WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Про результати дослiдження проблем, що пов'язані з протидiєю корупцiї в Українi (науковий реферат) - Реферат

Про результати дослiдження проблем, що пов'язані з протидiєю корупцiї в Українi (науковий реферат) - Реферат

Характерно, що форми корупції у зовнішньоекономічній сфері зазнають у перехідний період значних змін. Поряд з традиційними видами хабарів, які отримують державні службовці за укладення невигідних для країни контрактів, надання допомоги в збуті продукції, посередництво при укладенні торгівельних угод, розповсюджуються невідомі раніше форми протиправної діяльності. Це стосується також і діяльності спільних підприємств.

Аналіз наявних матеріалів свідчить, що значна кількість високоліквідної продукції експортується з України на адресу іноземних фірм, при цьому частина валюти експортерам не повертається і незаконно зберігається на рахунках закордонних банків. Валюта з офшорних зон, як правило, не надходить по контрактах, які укладені за попередньою домовленістю між українським експортером та іноземною фірмою.

В умовах реформування економіки загрозливою у кримінальному відношенні є ситуація, що склалася у сфері приватизації.

Ця проблема є найголовнішою в комплексі питань, пов'язаних з боротьбою зі злочинністю і становленням нової економічної системи в Україні. За даними Кабінету Міністрів, тогорічна державна програма приватизації не виконана – передбачалося одержати від продажу державних об'єктів 550 млн грн., а до бюджету надійшло близько 80 млн4, або менше 15%. Не сприяє законному приватизаційному процесу ситуація, яка склалася щодо продажу об'єктів на відкритих аукціонах та конкурсах, де поширені різного роду корисливі зловживання та корупційні прояви серед чиновників, які регулюють ці процеси.

Протягом 1997 р. у цій сфері викрито 2 тис. злочинів, що майже у 4 рази більше, ніж у 1996 р. За 6 місяців поточного року вже зареєстровано 1,8 тис. злочинів.

Очікувати швидкого покращання в системі приватизації навряд чи можливо. Значною мірою це також обумовлено частими кадровими змінами в цьому відомстві і, передусім, керівного складу.

Окремо слід відмітити проблему корупції, яка пов'язана з діяльністю різноманітних фондів, багато з яких стали справжнім "дахом" для зловживань і розтягування державних коштів.

Наприклад, вражає розмах зловживань тільки у Фонді "Чорнобиль", який створено після 1986 року. За даними перевірки, проведеної Міністерством фінансів, тільки у м. Києві було витрачено не за призначенням 1 млн грн. Встановлені чисельні факти, коли квартири куплені для учасників ліквідації аварії, опинились в руках зовсім інших людей. Майже 1 млн дол. США, які призначались на закупівлю продуктів, ліків і надання медичної допомоги, осіли в чужих кишенях. Близько 5 млрд дол., які були направлені на ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС, розтрачені не за призначенням5.

Зрушення ситуації на краще у вирішенні зазначених проблем потребує від виконавчої та законодавчої влади неординарних заходів по наведенню законності і порядку в економіці і, у першу чергу, посилення контрольних, фінансових і владних функцій.

Оздоровити криміногенну ситуацію, створити належну правову обстановку в економіці можливо за умов прийняття цілого ряду економічних законів і нормативних актів та їх практичної реалізації.

Потребує приведення у відповідність до Конституції України економічне законодавство, в першу чергу закони України "Про власність", "Про підприємництво", "Про підприємства України", "Про господарські товариства", "Про підприємницьку діяльність", "Про приватизацію майна державних підприємств", "Про аудиторську діяльність", "Про банки і банківську діяльність", "Про боротьбу з корупцією". Є нагальною потреба у розробці і прийнятті законів про державне регулювання та підтримку розвитку малого та середнього підприємництва; про фінансову відповідальність юридичних та фізичних осіб; про порядок видання ліцензій на здійснення окремих видів підприємницької діяльності; про декларування фізичними особами доходів і майна; про протидію використанню (легалізації) незаконно здобутих коштів і майна та ін.

