корупцiї в Українi (науковий реферат) - Реферат

За висновками управління юстиції Харківської області, посадові особи такого рівня складають понад 80% від виявлених правопорушників. У Житомирській області переважна більшість виявлених корупціонерів (65%) становлять працівники села. Серед корупційних проявів таких суб'єктів поширеними є: видача головами та секретарями сільських рад недостовірних довідок односельчанам про нібито вирощену ними сільськогосподарську продукцію для продажу на ринках, яку вони в дійсності скуповували в інших громадян; видача головами та секретарями сільських рад недостовірних довідок громадянам про розмір земельної ділянки, завідомо знизивши її розміри з метою одержання субсидій.

Незважаючи на певну активність боротьби з корупційними проявами, протягом першого півріччя поточного року зберігалась аналогічна тенденція (виявлено 4557 осіб, направлено протоколів до суду – 4344). Із 3420 викритих у скоєнні корупційних діянь державних службовців 95,9% складають службовці 5–7 категорій.

Таке співвідношення характерно й для другого суб'єкту корупції – депутатів всіх рівнів.

Протягом 1997 р. в корупційних діяннях було викрито 652 народні депутати всіх рівнів. Основну питому вагу (68,6%) складають народні депутати сільських рад. У той же час кількість народних депутатів України, Автономної Республіки Крим та обласних рад, які викриті у скоєнні порушень, передбачених антикорупційним законодавством, дорівнює 13 особам, або 2%, причому протоколи надіслані до суду лише на трьох депутатів.

Аналіз статистичних матеріалів переконливо свідчить про спрямованість та ефективність боротьби з цим явищем. Якщо, фактично, по кожному державному службовцю, викритому у скоєнні правопорушення, протоколи було надіслано до суду, то відносно депутатів цей показник характеризується співвідношенням 6:1, тобто лише по кожному шостому викритому народному депутату протоколи надсилалися до суду. Однією із суттєвих причин цього у 1997 р. були відмови радами народних депутатів у згоді на притягнення народних депутатів до адміністративної відповідальності за порушення Закону України "Про боротьбу з корупцією". Всього було зареєстровано 378 таких випадків, з яких 231 випадок стосується народних депутатів та 142 – голів місцевих рад.

У першому півріччі 1998 р. у вчиненні корупційних дій було викрито лише 244 народні депутати всіх рівнів і до суду направлено лише 151 адміністративний протокол. При цьому заслуговує на увагу той факт, що завдяки внесенням відповідних змін і доповнень до законодавства про статус народних депутатів за цей період майже в 20 разів зменшилась кількість випадків відмови радами у згоді на притягнення народних депутатів до адміністративної відповідальності.

Простежується негативна тенденція щодо зростання фактів скоєння корупційних діянь головами місцевих рад народних депутатів. Так, протягом 1997 р. відносно до них було складено 443 адміністративні протоколи, з яких 108 направлено до суду. Але вже за перше півріччя поточного року складено 472 протоколи про корупційні діяння, 367 з яких надіслано до суду.

Якщо аналізувати характер корупційних проявів у 1997 р., то найбільш поширеними їх видами були:

незаконне одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг;

незаконне зайняття підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників та виконання роботи на умовах сумісництва;

сприяння фізичним і юридичним особам у здійсненні підприємницької діяльності, отриманні субсидій, дотацій чи пільг.

Ці види корупційних діянь складають майже дві третини від загальної кількості виявлених порушень закону.

Найбільше виявлено фактів корупційних проявів і складено адміністративних протоколів в Донецькій – 339, Івано-Франківській – 391, Львівській – 403, Дніпропетровській – 448, Харківській – 473 областях.

Проте, протягом 1997 р. державними органами, на яких покладено завдання щодо боротьби з корупцією, виявлено лише 4 факти неподання або невчасного подання повідомлень про відкриття рахунків в іноземних банках.

За 6 місяців 1998 р. відбулися певні зміни у структурі корупційних проявів. Найбільш поширеними стали порушення, пов'язані з декларуванням доходів (35% від загальної їх кількості). Дещо зменшилась кількість викритих фактів незаконного одержання матеріальних благ, пільг або інших переваг (17,5%).

Законом України "Про боротьбу з корупцією" на керівників міністерств і відомств, державних підприємств, установ та організацій чи їх структурних підрозділів покладені зобов'язання щодо вжиття ними заходів до припинення корупційних діянь, вчинених підлеглими, та негайного повідомлення будь-якого державного органу про їх вчинення, який веде боротьбу з корупцією. Незважаючи на те, що ця робота не відповідає реальній обстановці, протягом 1997 р. та першого півріччя поточного року було складено лише, відповідно, 24 та 20 адміністративних протоколів відносно керівників, які умисно не вжили заходів до припинення корупційних проявів та не повідомили про їх вчинення правоохоронні органи.

