WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Загальна характеристика конституційного права України - Курсова робота

Загальна характеристика конституційного права України - Курсова робота

Курсова робота Загальна характеристика конституційного права України ПЛАН 1. Вступ 2. 2. Поняття та предмет конституційного права України 3. Конституційно - правові норми : поняття, види та особливості 4. Конституційно - правові віждносини та їх суб'єкти 5. Підстави виникнення , зміни і припинення конституційно - правових відносин 6. Висновок 7. Список використаної літератури 1. Вступ . Конституційне право України є провідною галуззю системи права України. Така роль конституційного права обумовлена тим, що ця галузь права складається з принципів і норм Конституції України, охоплює правові відносини, які виникають і розвиваються на основі цих норм. Конституційний статус людини і громадянина, загальні положення та принципи щодо організації державної влади і розвитку суспільства, визначення соціальної спрямованості та правового статусу кожної з ланок державного апарату України, закріплення статусу системи органів місцевого самоврядування - всі ці та низка інших принципово важливих питань є об'єктом дослідження науки конституційного права. Перш за все, це проведення реформи політичної системи в Україні на підставі вибору українського суспільства: бути йому цивілізованим, як у демократичних країнах світу, або примиритися з тими негативними процесами, які виявилися в період перехідного періоду від тоталітаризму - правовим нігілізмом, порушенням виборчого законодавства, обмеженням прав і свобод людини та громадянина тощо. Саме тому відобразити у другому виданні підручника положення цієї реформи є нагальною необхідною потребою. Проте реформування державної влади і місцевого самоврядування безпосередньо пов'язано зі створенням міцної правової бази, на підставі якої, перш за все, і можлива її реалізація. Ядром цієї бази є такі найважливіші конституційно-правові акти, як закони про вибори, про місцеві державні адміністрації, про місцеве самоврядування в Україні, про адміністративно-територіальний устрій України тощо. За період з 2002 по 2004 роки Верховна Рада України прийняла велику кількість законодавчих актів, які безпосередньо стосуються багатьох інститутів конституційного права, особливо прав і свобод людини та громадянина, завдяки яким значною мірою і оновилася законодавча база конституційного права України. Відобразити ці закони в підручнику є очевидною потребою. Саме тому всі ці нормативно-правові акти ретельно проаналізовано у другому виданні. У зв'язку зі значним пожвавленням законодавчого та нормотворчого процесів у цей період зазнали відповідних уточнень і теоретичні положення, сформульовані вченими до прийняття Конституції України у багатьох монографічних працях, учбовій літературі. Крім того, саме життя поставило на порядок денний питання подальшого використання в процесі розробки проблем конституційного права України порівняльного конституційного права країн СНД, Балтії, інших держав світу, наукової спадщини вітчизняних учених і науковців інших країн. 2. Поняття та предмет конституційного права України. Традиційно конституційне право розглядають у правознавстві як галузь національного права, як науку і як навчальну дисципліну (курс). З прийняттям Акта проголошення незалежності 24 серпня 1991 р. Україна стала самостійною, суверенною державою, розвиток якої потребував перш за все правового закріплення. Це завдання було покликано виконати, перш за все, конституційне право як провідна галузь системи національного права, що конституює державу. Проте воно ускладнювалося тим, що не можна було автоматично переносити положення конституційного права колишнього Радянського Союзу в нову добу розбудови української державності. Потрібно було на засадах принципово нових концептуальних підстав створити конституційне право України і конституційно-правову ідеологію, які ґрунтувалися б на досвіді конституціоналізму демократичних країн світу, який, на жаль, не брався до уваги в період існування СРСР Зокрема, не враховувалися найважливіші принципи буржуазної науки конституційного права, які було втілено у багатьох конституціях світу: o ідея народного суверенітету як джерела конституції, інших галузей права та державної влади; o принцип верховенства закону над іншими нормативними актами; o принцип розподілу державної влади на законодавчу, виконавчу і су-дову; . принцип народного представництва і верховенства парламенту; . рівність усіх перед законом; o пріоритет природних прав людини над державою та її органами. Як відомо, право регулює різні за змістом суспільні відносини, які мають свою специфіку, через що виникає об'єктивна необхідність диференціації норм права на окремі частини (галузі) єдиної, в цьому разі, системи національного права України, які являють собою сукупність правових норм, що регулюють певну групу суспільних відносин. Розпочинаючи вивчення нового суспільного явища, зазвичай з'ясовують, що саме досліджують і як, яким чином це дослідження здійснюється стосовно правових явищ, зокрема для з'ясування питання щодо критеріїв виділення відповідних норм права у відповідну галузь. Відповідь на перше питання становить предмет правового регулювання, а на друге - метод правового регулювання, іноді виділяють мету правового регулювання, характер санкцій, об'єкт правовідносин тощо, які також мають певне значення для виділення відповідних галузей права. Але цього замало. Необхідним і, мабуть, головним є такий елемент з'ясування сутності відповідної галузі, як юридичний режим. (Режим (франц. геqime, від лат. геqimen - правління) - форма правління, метод правління, державний устрій.) Саме за допомогою юридичного режиму з'ясовують основні напрями дії всієї сукупності норм певної галузі. Стосовно галузі конституційного права за допомогою юридичного режиму з'ясовують основні об'єкти дії норм конституційного права - права і свободи особи; державний устрій; влада та форми ЇЇ здійснення; організація та здійснення державної влади на підставі принципу її розподілу; місцеве самоврядування; територіальна організація України. Предмет правового регулювання є основним знаряддям поділу системи права на відповідні галузі. З одного боку, він безпосередньо впливає на якісно визначений вид суспільних відносин, які вимагають правового регулювання, з іншого - відповідно суспільні відносини є тією об'єктивною основою, яка викликає до життя право і вносить у нього системоутворюючі ознаки. Кожна галузь права, в тому числі конституційне право, регулює відповідний вид суспільних відносин, які потребують правового регулювання. Природно, що вони об'єктивно не можуть бути однакові для всіх галузей права. Наприклад, у цивільному праві для них характерне перш за все те, що учасники правовідносин мають рівні права, іншим галузям притаманні інші особливості. Специфічним є й предмет конституційного права. Ідеально він має містити такі складові: людина - громадянське суспільство - влада як основна ознака держави - економічні, соціальні,політичні, духовні сфери життєдіяльності суспільства в демократичній державі - територіальна організація держави. На жаль, така складова, як

 
 

Цікаве

Загрузка...