WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правова характеристика договору лізингу - Курсова робота

Правова характеристика договору лізингу - Курсова робота

порушень його прав на предмет лізингу. Предмет лізингу підлягає реєстрації у випадках і в порядку, передбачених законом. З моменту передачі предмета лізингу у володіння лізингоодержувачу ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета лізингу переходить до лізингоодержувача, якщо інше не встановлено договором. Предмет лізингу та/або пов'язані із виконанням лізингових договорів ризики підлягають страхуванню, у разі якщо їх обов'язковість встановлена законом або договором. Витрати на страхування за договором лізингу несе лізингоодержувач, якщо інше не встановлено договором. Примірний зразок договору фінансового лізингу показаний в додатку 1. 3.2. Характеристика інших нормативних актів, що стосуються лізингу Наприклад, візьмемо до уваги Закон України "Про оподаткування", який гласить, що лізингові (орендні) операції здійснюються у вигляді оперативного лізингу (оренди), фінансового лізингу (оренди), зворотного лізингу (оренди), оренди землі та оренди жилих приміщень. Лізинг (оренда) вважається фінансовим, якщо лізинговий (орендний) договір містить одну з таких умов: об'єкт лізингупередається на строк, протягом якого амортизується не менше 75 відсотків його первісної вартості за нормами амортизації, визначеними статтею 8 цього Закону, та орендар зобов'язаний придбати об'єкт лізингу у власність протягом строку дії лізингового договору або в момент його закінчення за ціною, визначеною у такому лізинговому договорі; сума лізингових (орендних) платежів з початку строку оренди дорівнює або перевищує первісну вартість об'єкта лізингу; якщо у лізинг передається об'єкт, що перебував у складі основних фондів лізингодавця протягом строку перших 50 відсотків амортизації його первісної вартості, загальна сума лізингових платежів має дорівнювати або бути більшою 90 відсотків від звичайної ціни на такий об'єкт лізингу, діючої на початок строку дії лізингового договору, збільшеної на суму процентів, розрахованих виходячи з облікової ставки Національного банку України, визначеної на дату початку дії лізингового договору на весь його строк; майно, яке передається у фінансовий лізинг, є виготовленим за замовленням лізингоотримувача (орендаря) та після закінчення дії лізингового договору не може бути використаним іншими особами, крім лізингоотримувача (орендаря), виходячи з його технологічних та якісних характеристик. Для цілей цього підпункту під терміном "строк фінансового лізингу" розуміється строк від дати передання майна лізингоотримувачу (орендарю) до дати набуття права власності на таке майно або здійснення останнього лізингового платежу лізингоотримувачем, залежно від того, яка подія сталася раніше. Незалежно від того, чи відноситься лізингова операція до фінансового лізингу відповідно до норм цього підпункту чи ні, платник податку має право при укладенні договору визначити таку операцію як оперативний лізинг без права подальшої зміни статусу такої операції до закінчення дії відповідного договору. Зворотний лізинг (оренда) - господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає продаж основних фондів фінансовій організації з одночасним зворотним отриманням таких основних фондів такою фізичною чи юридичною особою в оперативний або фінансовий лізинг. Проаналізуємо ПОСТАНОВУ Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2001 р. N 155 "Про заходи щодо наповнення державного лізингового фонду у 2003 році" [6] Обсяги повернення сільськогосподарськими товаровиробниками та іншими суб'єктами господарювання коштів за отриману ними сільськогосподарську техніку іноземного виробництва, закуплену за рахунок кредитів, що залучені державою або під державні гарантії (ТИС. Г( Обсяги повернення коштів 3 них передбачено спрямувати на закупівлю зернозбиральних комбайнів Автономна Республіка Крим 9193 9130 Області: Вінницька 63706 52550 Волинська Дніпропетровська 122575 91275 Донецька 347016 39200 Житомирська 35541 18450 Закарпатська 19028 2750 Запорізька 101541 82600 Івано-Франківська 15783 15783 Київська 265701 104800 Кіровоградська 80003 80003 Луганська 152059 59750 Львівська 21119 20900 Миколаївська 67391 67391 Одеська 110434 110434 Полтавська 65961 65961 Рівненська 13860 13860 Сумська 36794 36794 Тернопільська 22028 22028 В моїй курсовій роботі, на мою думку, неправильним було б не згадати про існування так званої конвенції про міждержавний лізинг. Декілька слів про її суть[7]. Суб'єкти міждержавної лізингової діяльності Лізингові компанії, якщо такі передбачені національним законодавством Сторін, - комерційні організації, засновницькими документами яких передбачено здійснення лізингової діяльності. Лізингові компанії в лізингових операціях виступають у ролі лізингодавця або лізингодавця і лізингоодержувача під час здійснення операцій сублізингу. Об'єднання лізингових компаній та інших суб'єктів лізингової діяльності - національні та міжнаціональні комерційні і некомерційні об'єднання з утворенням і без утворення юридичної особи, що створюються для реалізації великих проектів і програм, отримання додаткових вигод і досягнення соціального ефекту. Господарюючі суб'єкти - юридичні особи - суб'єкти господарської діяльності як ті, що зареєстровані мають постійне місце знаходження на її території, так і ті, що не є юридичними особами цієї держави, але мають постійне місце знаходження на її території, а також іноземні суб'єкти господарської діяльності та їхні структурні одиниці, спільні підприємства, інші суб'єкти господарської діяльності, передбачені національним законодавством (підприємства, організації та об'єднання всіх видів і форм власності, асоціації, союзи, концерни, консорціуми, торгові дома, посередницькі і консультаційні фірми, кооперативи, страхові компанії, кредитно-фінансові установи, підприємці, що провадять свою діяльність без утворення юридичної особи тощо). Господарюючі суб'єкти, які не мають спеціалізованої ліцензії на проведення лізингових операцій, в лізингових операціях виступають у ролі лізингоодержувача, постачальника, страхувача, гаранта, інвестора, кредитора, покупця, за винятком кредитно-фінансових установ, які в лізингових операціях можуть виступати також у ролі лізингодавців, а також в інших випадках, передбачених національним законодавством. Господарюючі суб'єкти здійснюють лізингові операції відповідно до національного законодавства Сторін. Основні види міждержавного лізингу Фінансовий лізинг - вид середньо- і довготермінового лізингу, який передбачає виплату лізингоодержувачем протягом періоду дії договору про лізинг сум, що покривають повну вартість амортизації предмета лізингу або більшу її частину. Операційний (оперативний) лізинг - вид лізингу, що укладається на

 
 

Цікаве

Загрузка...