WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та сутність права колективного самоврядування сг підприємств - Реферат

Поняття та сутність права колективного самоврядування сг підприємств - Реферат

з предмету "Аграрне право"

1.Поняття та сутність права колективного самоврядування сг підприємств. 2.Повна матеріальна відповідальність працівників сг підприємств.

Бригадиру сг підприємства "Нива" Приходьмо В.П. за 20 днів які він хворів було нараховано 80 гривень по соціальному страхуванню. Приходько провівши свої підрахунки вирішив що це недостатня сума і звернувся до голови правління зі скаргою. Голова правління відповів, що це питання йому непідконтрольне і порадив звернутися до комісії по трудових спорах. Голова комісії теж відмовив у розгляді скарги і порадив звернутися до суду.

Хто повинен розглянути скаргу і як вирішити спір?

Поняття права колективного самоврядування.

Колективне самоврядування — система суспільних владно-управлінських відносин, що існують у кожному колективному сільськогосподарському підприємстві як самостійному колективному утворенні (формі) сільськогосподарського виробництва. Це відносини зі здійсненням владно-управлінських функцій найвищого та підлеглих йому органів управління діяльністю колективного сільськогосподарського підприємства, визначенням повноважень цих органів, їхньої взаємодії, розмежування й відповідальності за ефективність управління, провадження контрольно-ревізійної діяльності. Відносини самоврядування своєю організаційною основою мають членство в КСГП усіх членів-підприємств; економічну основу становить власність колективного сільськогосподарського підприємства, а соціально-трудову — колективна праця його членів, особиста участь останніх у веденні громадського сільськогосподарського виробництва, вирішенні проблем соціального становища та його подальшого розвитку.

Найбільш важливі відносини колективного самоврядування закріплюються законами і Статутом колективного сільськогосподарського підприємства. Взяті у своїй єдності й сукупності, правові норми, покликані регулювати владно-управлінські відносини у КСГП, становлять право колективного самоврядування, що є самостійним інститутом аграрного права, елементом останнього.

Правову основу колективного самоврядування становлять положення ст. 22 Закону "Про колективне сільськогосподарське підприємство". Цією правовою нормою визначено: самоврядування у підприємстві забезпечується на основі права членів підприємства брати участь у вирішенні всіх питань його діяльності, виборності й підзвітності виконавчо-розпорядчих органів, обов'язковості рішень, прийнятих більшістю для всіх членів підприємства. Викладені засади відповідним чином розвиваються і деталізуються у статуті кожного конкретного КСГП.

Правову основу самоврядування в сільськогосподарському кооперативі становлять норми статей 13—19 Закону "Про сільськогосподарську кооперацію" від 17 липня 1997 р.

Колективне самоврядування — це соціально-організаторська владно-управлінська діяльність членів колективного сільськогосподарського підприємства способом власного волевиявлення через систему органів управління, яка вирішує свої справи в межах статутної правоздатності. Самоврядування в КСГП колективно-демократичне, поза як останнє є колективним підприємством і громадською організацією: в ньому виключається можливість експлуатації людини людиною, забезпечується рівноправність усіх членів колективу у використанні власності колективного сільськогосподарського підприємства та розпорядження нею, на задоволення матеріальних, соціальних, побутових, культурно-виховних потреб членів КСГП та їхніх родин, а також реалізації права кожного його члена на управління діяльністю колективного сільськогосподарського підприємства.

Додержання вимог демократії означає обов'язкове виконання принципів та процедурно-процесуальних правил, спрямованих на організаційно-правове забезпечення гарантій повного самоврядування, демократії в кожному колективі. Поняття "колективного самоврядування" і "демократії" за своїм соціально-управлінським призначенням і змістом, правовим визначенням і закріпленням та здатністю бути засобом здійснення аграрної політики держави є тотожними.

Сутність колективного самоврядування полягає в таких й ознаках і складниках:

У вирішенні всіх найважливіших питань діяльності КСГП безпосередньо його членами незалежно від стану їх працездатності, віку і статі;

У виборності виконавчо-розпорядчих і контрольно-ревізійних органів, а також окремих посадових осіб КСГП;

У додержанні вимог гласності при обговоренні та прийнятті рішень із питань діяльності КСГП;

У поєднанні колегіальності та єдиноначальності при здійсненні своїх функцій органами управління і контролю, де кожний окремий член КСГП зобов'язаний підкорятися утвореним органам управління і сумлінно дотримуватись вказівок осіб, яких самі члени КСГП обрали до органів управління;

в обов'язковості рішень, прийнятих більшістю, для всіх членів конкретного КСГП;

у відповідальності та підзвітності перед членами КСГП виконавчих органів управління і посадових осіб підприємства;

у свободі критики з боку членів КСГП і обов'язку керівників та інших посадових осіб підприємства своєчасно враховувати у своїй роботі критичні зауваження і громадську думку колективу.

Закон "Про колективне сільськогосподарське підприємство" містить правову форму гарантій самоврядування. Згідно зі ст. 24 цього Закону демократичне самоврядування на підприємстві забезпечується додержанням закріпленої в його статуті системи організаційно-управлінських і процедурно-правових норм.

Суб'єктивні права і юридичні обов'язки членів колективного сільськогосподарського підприємства на участь у самоврядуванні є єдиним цілим суспільно-соціального і правового поняття. Точне дотримання в КСГП правомочностей з управління забезпечується організаційними і правовими гарантіями. Вони такі:

вичерпне визначення повноважень (компетенції) органів управління і посадових осіб підприємства;

своєчасність скликання і дотримання регламенту роботи загальних зборів членів КСГП, зборів уповноважених, бригадних зборів, правління і ревізійної комісії підприємства;

дотримання правил голосування — відкритого або таємного — при обранні голови, правління і ревізійної комісії КСГП та при вирішенні інших найважливіших питань діяльності підприємства;

право членів КСГП в особі загальних зборів, зборів уповноважених, бригадних зборів за наявності належних підстав достроково відкликати з органів управління і ревізійної комісії або з посади керівника виробничого підрозділу тих осіб, які не виправдовують довіри членів КСГП і належно не виконують своїх обов'язків;

виборність складу виконавчо-розпорядчих органів і ревізійної комісії та визначеність строку перебування на певній

посаді відповідно до Статуту КСГП та інших локально-правових актів; додержання належного кворуму при проведенні загальних зборів (2/3 всіх членів КСГП), зборів уповноважених (3/4 уповноважених), бригадних зборів і правління підприємства — більшість складу бригади і членів правління;

обраними до органів управління і на посади можуть бути лише члени даного підприємства;

право чинність колегіальних органів самоврядування за наявності не менше 2/3 їхнього складу і прийняття ними рішення більшістю присутніх;

дострокове відкликання виборних посадових осіб у разі, якщо вони не виправдали довіри членів КСГП;

право припинення або скасування незаконних рішень органів управління КСГП сільською і районною радами народних депутатів.

Згідно зі ст. 14 Закону України "Про сільськогосподарські кооперації" вибори голови, членів правління і членів ревізійної комісії (ревізора) кооперативу провадяться шляхом прямого таємного голосування.

Важливою гарантією додержання колективної демократії є керівництво колективним сільськогосподарським підприємством з боку держави, контроль органів прокуратури за додержанням статуту, демократичних основ управління і законності в кожному підприємстві.


 
 

Цікаве

Загрузка...