Принципове значення має приведення банківського законодавства до вимог Основного закону України щодо забезпечення стабільності грошової одиниці, створення і функціонування грошового ринку, організації готівкового та безготівкового грошового обігу і саме головне – контролю за діяльністю комерційних банків та інших фінансових установ.

Актуальним залишається питання про удосконалення податкового законодавства. Не всі види податків, зазначених у Законі України "Про систему оподаткування", мають належне законодавче забезпечення.

Для нейтралізації негативних тенденцій, а отже й поліпшення криміногенної ситуації в підприємницькій сфері економіки вбачається доцільним внести зміни до законодавчих та інших нормативних актів, які регламентують порядок створення та реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності.

Нормативними актами України не передбачена перевірка джерел походження коштів, на підставі яких створюються підприємницькі структури.

Питання реєстрації статутних документів також недостатньо врегульовано. Це дає можливість певним особам вносити до них вигадані види діяльності, якими вони і не збираються займатися. Реєстрація не поставлена у залежність від наявності в багатьох підприємців виробничих приміщень, устаткування, коштів, сировини, досвіду роботи і т.д.

Разом з тим, чинне законодавство надто ускладнило процедуру скасування державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. Рішення про це може бути прийняте лише загальним або Арбітражним судом України. Через недостатню штатну чисельність арбітражних судів розгляд справ ними про скасування державної реєстрації є досить проблематичним. Аналогічною є ситуація з розглядом цієї категорії справ і в загальних судах.

Тому необхідно внести до чинного законодавства зміни, передбачивши наділення органів державної реєстрації правом прийняття рішення про скасування такої реєстрації. В разі незгоди з прийнятим рішенням зацікавлені особи мали б змогу перенести розгляд справи до суду.

Враховуючи критичну ситуацію в економіці і, зокрема в бюджетній сфері, вбачається за доцільне поряд із внесенням до законів запропонованих змін та доповнень, спрямованих на посилення боротьби з фіктивним підприємництвом, провести в Україні суцільну перереєстрацію всіх суб'єктів підприємницької діяльності.

На думку авторів, вирішення зазначених питань значно звузило б фінансово-економічне підгрунтя корупції в державі.

Аналіз статистичної звітності про виконання Закону України "Про боротьбу з корупцією" показує, що протягом 1997 р. кількість виявлених державних службовців, які скоїли корупційні діяння, становить 71,8% від загальної чисельності виявлених осіб. Майже кожний адміністративний протокол, складений відносно державних службовців, надіслано до суду. З загальної кількості виявлених державних службовців, які порушили антикорупційне законодавство, державні службовці 1–2 категорії складають лише 2,2%. Основну частину (92,6%) виявлених порушників складають державні службовці 5–7 категорій. Це свідчить про те, що боротьба з корупцією ведеться в основному на низовій управлінській ланці.

Таблиця 1

Соціальний склад осіб, які скоїли корупційні діяння,передбачені Законом України "Про боротьбу з корупцією" (протягом 1997р.)

з/п

Категорія осіб

Виявлено осіб

Кількість випадків відмови радами народних депутатів у згоді на притягнення до відповідальності

Направлено протоколів до суду

1

2

3

4

5

Всього, у тому числі:

6344

378

5422

1.

Державні службовці, разом узяті

4545

5

4508

1-2 категорії

99

-

95

3-4 категорії

239

-

235

5-7 категорії

4207

5

4178

2.

Народні депутати, разом узяті

652

231

108

Народні депутати України

1

-

1

Народні депутати АР Крим

1

-

1

Народні депутати обласної ради

11

6

1

Народні депутати районної ради

83

27

12

Народні депутати міської ради

59

18

7

Народні депутати сільської ради

50

11

14

Народні депутати сільської ради

447

169

72

3.

Голови місцевих рад

443

142

108

4.

Військові посадові особи

468

-

463

5.

Співробітники органів

внутрішніх справ

236

-

235


 
 

Цікаве

Загрузка...