Всебічний аналіз стану боротьби з корупцією у 1997 р. свідчить про окремі регіональні особливості у складі осіб, які скоїли корупційні діяння, а також висвітлив гострі проблеми кадрової політики.

Так, у промисловій Луганській області переважну більшість посадових осіб, які скоїли корупційні діяння, складають керівники підприємств, фінансово-бухгалтерські працівники та співробітники правоохоронних органів.

У той же час у сільськогосподарській Вінницькій області поряд з керівниками підприємств та працівниками фінансових підрозділів, яких викрито у скоєнні корупційних проявів, висока питома вага припадає на керівників і народних депутатів місцевих рад, працівників сільського господарства та податкової адміністрації.

В Одеській області понад 50% із загальної кількості викритих посадових осіб, які скоїли корупційні діяння, припадає на працівників податкової служби, керівників міськвиконкомів і райдержадміністрацій та їх структурних відділів, а також – вищих закладів освіти.

Майже в усіх областях серед порушників Закону України "Про боротьбу з корупцією" питому вагу складають голови місцевих рад народних депутатів, керівники і завідуючі відділами райдержадміністрацій та міськвиконкомів.

Дослідження також показало, що важливою проблемою, пов'язаною з протидією корупції і організованій злочинності в Україні, залишається корупція у правоохоронних і контролюючих органах.

На жаль, реальність сьогодення така, що організована злочинність активно розшукує корумпованих відповідальних посадових осіб і, у першу чергу, серед співробітників органів внутрішніх справ, прокуратури, митних, податкових, інших контролюючих органів, які б захищали її інтереси щодо функціонування тіньової економіки та "відмивання" незаконно здобутих коштів, створювали б для неї захисний бар'єр або "дах".

Проблема чистоти кадрів у правоохоронних органах і, зокрема, в органах внутрішніх справ залишається однією з головних в комплексі заходів щодо подолання корупції в державі. Тільки у 1997 р. засуджено 237 працівників органів внутрішніх справ, які скоїли посадові злочини, в тому числі 66 - за хабарництво, а відносно 235 співробітників надіслано до суду протоколи про скоєння корупційних правопорушень. Протягом минулого року порушено 648 кримінальних справ стосовно 743 працівників органів внутрішніх справ.

Дослідження одночасно висвітлило також і роль судів у протидії корупції. Закон України "Про боротьбу з корупцією" не називає суди в числі органів, на які покладається боротьба з корупцією, оскільки у них інша функція – чинити правосуддя. Разом з тим, залишається очевидним той факт, що від позиції суду фактично повністю залежать кінцеві результати боротьби з корупцією, оскільки саме суди "вінчають" всю діяльність державних органів у цьому напрямку.

На наш погляд, суттєвого корегування потребує практика призначення покарання за корупційні діяння кримінального характеру, зокрема одержання хабара при обтяжуючих обставинах. Сьогодні судова практика не направлена на викоренення цього зла. У 1997 р. стосовно 93,4% осіб, засуджених до позбавлення волі за отримання хабара при обтяжуючих обставинах, призначена міра покарання нижче найнижчої межі, а у першому півріччі п. р. цей показник дорівнював 94,1%. Більше того, понад 40% засуджених за цей тяжкий злочин взагалі не позбавлено волі, з них 58 осіб засуджено умовно, 38 осіб – з відстрочкою від виконання вироку.

Викладене потребує вирішення цілого ряду питань, в тому числі в законодавчому порядку, в першу чергу контрольних повноважень Верховного Суду. На нашу думку, доцільно все ж таки знайти у Кримінально-процесуальному кодексі України місце для норми, яка б давала можливість вищестоящому суду оперативно контролювати діяльність місцевих і районних судів. Суди повинні нести відповідальність за неналежне виконання своїх обов'язків.

На жаль, з обставин, що склалися в Україні, фактично призупинилося проведення судово-правової реформи, яка потребує прийняття принаймні 15 законів, найважливішими з яких є закон "Про судоустрій", Цивільний, Кримінальний, Цивільно-процесуальний та Кримінально-процесуальний кодекси. Прийняття їх вкрай необхідно для оновлення правової бази щодо кардинальної перебудови судової системи, створення нових її інститутів, зокрема інституту апеляції, здійснення судової діяльності на більш високому професійному рівні.


 
 

Цікаве

Загрузка...