WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правова характеристика договору лізингу - Курсова робота

Правова характеристика договору лізингу - Курсова робота

термін менший, ніж амортизаційний період. Після закінчення договору про лізинг предмет лізингу повертається лізингодавцю і знову здається в лізинг. Зворотний лізинг - вид лізингу, якщо він передбачений національним законодавством Сторін, за якого постачальник предмета лізингу продає його лізинговій компанії, а та в свою чергу здає цей предмет в лізинг колишньому постачальнику предмета лізингу. Компенсаційний лізинг - вид лізингу, якщо він передбачений національним законодавством Сторін, за умовами якого як лізингові платежі лізингоодержувач може постачати лізингодавцю товар, вироблений з використанням предмета лізингу. Бартерний лізинг - вид лізингу, якщо він передбачений національним законодавством Сторін, за умовами якого як лізингові платежі лізингоодержувач може поставляти лізингодавцю будь-який товар, що є у нього в наявності, за згодою лізингодавця прийняти цей товар як лізинговий платіж. Принципи міждержавної лізингової діяльності Суб'єкти міждержавної лізингової діяльності мають рівне право здійснювати будь-які її види, не заборонені національним законодавством і цією Конвенцією, незалежно від форм власності та інших ознак. Сторони здійснюють контроль за лізинговою діяльністю відповідно до свого національногозаконодавства. Забороняються будь-які, крім передбачених національним законодавством і цією Конвенцією, дії держав, результатом яких є обмеження прав суб'єктів міждержавної лізингової діяльності. Оподаткування суб'єктів міждержавної лізингової діяльності здійснюється відповідно до національного законодавства і міжнародних договорів. Сторони надають суб'єктам міждержавної лізингової діяльності пільги відповідно до свого національного законодавства. Сторони самостійно здійснюють митне регулювання ввезення і вивезення об'єктів лізингу на своїй території відповідно до національного законодавства. У міждержавній лізинговій діяльності використовуються тільки ті предмети лізингу, які за своїми технічними, фармакологічними, санітарними, фітосанітарними, ветеринарними та екологічними характеристиками не порушують відповідних стандартів і вимог, що діють на територіях Сторін. У разі відсутності національних стандартів і вимог на певні предмети лізингу їх використання як таких допускається на підставі відповідних міжнародних стандартів і вимог, адаптованих до національних умов у встановленому порядку. Монополія у здійсненні міждержавного лізингу певного предмета лізингу регулюється національним законодавством Сторін. висновки Отже, після вище опрацьованого матеріалу можна зробити наступні висновки. На нашу думку, саме через відсутність цілеспрямованої державної політики з розвитку лізингу, а не через брак коштів темпи оновлення основних засобів та нематеріальних активів в Україні є надто низькими, відповідно і розвиток лізингу йде не швидкими темпами. Хоча, неможна не зазначити, що сутність договору лізингу, його поняття не визначено в нашому законодавстві. Так поняття лізингу визначено в законах, цивільному, господарському кодексах, проте кожен з нормативних актів визначає лізинг з деякими відмінностями. Зокрема закон має оперувати одним визначенням сутності лізингу, не застосовуючи ознаку амортизації як його критеріальну рису. В основу розрізнення видів лізингу можна покласти умову повернення чи неповернення об'єкта лізингу лізингодавцю. Виходячи з цього,та підсумовуючи вище викладений матеріал можна дати визначення таким поняттям: фінансовий лізинг - це такий вид лізингу, відповідно до якого лізингоодержувачу передається Е користування на передбачений договором строк об'єкт лізингу, причому він може перейти у власність лізингоодержувача по закінченні строку користування на умовах, зафіксованих у договорі; оперативний лізинг - такий вид лізингу, відповідно до якогс лізингоодержувачу передається в користування на передбачений договором строї об'єкт лізингу, що підлягає обов'язковому поверненню лізингодавцю по закінчень обумовленого договором строку користування. За формою здійснення лізинг може бути зворотним, пайовим, міжнародним тощо. Об'єктом лізингу може бути нерухоме і рухоме майно, призначене для використання як основні фонди, не заборонене законом до вільного обігу на ринку і щодо якого немає обмежень про передачу його в лізинг Разом з тим необхідно зазначити, що лізинг - це разом із іншими одна з форм надання майна у користування, яка, виходячи із притаманних їй специфічних рис, має спеціальне правове регулювання. Лізинг здійснюється на підставі договору лізингу, який опосередковує відносини учасників лізингу. Отже, можна зробити висновки, що через недосконалість законодавства та низьку прибутковість фінансового лізингу в цей бізнес направляється незначна частка фінансових ресурсів, в тому числі і банківських, на ринку працює небагато підприємств, головним видом діяльності яких є надання послуг з фінансового лізингу. Також однією із проблем яка стоїть на шляху розвитку лізингу це відсутність платоспроможного лізингоодержувача, для якого плата за послуги фінансового лізингу надто велика. Перешкоджає розвиткові лізингу і надто жорстка система оподаткування лізингових операцій. Таким чином, лізингові схеми придбання основних фондів є дорожчими й економічно невигідними порівняно із звичайним порядком придбання основних фондів за допомогою банківських кредитів. Тому можна сказати що ринок лізингу в Україні тільки утверджується і на жаль його розвиткові приділяється недостатньо уваги з боку держави. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 10.04.1992 р. зі змінами та доповнення. //ВВР-К., 1998 р. -№12. 2. Закон України "Про фінансовий лізинг" // ВВР. - К., №10. 3. Закон України "Про оподаткування" // ВВР. 1998. - №.7 4. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 р. ВВР. 2001. - №.1 5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо наповнення державного лізингового фонду у 2001 році" - від 6 травня 2001р. 6. Господарський Кодекс України, " Новий світ", 2004р. 7. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар/За ред.Э.О.Харитонова О.М.Калітенко - Одеса: Юридична література, 2004р. 8. Парнюк В. "Лізинг в Україні:проблеми законодавче закріплення" Економіка України, №3 2003р 9. Кисіль С. "Лізинг як специфічний вид цивільно-правових зобов'язань" Господарське право, №4 2000р. 10. Бірюков І. А., Заіка Ю.О., Співак В.М. Цивільне право України: Загальна частина. - К.: Наукова думка, 2000. 11. Дзера О.В., Боброва Д.В. Цивільне право України: Підручник у 2 книгах. - К., Юрінком Інтер, 2002 р. 12. Я.М. Шевченко Цивільне право України: Академічний курс. - К., 2003 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...